Daňový systém, daňová soustava

 

   Otázka:  Daňový systém, daňová soustava

   Předmět: Ekonomie a účetnictví

   Přidal(a): Michala

 

 

 

 

Daň je příjmem veřejných rozpočtů (tj. státní rozpočet, rozpočet měst a obcí), který ze  zákona povinně odčerpává část příjmu nebo majetku poplatníka, na nenávratném principu.

 

Daňový systém je v každé zemi stanoven příslušným zákonem a jednotlivé země se mohou v daních výrazně lišit. Proto daňová soustava příslušného státu vždy odráží konkrétní ekonomické podmínky země. Stát je zde hned v několika směrech tlaků:

 

 • Stát potřebuje vybrat co nejvíce peněz, aby mohl rozvíjet své aktivity
 • Občané a firmy naopak chtějí odvádět co nejméně daní, aby jim zůstalo co nejvíce pro vlastní potřeby
 • Řada daní je svázána s mezinárodním obchodem a pohybem kapitálu a proto stát musí sjednotit své daně s ostatními zeměmi a podepsal s nimi dohody o zamezení dvojího zdanění
 • Stát musí respektovat sociální únosnost daní
 • Stát musí zohledňovat technická a ekonomická kritéria vybíratelnosti a vymahatelnosti daní (čím složitější systém s velkým počtem výjimek, tím se administrativní náročnost výběru daní zvyšuje a samozřejmě i prodražuje – stát potřebuje více kvalifikovanějších úředníků, narůstají mzdové náklady, náklady na prostory a vybavení atd.)

 

Daňový systém je tedy hledáním kompromisu (ročně u nás dochází až ke 300 změnám v daňových zákonech)

 

Základní daňová reforma v ČR proběhla k 1.1.1993. Daňový systém měl stanoven následující principy:

 • Spravedlnost zdanění
 • Všeobecnost zdanění – zdanění podléhají všechny typy vlastnictví (daň z úroků platíme stejnou v polostátní bance i v privátní bance)
 • Účinnost zdanění – vhodným zdaněním stimulovat žádoucí aktivity (slevy na dani podnikatelům při zaměstnávání tělesně postižených, úlevy při sponzoringu, ..)
 • Harmonizace – sbližování naší daňové soustavy se systémem EU

 

Od roku 2014 (v návaznosti na zásadní změny v novém občanském zákoníku) má naše daňová soustava následující strukturu:

 

Přímé daně:

 • Důchodové: (daň z příjmu fyzických a právnických osob)
 • Majetkové:
 • Daň z nemovitých věcí
 • Daň z nabytí nemovitých věcí (daň dědická a darovací byly zrušeny, nově spadají pod zákon o dani z příjmu)
 • Daň silniční

 

Nepřímé daně

 • Universální (daň z přidané hodnoty, cla)
 • Selektivní (spotřební daň – na pohonné hmoty, pivo, víno, líh, lihoviny, tabákové výrobky)
 • Od 1.1.2008 je zavedena ekologická daň – daň k ochraně životního prostředí:
 • Daň ze zemního plynu
 • Daň z pevných paliv
 • Daň z elektřiny

 

Od roku 2011 vstoupil v platnost nový Daňový řád, který upravuje procedury vybírání daní (dříve zákon o správě daní a poplatků).

 

Vysvětlení základních pojmů:

Nepřímé daně se liší od přímých daní tím, že je platíme při každém nákupu zboží a služeb, kterými jsou tyto daně zatížené. Neplatíme je přímo státním institucím, ale celou cenu uhradíme prodávajícímu, který má pak povinnost tuto daň do státu odvést.

 

Přímé daně – každý poplatník podává přímo na finančním úřadě daňová přiznání a daň přímo uhradí.

 

Poplatník – je fyzická či právnická osoba, z jejichž peněz je daň placena

Plátce – je FO či PO, která má ze zákona povinnost peníze odvést státu (plátce a poplatník jsou někdy jedna osoba  (např. při odvodu daně z nemovitosti)

Základ daně – částka, ze které se určitým procentem vypočítá odváděná daň

Daň – vypočtená částka, kterou plátce odvádí FÚ

Daně důchodové – platí poplatníci podle výše svého příjmu

Daně majetkové – platí poplatníci podle druhu a velikosti svého nemovitého majetku a při využívání silničních motorových vozidel pro podnikání

Daně univerzální – jsou vybírány při prodeji téměř všech druhů zboží a služeb

Daně selektivní – jsou vybírány pouze u vybraných druhů zboží (alkohol, cigarety, benzín a nafta, pevní paliva, zemní plyn a elektřina)

 

Reálná velikost příjmů veřejných rozpočtů (včetně rozpočtů krajů, měst a obcí) z jednotlivých daní. Pro lepší představu o jejich fiskálním (rozpočtovém) přínosu a významu pro stát – za příklad nám poslouží skutečné plnění rozpočtu roku 2013. Údaje v mld. Kč

 

 • DPH 302
 • Spotřební daně 143
 • Daň z příjmu PO 128
 • Daň z příjmu FO 142
 • Ostatní daně   61


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy