Wi-Fi – maturitní otázka

informatika

 

Otázka: Wi-Fi (Wireless Fidelity)

Předmět: Informační technologie

Přidal(a): Katuš

 

Wi-Fi (Wireless Fidelity)

 • Bezdrátová síť, která přenáší informace pomocí radiových vln
 • U vln určujeme frekvenci (Hz) a vlnovou délku (metry)
 • Čím menší frekvence, tím větší vlnová délka, čím větší vlnová délka, tím lépe se signál šíří
 • Pohybují se v měřítku GHz, jsou to tedy mikrovlny: 2,4GHz (10,5 až 11cm), 5GHz (5,5cm)
 • K zesílení signálu slouží větší výkon nebo větší anténa

 

VÝVOJ WI-FI

 • 1997 – standard 802.11, rychlost 2 Mb/s
 • 1999 – standard 802.11b, rychlost až 11 Mb/s
 • 2000 – organizace WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance)
 • 2003 – standard 802.11g, rychlost 54 Mb/s
 • 2004 – standard 802.11h pro nové frevence 5 GHz
  • standard 802.11a z roku 1999 pro pásmo 5 GHz nelze v Evropě používat, funguje pouze v USA

 

PRINCIP FUNGOVÁNÍ

 • Bezdrátový adaptér počítače převádí data na rádiový signál a snadno je přenáší pomocí antény -> poté bezdrátový směrovač přijme signál a dekóduje ho -> router slouží také k odesílání informací do internetu pomocí kabelového ethernetového připojení

 

PŘENOSOVÁ PÁSMA

 • Data se přenášejí pomocí mikrovln přibližně na frekvenci 2,4Ghz nebo 5Ghz
 • Existují tzv. rádiové standardy s označením a, b, g, n, ac
 • Tyto standardy určují frekvenční pásmo, maximální rychlost a fyzickou vrstvu
  • 802.11a – pásmo 5 Ghz, maximální rychlost 54Mbit/s
  • 802.11b – pásmo 2,4 Ghz, maximální rychlost 11Mbit/s
  • 802.11g – pásmo 2,4 Ghz, maximální rychlost 54Mbit/s
  • 802.11n – pásmo 2,4 Ghz nebo 5Ghz, maximální rychlost až 600Mbit/s
  • 802.11ac – pásmo 2,4 Ghz nebo 5Ghz, maximální rychlost až 1000Mbit/s

 

ZABEZPEČENÍ SÍTĚ

 • Defaultně jsou Wi-Fi sítě v režimu „otevřeného přístupu“ („open-access“), tedy bez zabezpečení
  • vhodné pro veřejné sítě, nevhodné pro pracovní a domácí sítě
 • Při prvním přihlášení k routeru je doporučeno výchozí heslo změnit
 • Stejně jako u operačního systému běžného desktopového počítače je velmi důležité udržovat software routeru stále aktuální
 • Nejspolehlivějším zabezpečením WiFi sítě je šifrování

 

TYPY ANTÉN

 • Antény panelové
 • Antény sektorové
 • Antény směrové
 • Antény všesměrové
 • Antény parabolické

Hlavní rozdíly:

 • Spočívají ve směrovosti antény, což je schopnost vyzařovat/přijímat elektromagnetické vlny v požadovaném směru
 • Ve vyzařovacím úhlu antény

Důležitým parametrem antén je také impedance (= odpor součástky v obvodu střídavého harmonického proudu), měla být stejná jako impedance kabelu, aby nedocházelo k odrazům a nárůstům odraženého výkonu

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!