Zabezpečení dat, práce s daty – informatika

informatika

 

   Otázka: Zabezpečení dat, práce s daty

   Předmět: Informační technologie

   Přidal(a): Kristýna

 

 

ZABEZPEČENÍ DAT

Charakterizujte PC viry a obranu proti nim

 • Virus je program, který se umí sám šířit (bez vědomí a zásahu uživatele)
 • hlavním úkolem viru je škodit
 • typ programu, který se šíří tím, že vytváří kopie sebe sama, k šíření využívá jiné soubory – hostitele
 • mezi dvěma PC se může přenést jedině tím, že někdo přenese celého hostitele (např. uživatel přes flashku. CD nebo po síti ho přenese na druhý PC)

 

Ochrana

 • ochranou můžou být různé PC antivirové programy pro vyhledávání chybného souboru dřív, než se dostane do PC nebo zneškodnění zaneseného souboru
 • úspěšnost závisí na schopnostech antivirového programu a databázi virů

 

Rezidentní ochrana

 • stálá kontrola PC
 • zkoumání souborů, ke kterým přistupujeme
 • kontroluje příchozí emaily a přílohy

 

Test

 • kontrola souboru na lokálním disku pro nalezení viru
 • časově náročný
 • lze nastavit hloubku a úroveň kontroly
 • spouští ho uživatel nebo je plánovaně nastaven

Antivir AVG – program firmy Grisoft – pro domácí nekomerční využití zdarma

Antivir AVAST – verze 4.8 obsahuje ochranu proti spyware, zdarma pro domácí a nekomerční použití

NOD – vynikající výsledky, pracuje 5x rychleji, není zdarma

 

Možnosti a důvody zabezpečení dat

 • Zálohování – prevence před ztrátou dat z důvodů:
  • poškození vlivem lidí (neúmyslné smazání, nedbalost…)
  • poškození selháním systému (výpadek proudu, OS, selhání pevných disků…)
  • poškození s úmyslem data zničit (viry, krádeže…)
  • poškození fyzikálními či přírodními vlivy (voda, požár, blesk…)

 

Způsoby zabezpečování přenášených dat, šifrování

 • kryptografie = nauka o metodách utajování obsahu zprávy převodem do podoby čitelné jen se speciální znalostí
 • šifra – označujeme algoritmus převádějící zprávu na její nečitelnou podobu nebo šifrovací text – jsou rozluštitelné klíčem (tajná informace)
  • symetrická šifra – používá pro šifrování i dešifrování stejný klíč
  • asymetrická šifra – používá veřejný klíč pro šifrování a soukromý klíč pro dešifrování

 

Archivace dat – princip a způsob zálohy dat

Proces sloužící k dlouhodobému uchování dat – obvykle zabalena v archivu tak, aby byla uchována bez poškození

 • CD, DVD, Blu-Ray
  • Výhoda: levná, při správném skladování vydrží až desítky let
   Nevýhoda: při nešetrném zacházení a uskladnění je životnost tragická
 • Externí pevné disky
  • Výhody: možnost uchovat velké množství dat, spolehlivý, rychlí
   Nevýhody: náchylné na poškození (pád, poškození dat)
 • Flash paměti
  • Výhody: mobilita, rychlost, USB konektor
   Nevýhody: omezený počet zápisů, statická elektřina = ztráta paměti
 • Online
  • Výhody: jednoduché na používání, šifrování
   Nevýhody: rychlost (podle typu připojení), možná nedůvěra jestli nejsou data zneužívána

 

PRÁCE S DATY

Vysvětlete pojem data a schránka

Data

Schránka

 • urychluje práci s dokumentem
 • při surfování po webových stránkách můžeme díky schránce snadno přenášet text i obrázky

 

Vysvětlete principy komprese dat a její druhy

Speciální postup při ukládání dat nebo jejich přenosu

Komprimujeme:

 • chceme-li zmenšit datový tok zdrojů při ukládání informací
 • tam, kde jsou omezené možnosti (ukládání na pevný disk nebo tam, kde jsme omezeni rychlostí síťového připojení)
 • kvůli úspoře místa na disku, zrychlení přenosu dat a zpracování multimediálních dat

Druhy:

 • ztrátová
  • při kompresi jsou některé informace nenávratně ztraceny a nelze je zpět rekonstruovat
   – používá se tam, kde nevadí možná ztráta dat
   – nevýhoda: zhoršení výsledného souboru (zvuk, obraz), přičemž si člověk chybějící informace dokáže do určité míry domyslet
   – *.jpg *.avi *.mp3
 • bezztrátová
  • – bez ztráty dat
   – není tak účinná jako ztrátová
   – velkou výhodou je možnost opačného postupu a dekomprimováním souboru do originální podoby
   – nutná podmínka pro přenášení dat, výsledků měření všude tam, kde není přípustná ztráta jakýchkoliv dat
   – *.zip *.rar

 

Prevence před ztrátou dat, datová úložiště

 • prevencí před ztrátou dat je zálohování dat

 

Datová úložiště:

 • CD, DVD, Blu-Ray
  + levná, při správném skladování výdrž až desítky let
  – při nešetrném zacházení a uskladnění je životnost tragická
 • externí pevný disk
  + možnosti uchovat velké množství dat, spolehlivý, rychlí
  – náchylné na poškození (pád…)
 • Flash paměti
  + mobilita, rychlost, USB konektor
  – omezený počet zápisů, statická elektřina = ztráta paměti
 • Online
  + jednoduché na použití, šifrování
  – rychlost (podle typu připojení), možná nedůvěra zneužívání dat

Další podobné materiály na webu: