Živnostenské podnikání – maturitní otázka (2)

 

   Otázka: Živnostenské podnikání

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): Kateřina

 

Živnostenské podnikání

 • podstata soukromého podnikání, živnost, živnostník, odpovědný zástupce, druhy živností, podmínky k provozování živnosti, živnostenské oprávnění, registrace živností, souběh živnosti a zaměstnání, zánik živnosti

 

Živnost

 • soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených zákonem

Živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba, která splňuje zákonné požadavky a byl jí udělen živnostenský list

 

Živnostník

 • jednotlivec, který vlastní soukromý podnik, může vystupovat jako výkonný pracovník, jako řídící pracovník a jako vlastník
 • odpovědný zástupce je fyzická osoba, která nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti(vystudovaný příslušný obor + praxe)

 

Druhy živností:

živnosti ohlašovací

a) volné – velkoobchod,maloobchod – nevyžaduje se prokázání odborné ani jiné způsobilosti

b) řemeslné – podmínkou je vyučení v oboru nebo jiná odborná kvalifikace a praxe

c) vázané – např. účetní poradce, potřeba odborné vzdělání i praxe

 

živnosti koncesované

– vydává se Koncesní listina, kromě splnění všeobecných a zvláštních podmínek je potřeba aby živnost schválil orgán státní správy, např. provozování cestovní kanceláře

 

Podmínky k provozování živnosti

Všeobecné podmínky: dosažení veku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost

Zvláštní podmínky: výpis z rejstříku trestů, odborná nebo jiná způsobilost (vystudovaný příslušný obor + praxe)

 

Živnostenské oprávnění–musíme si zajít na Živnostenský úřad pro žádost o živnostenský list

-> jakmile vyplníme živnostenský list a splníme všechny podmínky pro získání živnostenského listu, půjdeme opět na Živnostenský úřad a zaplatíme 1 000 Kč à do 15 dnů by měl být živnostenský list vystaven ( o vydání rozhoduje příslušný Živnostenský úřad)

 

Registrace živností

Živnostenský rejstřík je veřejný seznam všech živností v daném regionu, který je vedený u městského či krajského živnostenského úřadu.

 • zapisují se do něj osobní údaje živnostníků, předmět podnikání, druh živnosti, doba platnosti živnostenského listu nebo koncesní listiny, datum vzniku živnostenského oprávnění, datum zahájení provozování živnosti,..

 

Souběh živnosti a zaměstnání – když máme živnostenský list i pracovní smlouvu

 1. pokud zaměstnaná osoba provádí SVČ vedle svého zaměstnání, nemusí platit měsíční zálohy na ZP a SP, pojištění zaplatí jednorázově za celý rok (do 8 dnů po podání daňového přiznání)
 2. hlavním zdrojem příjmů je SVČ, podnikatel platí alespoň minimální měsíční zálohy, pak nemusí v pracovním poměru platit ZP a SP ze své mzdy

 

Zánik živnosti

 1. smrtí podnikatele, nepokračují-li v živnosti dědicové
 2. uplynutím doby, pokud byl živnostenský list vydán na dobu určitou
 3. výmazem zahraniční osoby nebo jejího předmětu podnikání z obchodního rejstříku
 4. stanoví-li tak zvláštní právní předpis
 5. rozhodnutím živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!