Geografická charakteristika zemí západní Evropy

 

   Otázka: Geografická charakteristika zemí západní Evropy

   Předmět: Zeměpis

   Přidal(a): Jane_Be

 

 

– mírné podnebí (J Francie – subtropy)
– nerostné suroviny – před vyčerpáním (výjimka – suroviny v Severním moři – ropa + zemní plyn)
– hospodářské poměry:

  • nejvyspělejší část Evropy (dříve koloniální velmoci)
  • 1948 – první celní unie – Benelux
  • světová úroveň průmyslu

 

VELKÁ BRITÁNIE:
– 244 000 km2, 60 milionů obyvatel
– nejstarší průmyslová země (černé uhlí)
– Anglie, Skotsko, Wales, Severní Irsko

PŘÍRODNÍ POMĚRY:
– Kambrické pohoří, Jihoskotská vysočina, Kaledonské hory, Grampiany, řeka Temže

PRŮMYSL:
– strojírenství, hutnictví, textil
– Londýn, Liverpool, Manchester, Leeds, Glasgow, New Castle, Birmingham
– vysoká úroveň služeb – vysoká vzdělanost
– úzký kontakt s bývalými koloniemi

ZEMĚDĚLSTVÍ:
– chudé neúrodné půdy
– dovoz potravin
– J – obiloviny, zelenina
– živočišná výroba (i v nížinách) – skot, drůbež, prasata

 

IRSKO:
– 70 000 km2, 4 miliony obyvatel, hlavní město Dublin
– původně celé pod Británií – poté odtržení kvůli náboženství (S – protestanti a J – katolíci)
– angličtina, 5% irština
– hospodářsky nejslabší stát v EU – dotace z EU

HOSPODÁŘSTVÍ:
– pastevectví, rybolov
– vývoz – mléčné výrobky a maso
– turistika – Američané a Kanaďani

 

FRANCIE:
– 547 000 km2, 63 mil. obyvatel
– bývala koloniální velmoc
– velká arabská menšina
– cestovní ruch – Středozemní moře, Alpy, Paříž, zámky na řekách
– města: Marseille, Lyon

PRŮMYSL:
– jaderná energetika (74% spotřeby)
– strojírenství – dopravní (Citröen, Peugot, Renault), letadlo Concord, letadlo Air Bus, vlaky TGV
– chemie
– těžba uranu

ZEMĚDĚLSTVÍ:
– nejvyspělejší  v EU (zaměstnává jen 4% obyvatel)
– pšenice, ovoce, zelenina, víno

 

BENELUX:
– vznik v r. 1948 – součástí 3 státy (Belgie, Nizozemí a Lucembursko)
– 26 milionů obyvatel
– vyspělé státy (v průmyslu, zemědělství i službách)

ZEMĚDĚLSTVÍ:
– dobré podmínky
– zelenina, pšenice, cukrová řepa, tulipány
– mléčné výrobky a maso

PRŮMYSL:
– černé uhlí, železná ruda, ropa a zemní plyn
– chemie, hutnictví
– elektrotechnika – PHILLIPS
– stavba lodí
– export – směrem do vnitrozemí

 

DÁNSKO:
– 43 000 km2, 5,5 mil. obyvatel
– teritoria v oceánu, Grónsko a Fayerské ostrovy
– leží na Judském poloostrově
– Öresud – nejvyspělejší část země
– Kodaň – průmyslové centrum, dopravní uzel, 1/3 obyvatel žije v aglomeraci hlavního města

ZEMĚDĚLSTVÍ:
– mléčné výrobky (sýry), vejce
– zaměstnává 6% obyvatelstva
– chmel – pivo (87% obyvatel – alkoholici)

PRŮMYSL:
– stavba lodních motorů
– energetika – větrná energie
– LEGO
– častá stavba mostů

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy