Alpské země – otázka ze zeměpisu

 

   Otázka: Alpské země

   Předmět: Zeměpis

   Přidal(a): henrymaster

 

 

ALPSKÉ ZEMĚ

– státy se rozkládají v nejvyšším evropském pohoří Alpy

– vyspělé státy, silné ekonomiky

Švýcarsko, Rakousko, Lichtenštejnsko, Itálie, Francie, Německo, Slovinsko

řada vrcholů překračuje 4000m n.m., vytvářejí pásy oddělené říčními údolími a průsmyky

– hustě zalidněny už ve středověku (dobré dopravní spojení)

– horní hranice vegetace kolem 3500-4000m n.m.- pastviny, louky, jehličnaté lesy

– zemědělství (chov skotu), dřevozpracující průmysl, horská turistika a lyžování

– přechodné klima středoevropského typu

– četná alpská jezera ledovcového původu

– řeky mají značný energetický potenciál

 

RAKOUSKO

– rozloha: 84 000km2, 8 milionů obyvatel, spolková země (9 zemí)

– neutrální země, proti jaderným elektrárnám

– v roce 1996 vstup do EU, není členem NATO

– vláda Habsburků od 16.st. až do rozpadu 1918 zasahovala do evropské a světové politiky

– stalo se útočištěm mnoha emigrantů z Maďarska a Česka

– ekonomický rozvoj od 50.let velmi rychlý, přední státy světa s HDP

– 1.oblast: Alpy – nejvyšší Vysoké Taury (Grossglockner – 3797), Nízké Taury (Dachstein)

– 2.oblast: Rakouská žulová plošina – kopcovitý povrch

– 3.oblast: Vídeňská pánev – na V, nejteplejší podnebí, ve stínu Alp, nejhustěji osídleno

– vodstvo: Dunaj, Inn, Salzach, Emže, Mura

– jezera: nejvíce v solné komoře, Neziderské největší – ornitologická oblast, na Z Bodamské

– nerostné zdroje: ruda, chem.suroviny, sůl, ropa, uhlí; hutnictví: ocel, hliník

– strojírenství, textilní průmysl, dřevozpracující průmysl (export)

– hodně řek, velké plochy lesů

– zemědělství (alpský charakter) – mléka, sýry, čokoláda Milka

– v nižších polohách obilniny: pšenice, kukuřice; pícniny; základem malé farmy

– významný přínos cestovní ruch (Alpy, Vídeň, Salzburg); tranzitní země

 

ŠVÝCARSKO

– rozloha: 41 000km2, 178 obyvatel/km2, 7,4milionu obyvatel

– 2/3 mluví německy, 1/5 francouzština, 1/10 italština (většina mluví aspoň dvěma)

– úřední jazyk rétorománština (mluví jí 1%)

– územní národ (spojuje je území, né jazyk), federativní stát (kantony-26)

– hl.město Bern, sídlo OSN, WHO, Mezinárodní červený kříž

– preromantismus a katolictví se podílejí na náboženské struktuře

– kolébka reformace (kalvinismus)

– po celé 20.st. patřilo mezi země s nejvyšší životní úrovní (platí to i dnes)

– 3 oblasti: 1. Švýcarský JURA – třetihorní, na hranicích s Francií

– 2. Švýcarská plošina – není hornatá, střední část země, nejvíc obyvatel a zemědělství

– 3. Alpy – JZ: Bernské hory, J: Pevninské hory, J: Rhatské hory

– Matterhorn (4478): nejvýznamnější, Mont Blanc (4807) nejvyšší

– nejdelší ledovec Aletschský – 24km dlouhý

– jezera (tektonicko-ledovcového původu): Bodamské (Rýn), Ženevské, Neuchatel

– průmysl: nemá nerostné suroviny, důraz na vysokou kvalitu

– hodinářství v pohoří Jura, přesné stroje, farmaceutická a textilní výroba

– levná energie – výroba hliníku, rozvoj elektrotechniky

– zpracování mléka: máslo, sýry, čokolády Nestlé

– zemědělství založeno na malých, ale velmi produktivních farmách, plní i funkci údržby krajiny – ale: státní dotace a ochrana domácího trhu

– terciér: moderní dopravní síť (zejména železniční), rozvinutá infrastruktura

– horská střediska (Sv.Mořic, Davos, Zermatt) cílem turistů

– světoznámé bankovnictví (nejvýznamnější v Curychu) – stabilita, spolehlivost, mlčenlivost

– středisko jaderného výzkumu v Evropě (Zern)

 

LICHTENŠTEJNSKO

– rozloha 157km2,

– knížectví, častý cíl turistů, velký význam banky – výhodné daně

– německy mluvící země, na břehu Rýna, celní unie se Švýcarskem

– vyspělá ekonomika,poštovní známky,špičkový průmysl:mikroskopy,léky,výpočetní technika

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy