Ztráta vojenské hodnosti – maturitní otázka ZSV

 

   Otázka: Ztráta vojenské hodnosti

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Daniela

 

 

 

 

Ztráta vojenské hodnosti

Odstavec předpisu 40/2009

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník § 79

(1) Soud může uložit trest ztráty vojenské hodnosti, odsuzuje-li pachatele za úmyslný trestný čin spáchaný ze zvlášť zavrženíhodné pohnutky k nepodmíněnému trestu odnětí svobody nejméně na dvě léta.

(2) Soud může uložit tento trest též vedle jiného trestu, jestliže to vzhledem k povaze spáchaného trestného činu vyžaduje kázeň a pořádek v ozbrojených silách.

(3) Ztráta vojenské hodnosti spočívá v tom, že se odsouzenému snižuje hodnost v ozbrojených silách na hodnost vojína.

 

Př: Vladimír Nedvěd (1917-2012)

  • český letec, bojovník proti nacismu a příslušník české armády
  • podplukovníkem Českého letectva
  • Vyznamenání:
  • Řád Britského impéria (Velká Británie)
  • Záslužný letecký kříž (Velká Británie)
  • Řád Bílého lva
  • Řád Tomáše Garrigua Masaryka
  • Československý válečný kříž

 

Po komunistickém převratu 25. února 1948 se rozhodl odejít do exilu i s celou rodinou. Při letu ČSA letadlem z Prahy do Bratislavy 6. dubna 1948 se jím vedená skupina čs. letců zmocnila letadla, s nímž poté přistáli na americkém vojenském letišti Neubiberg u Mnichova v Západním Německu. V důsledku tohoto činu byl v Československu obviněn z velezrady, za což byl v nepřítomnosti odsouzen k trestu smrti a ztrátě vojenské hodnosti. Po návratu do Anglie získal britské státní občanství a nastoupil opět jako pilot do RAF. V roce 1952 mu bylo nabídnuto velení 78. perutě RAF působící v oblasti Suezu v Egyptě. Během jeho velení byla tato peruť prohlášena za nejlepší na Středním Východě. Z RAF odešel v roce 1955. Odstěhoval se do Austrálie, kde zemřel 31. října 2012 ve věku 95 let.

V roce 1991 byl povýšen do hodnosti generálmajora a v roce 2005 byl dekretem prezidenta ČR povýšen do hodnosti generálporučíka.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy