Vznik státu Izrael – maturitní otázka z dějepisu

dějiny

 

   Otázka: Vznik státu Izrael

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): simona

 

 

 

VZNIK STÁTU IZRAEL

V Sionistickém hnutí se rozhodnou pro oblast Palestiny. Ovšem v oblasti Palestiny jsou Arabové, kteří vyznávají islám a židé tedy nemají moc dobré podmínky pro vytvoření státu. Zlomovým momentem se stala Balfourova deklarace z roku 1917. Nejznámější židé- Rothschildové- představitelé sionismu ve VB. Balfour slibuje, že židům bude umožněno v Palestině zařídit stát, ovšem není to Britské území a nějaké Balfour do toho nemá co kecat. Motiv, proč jim VB slíbila domovinu, byl asi finanční a druhý asi souvisel s Ruskem. Tímto pravděpodobně chtěli udržet Rusko v první světové válce. V Rusku totiž žilo hodně židů, kteří chtěli svůj stát, dokonce se říká, že i Leninova babička byla židovka. Plán Velké Británie ale nevyšel úplně na 100%.

 

V roce 1918 se Palestina stává britským mandátním územím, Osmanská říše totiž hodně území ztrácí a mezi nimi i území na Blízkém východě a rozdělí si to tam Francie s Velkou Británií. Dohlíží na správu oblastí a pomáhají jim urovnat si vnitřní situaci. Bylo řečeno, že až si bude Fr. s  VB jistí, že to tam sami zvládnout, stáhnou se. Palestina spadala pod Británii, Sýre a Libanon pod Francii. Po první světové válce odešlo na území Palestiny hodně židů, říkalo se tomu ALISA. Počet židů v Palestině narůstá, je to asi 100 000 lidí ve 30. letech. Židé se tuto oblast snaží zúrodnit a skupují pozemky od Arabů, kteří si myslí, že je to skoro poušť. Docela se jim to ale daří a půda se stává relativně úrodnou. Rozšiřování židů se nelíbilo Arabům a už ve třicátých letech dochází ke sporům mezi židy a Araby. Britové v roce 1939 vydávají tzv. Bílou knihu, která popírá Balfourovu deklaraci- zpochybňuje jejich možnost na vytvoření státu, Britové snižují přistěhovalecké kvóty aby situace v Palestině nedošla ještě dál. Ovšem v roce 1939 už jsou židé v Evropě pronásledováni a nemají moc kam odejít. Bez problémů je přijímaly státy v Jižní Americe, ale tam se jim moc nechtělo, neměli tam co dělat a v Evropě na tom přeci jenom v roce 39 nejsou tak špatně, a potom už je na stěhování příliš pozdě. Po druhé světové válce, když se svět dozvěděl, co se židům dělo, byl v šoku. Židé neměli kam jít, většina z nich neměla žádné příbuzné, nikdo jim nevrátil byty a domy, ve kterých dříve žili. Hodně jich tedy odchází do Ameriky, protože Amerika ruší kvóty. Část židů chce ale přeci jenom do Palestiny, ale Britové kvóty nezrušili, ani když se dozvěděli, co se za druhé světové války dělo. Židé se tam snaží připlut na lodích, ale Britové je vrací zpět. Vyvrcholí to tím, že se Britové zřeknou magnátu a předají to do rukou OSN.

 

Od jara 1947 se přemýšlí, co s tím, je zřízena komise pro Palestinu a je tam 11 států, mezi nimi i ČSR, do čela se dostane Čech Karel Losický. Komise vymyslela, že se Palestina rozdělí na dva státy, v jednom budou Arabové a v druhé židé. Jeruzalém, protože byl významný pro obě skupiny, bude mezinárodní. Židé ale dostali o trochu víc území, ačkoli jich bylo míň. Arabové s rozhodnutím logicky nesouhlasí. Ovšem návrh se začal projednávat v OSN. Listopadu 1947 se hlasovalo, jestli návrh projde, nebo bude zamítnut. 33 ku 23, návrh prošel. Palestina se měla rozdělit 16. 5. 1948, do tohoto dne se měli zároveň stáhnout všichni britští vojáci, kteří tam hlídali situaci mezi židy a Araby. Židé se začali připravovat, počítali s tím, že úplně mírové to nebude. Arabské státy chtěly zamezit vzniku Izraele. Od roku 1947 začalo ČSR navazovat kontakty s židy. Armádě židů se říkalo HAGANA, jezdili po Evropě a snažili se získat státy na svou stranu. Povedlo se jim to jen v ČSR a trochu ve Francii.

 

Edvard Beneš i Jan Masaryk bylo pro Izrael velmi nadšení. Hagana navázala spolupráci s naší vládou a začaly se uzavírat zbrojařské kontakty. Nesmělo to ale být oficiální, takže oficiálně jsme neposílali zbraně do Palestiny, ale lékařský materiál na Ugandu. Dokonce jsme do Palestiny propašovali i pár letadel, ale letci v tom neuměli létat, takže odjeli do Československa na školení. Z Žatce létala letadla na Korsiku a z Korsiky válečný materiál do Izraele. Pomoc z naší strany fungovala i chvíli po nástupu komunistů v roce 1948, pak to ale Klement Gottwald utnul. 14.5.1948 vyhlásili židé vznik státu Izrael, ale udělali to o dva dny dřív, než bylo domluvené. David Ben Gurion v čele, byl to ministerský předseda do roku 1963, zakladatel Izraele. Jazykem v Izraeli se stala hebrejština, protože tam byli židé z celého světa a nerozuměli by si mezi sebou.

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy