Ekonomie a ekonomika – maturitní otázka ZSV

 

   Otázka: Ekonomie a ekonomika

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Ales

 

 

 

 

EKONOMIE

EKONOMIE (teorie) je společenská věda, která zkoumá nejobecnější zákonitosti hospodářského života společnosti. Zkoumá, jak se jednotlivé ekonomické subjekty rozhodují v podmínkách vzácnosti a jaké činnosti vykonávají k překonání této vzácnosti.

 

EKONOMICKÉ SUBJEKTY

 1. domácnosti – rodiny, osoby
 2. podniky – osoby právnické (firmy, gymnázium)
 3. stát

 

EKONOMICKÉ SEKTORY

 1. primární sektor – těžby, lesnictví, zemědělství
 2. sekundární sektor – zpracovatelský průmysl, stavebnictví
 3. terciální sektor – doprava, služby, cestovní ruch, školství, kultura, zdravotnictví
 4. kvartální sektor – věda

 

POTŘEBA = pocit nedostatku, který si ekonomický subjekt uvědomuje a usiluje o jeho odstranění

 

STATEK = veškeré předměty, které slouží k uspokojování potřeb

 1. hmotné a nehmotné
  1. hmotné
  2. nehmotné – film, hudba, …
 2. vzácné a nevzácné
  1. vzácné – vyčerpatelné, výrobní činnost
  2. nevzácné – denní světlo, vítr

 

SLUŽBY = činnosti, které slouží k uspokojování potřeb

 • speciální druh statku
 • vždy vzácné
 • kadeřnictví, taxislužba, školství, kosmetika, …

 

VÝROBNÍ ZDROJE – vše, co je třeba k hospodářské nebo výrobní činnosti

 1. půda – prostor
 2. kapitál – peníze, pracovní nástroje, pracovní stroje, suroviny
 3. práce – lidská činnost (ne stroje ani zvířata) – cílevědomá lidská činnost k vytvoření statků a služeb

 

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÝ PROBLÉM

 1. Co vyrábět?
 2. Pro koho vyrábět?
 3. Jak vyrábět? (co nejlevněji za velký zisk)

 

MAKROEKONOMIE A MIKROEKONOMIE

2 základní disciplíny

 • makroekonomie – zkoumá hospodářství v nejširších oblastech (nejnižší oblast, kterou zkoumá – národní ekonomie = ekonomie státu)
 • mikroekonomie – zkoumá ekonomické činnosti nižších subjektů

 

EKONOMIKA

EKONOMIKA (praxe) – využívá základní poznatky ekonomie, v normálním hovoru – více způsobů použití (úspornost, hospodaření = účelnost, hospodářství)

 

EKONOMICKÝ SYSTÉM

 1. zvyková ekonomika
 • v rozvinutých zemích neexistuje
 • existuje ve společnosti s nízkým rozvojem hospodářství
  • vše ve společném vlastnictví
  • úkoly jsou dány zvykem (lov, vaření, ….)
 1. příkazová ekonomika (centrálně plánovaná, direktivní)
 • převládá státní vlastnictví
 • stát určuje, co se bude vyrábět, ceny, …
 • u nás do 1989 (plány na 5 let)
 1. tržní ekonomika
 • převládá soukromé vlastnictví
 • veškeré otázky (nabídka, cena, poptávka, co se bude vyrábět, …) řeší trh
 1. smíšená ekonomika (vyspělé země)
 • nejlepší prvky z příkazové a tržní ekonomiky

 

TRŽNÍ EKONOMIKA

TRH – místo střetu poptávky a nabídky, kde dochází ke směně zboží a kde se většinou vytváří i cena

NABÍDKA – souhrn všech zamýšlených prodejů

POPTÁVKA – souhrn všech zamýšlených nákupů

CENA – je peněžní částka, kterou je kupující ochoten zaplatit za určité zboží a za kterou je prodávající ochoten prodat

SLOŽKY TRHU – vše, co mohu na trhu nabízet a po čem se můžu poptávat

 • práce (zaměstnání)
 • veškeré statky a služby
 • peníze (půjčky, akcie, …)

 

SUBJEKTY TRHU = ekonomické subjekty (firmy, stát)

 

Nabídka a poptávka na trhu (poměr) určují cenu: čím je větší poptávka, tím je cena vyšší.

 

PODMÍNKY FUNGOVÁNÍ TRŽNÍHO SYSTÉMU

 1. převaha vlastnictví je v soukromých rukou (reakce jsou rychlejší na požadavky trhu)
 2. musí existovat konkurence – důležitá podmínka, existuje více výrobců nebo poskytovatelů
  • MONOPOL = neexistuje konkurence, nefunguje tržní systém, ceny jsou regulovány státem

MOŽNOSTI SELHÁNÍ TRHU

 • neexistuje konkurence – stát zasahuje do tvorby ceny a chrání tím spotřebitele
 • vyčerpatelné, těžko obnovitelné nebo neobnovitelné zdroje
  • regulace státem
  • snaha státu, aby vyčerpatelná zdroj nevlastnila soukromá firma
  • stát se snaží o nejmenší počet soukromých firem
  • u soukromých firem stát reguluje množství těžení, …
 • veřejné statky a služby
  • měly by být přístupné všem občanům
  • vzdělání, zdravotnictví, policie, armáda, silnice, vodovody, kanalizace, …
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy