Doprava v ČR

 

   Otázka: Doprava v ČR

   Předmět: Zeměpis

   Přidal(a): dzejnik

 

 

 

 

 • Charakteristika dopravy v Česku

Doprava tvoří důležitou složku ekonomiky.Je podmínkou pro chod průmyslu,zemědělství a služeb.V souvislosti s transformací české ekonomiky dochází v dopravě ke změnám,směřujícím k těmto cílům: -účast na světové dopravě

-šetrnost dopravy vůči životnímu prostředí

-dopravu odstátňovat

-racionálně dělit dopravu

 

 • Základem našeho dopravního systému jsou železniční a silniční doprava.Společně dopravují přes 98% všech nákladů a přes 95% cestujících.Význam ostatních druhů dopravy je z hlediska objemu přepravy nízký.
 • Osobní a nákladní doprava
  • V osobní dopravě došlo v 90.letech k poklesu přepravy osob v dopravě autobusové a železniční,naopak automobilová doprava se prudce rozvíjí.Došlo také k nárůstu v letecké přepravě.
  • V nákladní dopravě došlo k přesunu z železniční na silniční dopravu,zvýšila se tranzitní doprava,vzrostlo zatížení silniční sítě i hraničních přechodů.V železniční a vodní dopravě došlo naopak k prudkému poklesu přepravy.

 

 • Železniční doprava
  • tvoří základ našeho dopravního systému
  • Průměrná hustota sítě je 12 km na 100 km2.Asi 20% tratí je dvoukolejných,30% je elektrifikováno.Hlavním tahem je dvoukolejné,plně elektrifikované spojení Severočeského hnědouhelného revíru a severní Moravy.
  • Česká republika tvoří důležitý dopravní uzel v rámci celé Evropy.

 

 • Silniční doprava
 • Máme poměrně hustou silniční síť,kvalitní silnice III. třídy,dálnice a rychlostní komunikace.Na přepravě se silniční nákladní  doprava podílí 67%, na osobní je to asi 85%.V důsledku rozmachu osobní i nákladní dopravy je stále větší požadavek na modernizaci naší silniční sítě.Největší důraz je kladen na dobudování spoje do Německa,na obchvaty a tranzitní tah napříč Moravou.
 • Rychlostní silnice a dálnice: D5 Plzeň-Praha, D8 Teplice, D3 Jihlava, D11 Hradec Králové, R10 Mladá Boleslav, R6- KV, R4 Strakonice, R7- Chomutov, R52 Vídeň

 

 • Letecká doprava
 • -spojení se světem
 • Vnitrostátní využití je zanedbatelné.
 • Letiště:Praha-Ruzyně,Brno-Tuřany,Karlovy Vary

 

 • Říční doprava
 • Splavné toky jsou Labe od Chvaletic a Vltava od Prahy.Labská vodní cesta se využívá hlavně k mezinárodní nákladní dopravě,vnitrostátní doprava výrazně poklesla.Osobní doprava má pouze rekreační charakter.

 

 • Potrubí
 •  ropa, plyn- z Ruska a tranzit do Z Evr

–          Ropovod Družba a tranzitní plynovod, ropovod Ingolstadt

 

 • Spoje
 • = doprava zpráv a informací- rozvoj telefonů pevných a mobilních sítí, internetu, soukromých rozhlasových stanic
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!