Zálohování dat – informatika

 

   Otázka: Zálohování dat

   Předmět: Informatika

   Přidal(a): Jakub

 

Reinstalace OS

 • Instalace je triviální, ale je třeba bezpodmínečně vykonat před zahájením instalace
 • Záloha uživatel dat – která si chceme zachovat
 • Záloha ovladačů k našemu hw
 • Hesla – kdybychom jsme je náhodou zapomenuli
 • Rámcový obsah pc – seznam používaných programů, abyste později mohli vrátit náš pc do stejné podoby
 • Instalační CD/DVD systému a instalační klíč systému

 

Záloha dat

 • Záloha = kopie dat, která jsou uložena na jiném mediu než originál
 • Využívána v případech ztráty, poškození nebo jiné potřeby práce s daty uloženými v minulosti
 • Může probíhat
  • Nepravidelně
  • Pravidelně – podle rozvrhu
 • U profesionální archivace na dlouhou dobu
  • Bezztrátová čitelnost dat
  • Ochrana proti falšování dat
  • Dostupnost daného formátu dokumentu

 

Politika zálohování

 • Nutným předpokladem pro stanovení je identifikace hlavních hrozeb a rizik
 • Data mohou bát ohrožena různými poruchami a musí bát do této politiky vzata v úvahu tato rizika
  • Technická porucha primárního media
  • Nepředvídatelné porušení nebo destrukce dat v důsledku poruchy (např. chyby v paměti)
  • Porušení nebo destrukce dat zásahem vyšší moci nebo vnějším zásahem
  • Ne/úmyslné nebo nevhodné smazání či přepsání

 

 • T analýzy výše uvedených rizik vyplívá, že je nutné zajištění pravidelných záloh ve všech oblastí kde data mají trvalou hodnotu

 

 • Obvykle se zálohují
  • Aplikační software instalovaný správci
  • Domovské adresáře uživatelů
  • Systémová data a logy serverů služeb
  • Další oblasti podle odůvodnění individuálních požadavků uživatele

 

 • Jak často se bude zálohovat
  • Denní
   • Zkontroluje stav medii, úspěšné a neúspěšné zálohy
  • Týdenní
   • Jestli je dostatek místa pro zálohy
  • Měsíční
   • Zda je do budoucna dostatek místa a aplikují se nové záplaty pro existující softwarové vybavení
   • Aktualizace software
  • Čtvrtletní
   • Sw vybavení
   • Kapacita medií
  • Roční
   • Investigace
   • Zpráva, prognóza
  • Souhrn politika zálohování dat musí odpovědět na následující otázky
   • Rizika
   • Perioda
   • CO
   • Zodpovědná osoba
   • Typ médií

 

Způsoby poškození a ztráty dat

 • Poškození vlive lidského faktoru
  • Neúmyslné smazání
  • Nesprávné používání nebo manipulace
  • Nedbalost
 • Poškození způsobené selháním systému
  • Výpadky elekt. Proudu, přepětí, podpětí
  • Výpadek OS
  • Selhání HDD/SSD
  • Zničení vlivem programové chyby
 • Poškození s úmyslem data zničit
  • Virová nákaza
  • Sabotáž
  • Krádež
 • Fyzikální a přírodní vlivy
  • Kouř
  • Požár
  • Voda
  • Zásah blesku

Je ale nutné vznik všech krizových situací MINIMALIZOVAT

 

Typy záloh

Nestrukturovaná

 • Nestrukturovaný uložištěm může být větší množství disket, cd, dvd
 • Medii s minimem informací o záloze
 • Je nejjednodušší, ale není příliš oblíben u větších firem

 

Úplná + Inkrementální

 • Zálohování všeho
 • Toho, co se změnilo od zálohy úplné
 • Hlavní nevýhodou že při obnovení zálohy je potřeba s úplnou zálohou a následně se všemi inkrementálními zálohami

 

Úplná + rozdílová

 • Zálohování všeho
 • Následně se také vše zálohuje
 • Odolní vůči defektu media se zálohou

 

Typy media pro zálohování

Optická media CD a DVD

 • Hlavní výhodou je jejich cena, která se pohybuje v maximálně desítkách korun za jedno CD/DVD
 • Media by měli být uloženy ve tmě a s optimální teplotou a vlhkostí
 • Mohou vydržet i desítek let
 • Vysoká cena za MB
 • Doporučeno pravidelně obnovovat
 • DVD disky se ličí velikostí a počtem stran, vrstev
 • DVD-5 – 4,7 GB; DVD-9 – 8,5 GB; DVD-10 – 9,4 GB; DVD-18 – 17 GB
 • Při nešetrném zacházením životnost je tragická

 

Streamer

 • Magnetopáskové zařízení pro záznam dat na kazetu s magnetickým nosičem pro účely zálohy nebo archivace dat
 • Magnetickým nosičem je páska
 • Umožňuje zapisovat číst velká množství dat vysokými rychlostmi
 • Lehce přenositelná

 

Zálohování na NAS zařízení

 • NAS – network Attached storage je síťové uložiště dat, které stačí zapojit do sítě, nakonfigurovat a používat
 • Klasický pevný disk s nezbytnými součástmi starající se o vzájemnou komunikaci na bázi TCP/IP protokolu
 • Velkou výhodou takového uložiště je možnost výběru potřebné konektivity
 • Pokud si dáte záležen na nastavení zabezpečení, je NAS skvělou možnosti jak uchovávat data v lokální neb bezdrátové síti

 

Pevný disk (HDD)

 • Možnost uchovat obrovská množství dat
 • Náchylné na poškození

 

Disketa

 

FTP server

 • Je protokol vycházející z TCP/IP
 • Není moc rychlý a bezpečná také moc není
 • Moc se v praxi nepoužívá

 

Flash paměť a Paměťové karty

 • Nejsou na dlouhodobou zálohu vhodné
 • Ztráta dat je jednoduchá stačí trocha statické elektřiny a data jsou pryč
 • Omezení zápisů, časem se paměť stane nepoužitelnou
 • Rychlost a přenositelnost

 

Online zálohování

 • Cloudová uložiště
 • Nevýhodou je rychlost odesílání a možná nedůvěryhodnost

Další podobné materiály na webu: