Význam kulturního dědictví pro rozvoj CR v Praze

 

   Otázka: Význam kulturního dědictví pro rozvoj CR v Praze

   Předmět: Zeměpis/ Cestovní ruch

   Přidal(a): Andula

 

Charakteristika, rysy, problémy a perspektivy nejvýznamnějšího místa příjezdového cestovního ruchu ČR

Nejvýznamnější historické památky jednotlivých slohů a období

Problematika legislativy odborných průvodců nejvýznamnějších turistických kulturních středisek

 

Praha

 • Hlavní město České republiky a významné centrum střední Evropy, je po půlstoletí izolace znovu objevená světem
 • Zaplaveno vlnou turistů obdivujících jeho památky i neopakovatelnou atmosféru
 • Mimořádné hodnoty historického jádra Prahy a odpovědnost města i státu vůči celé civilizaci za jejich ochranu byly vyjádřeny zápisem Pražské památkové rezervace do seznamu světového dědictví UNESCO
 • Cestovní ruch je sice významným prvkem pražské ekonomiky, ale z pohledu nejvýznamnější české turistické destinace jsou jejími silnými stránkami:

 

 • Poloha ve středu Evropy – rychlá obnova někdejší prestiže a velmi vysoká atraktivnost
 • Atmosféra otevřeného města přijímající impulsy z různých kultur a měst
 • Investorská stabilita, rozvinutá sféra podnikání a vybavenost cestovního ruchu
 • Stabilní a profesně pestrý trh práce
 • Poměrně dobrá dopravní dostupnost města a fungující městská hromadná doprava

 

Nejvýznamnější historické památky jednotlivých slohů a období

KRÁLOVSKÁ CESTA

Název historické trasy centrem hlavního města Prahy, po které projíždějí nastávající čeští králové ke korunovaci. Trasa začínala v Králově dvoře na Starém Městě, někdejším měšťanském sídle českých králů u dnešní Pražské brány ( na místě dnešního obecného domu). Pokračuje Celetnou ulicí, přes staroměstské náměstí kolem Staroměstské radnice, od ní přes Malé náměstí, Karlovou ulicí kolem Klementina, přes Křižovnické náměstí pod Staroměstskou mosteckou věž po Karlově mostě pod Malostranskou mosteckou věž, dále ulicí Mosteckou na Malostranské náměstí, ulicemi Nerudova a ulicí Ke Hradu a přes Hradčanské náměstí na Pražský hrad do katedrály svatého Víta.

 

PRAŠNÁ BRÁNA

Dnešní vzhled získala za pseudogotické puristické úpravy v letech 1878-1886, architekt Josef Mocker .

Nová dlátková střecha s nárožními věžicemi a ochozem

Hodiny odstraněny ze začátku 19. století.

 

KARLŮV MOST

Nejstarší most stojící přes řeku Vltavu v Praze a druhý nejstarší dochovaný most v ČR

(nejstarší je v Písku)

V Čechách to byla v pořadí 4. Kamenná mostní stavba

Karlův most nahradil předchozí (dřevěný) Juditin most, stržený roku 1342 při jarním tání ledu

Stavba nového mostu začala v roce 1357 za vlády Karla IV.

Postupně zdoben 30 sochami a sousošími (socha rytíře Brunclíka se štítem, J. Nepomucký, socha sv. Jana Křtitele) sochaři: Matyáš Bernard Brown

 

KATEDRÁLA SV. VÍTA, VÁCLAVA  A VOJTĚCHA (1998)

Architekti: Matyáš z Arasu, Petr Parléř, Josef Kramera a Josef Moker

První kostel zasvěcen sv. Vítu uctívanému tehdy spřátelenému Sasku

Založil jej kníže Václav (v pořadí 4. Vládce českého státu zde založil rotundu)

Kníže Spytihněv II. Dal vybudovat mnohem větší a reprezentovanější románskou baziliku sv. Víta

Poté Karel IV. Pokládá základní kámen katedrále sv. Víta v souvislosti s povýšením pražského biskupství na arcibiskupství

 

Novogotická loď, jižní strana

1 kaple sv. Ludmily (křestní)

2 kaple Božího hrobu

3 kaple Thunovská (Thunská)

Gotická část u jižní brány

4 kaple Hasenburská (vstup do Velké věže, též Božího hrobu)

5 Svatováclavská kaple se světcovým hrobem a vstupem do korunní komory

Gotické kněžiště

6 kaple sv. Ondřeje (Martinická)

7 kaple sv. Kříže (Kristovy tváře nebo také sv. Šimona a Judy)

8 kaple sv. Máří Magdalény (Valdštejnská) s náhrobky Matyáše z Arrasu a Petra Parléře

9 kaple sv. Jana Nepomuckého, pův. Erharda a Otýlie (Vlašimská, sv. Vojtěcha) s ostatky jeho a sv. Radima

10 kaple sv. Ostatků (Saská, Šternberská) s hrobem Přemysla Otakara II.

11 kaple Nejsvětější Trojice a Panny Marie (Císařská), hrob Spytihněva II. a Břetislava I. – v ose katedrály

12 kaple sv. Jana Křtitele (Arnoštova, sv. Antonína)

13 kaple arcibiskupská (Pernštýnská, sv. Háty-Agáty)

14 kaple sv. Anny (Nostická)

15 kaple sv. Michala (stará sakristie)

16 kaple sv. Zikmunda (Černínská) s hrobem sv. Zikmunda a Černína hraběte z Chudenic

Novogotická loď, severní strana

17 Wohlmuthova kruchta s barokními varhanami

18 kaple Nejsvětější Svátosti (kůrová kaple)

19 kaple nová arcibiskupská s hroby posledních arcibiskupů, např. Antonína Podlahy, Františka kard. Tomáška. Kruhová plaketa v této kapli patří Antonínu Podlahovi. V této kapli jsou ještě dvě volná místa k poslednímu odpočinku.

20 kaple Schwarzenberská

21 kaple sv. Anežky České (do r. 1989 Bartoňů z Dobenína)

 

Problematika legislativy odborných průvodců nejvýznamnějších turistických kulturních středisek

Samostatná výdělečná činnost – živnostenský list (splnění požadavků daných živnostenským zákonem)

 1. Služby osobního charakteru (doprovodné služby) jako ohlašovací, volná
 2. Průvodcovská činnost v oblasti CR jako živnost ohlašovací, vázaná

 

Problematika výkonu průvodcovské činnosti je sporným bodem i v rámci Evropské unie, zejména uznávání odborné kvalifikace a licenci mezi jednotlivými zeměmi unie.

 

 • Národní divadlo

Architekt: Josef Zítek, novorenesance

Opona: před požárem: František Ženíšek, po požáru: Vojtěch Hynajs

 • Hlavní nádraží

Architekt: Josef Ignác Ullman a Antonín Barvitius, novorenezance

 • Valdštejnský palác

Baroko – plastické ozdoby, sloupy, římsy, kruhová okna

Architekt: Andrea Spezza, sídlo senátu

 • Karlův most

Gotika, Petr Parléř, sochy M. B. Braun

 • Belvedér královny Anny – letohrádek

Renesance, 16. Stol., dal ho vystavět Ferdinand I. Pro svoji manželku Annu Jagellonskou

 • Obecný dům

Novobarokní stavba se secesními prvky

Architekt: A. Balšánek a O. Polívka

 • Bazilika sv. Jiří – areál pražského hradu

S výjimkou průčelí a některých prvků interiéru si kostel uchoval románský charakter

 • Galerie Rudolfinum

Novorenesance

Architekt: Josef Zítek a Josef Schulz

 • Chrám sv. Mikuláše – Malá strana

Baroko

Architekti: Kryštof Dietzenhofer a Kilián Ignác Dietzenhofer

V interiéru varhany, nástropní fresky zobrazující životy světců sv. Mikuláše, Benedikta a motivy starého zákona

 • Týnský chrám – Staroměstské náměstí

Vrcholná gotika = stavba s mladšími stavebními doplňky a převážně barokním mobiliářem

Matyáš z Arrasu a Petr Parléř

Kružba= souměrný obrazec, který tvoří dekorativní oblouku okna, arkády nebo zábradlí, presbytář = ústřední prostor kostela, je tam umístěný oltář

 • Vladislavský sál – Praha (hrad)

Gotika +renesance, 2. patro Starého královského paláce, klenba se sítí kroužených žeber, trojdílná renesanční okna, zdobená z vnější strany pilastry = polosloup, mírně vystupující ze stěny, opatřený hlavicí

 • Budova Staroměstské radnice s orlojem

Vznik ve 14. století, četné opravy – dnešní podoba orloje 60. léta 19. století

 • Dům u Kamenného zvonu – Staroměstské náměstí

Gotika, kružba

 • Schwarzenberský palác

Renesance, dominanta náměstí před Pražským hradem, sgrafity, obnovený koncem 19. století

 • Dům u Černé Matky Boží

Kubismus, pětipatrová budova s arkýřovými okny a mansardovou střechou skrývala obchodní a provozní prostory a v prvém patře pozoruhodnou kavárnou, zařízenou vestavěným kubistickým nábytkem

 • Zlatá ulička

Mezi hradčanskými zdmi a starým Úřadem nejvyššího purkrabího

Domky byly obývány až do 2. světové války, avšak za první republiky se dbalo na to, aby nebyly domky příliš měněny – dnes je zde galerie, krámky, expozice

 • Pražský hrad

Hrad v pražské čtvrti Hradčany, tradiční sídlo českých panovníků – od 1918 prezidenta republiky

Postupnými přístavbami a úpravami – vznikl z hradu založeného v 9. Století jeden z největších hradních komplexů na světě

Symbol města i České republiky

Součástí hradu Katedrála sv. Víta – korunovační klenoty

 • Lanová dráha na Petřín

Pozemní lanová dráha a zajišťuje přepravu osob na vrh Petřínu

Je dlouhá 511m

 • Malostranské mostecké věže

Dvojce stylově odlišných jinak vysokých věží, propojených branou, tvoří vstup na Karlův most na levém malostranském břehu Vltavy

 • Václavské náměstí

Pražské kulturní a obchodní centrum (od národního muzea k můstku)

Tradiční místo pro demonstrace

Původně koňský trh

 • Kostel sv. Mikuláše – Staroměstské náměstí

Kryštof Dietzenhofer a Kilián Ignác Dietzenhofer

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy