Kazuistika – případová studie

 

   Otázka: Kazuistika

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Korabka

 

Pavla Korábová

Případová studie:

 • ADD, porucha komunikace a interakce s náznaky lehkého autismu + velmi závažná potravinová alergie

Jedná se o holčičku s poruchou pozornosti (ADD), komunikace a interakce s náznaky autismu a s velmi závažnou potravinovou alergií na E296 – kyselinu jablečnou (džusy,sirupy, protlak, bonbony..). E334 – kyselinu vinnou(přesnídávky pekařské výrobky, džusy…), E260 – kyselinu octovou (tatarka, majonéza, pekařské výrobky), cereálie a veškeré výrobky z nich, meruňky, ořechy, citrusy, jahody, hroznové víno, mošty….

Sofie je jinak velice chytrá, bystrá a krásná holčička.Je až nepřirozeně štíhlá působící podvyživeným dojmem.

V kolektivu je tichá, moc se nezapojuje do žádných aktivit.

Její rodiče již dvě děti mají a to o hodně starší než je Sofie (až o 13let), všichni žijí v rodinném domě s obrovskou zahradou.

 

Dotazník:

 1. Měl někdo ve Vaší rodině nějaké podobné problémy jako právě Autismus ADD, ADHD…?

Ne – s žádnou takovou poruchou jsme se v naší rodině ještě nesetkali.

 

 1. Má nebo měl někdo z Vaší rodiny nějaké alergie?

    Ano – oba naši synové mají alergii na pyly a trávy. Žádná však není tak závažná jako má

    Sofie.

 

 1. Kdy jste zjistili, že se Sofií není něco v pořádku?

Bylo to kolem 2 let, začaly se  objevovat  poruchy v chování.

 

 1. Kdy se objevila alergie?

    Bylo to zhruba ve stejné době, tedy kolem 2 let, bylo to postupné. Asi měsíc na to se

    najednou se objevila potravinová alergie. Bylo to opravdu ráz na ráz.

 

 1. Jak jste celou situaci řešili?

    Okamžitě jsme navštívili obvodní lékařku, která nás okamžitě předala do péče PPP a o něco

    později nás ještě předala na alergologii – poradny.

 

 1. Když jste šli na zápis do školky, jak se k tomu školka postavila, když zjistila jaké má

Sofie problémy?

Měli jsme strach, ale jejich jednání nás velice mile překvapilo. Paní řiditelka nám vyšla  se vším vstříc. A i paní učitelky byly skvělé.

 

Rodinná anamnéza

Maminka Sofie pracuje soukromě jako účetní, otec je podnikatel v inženýrských sítích. Oba mají vysokoškolské vzdělání. Markétka je jejich vymodlená holčička. Oběma rodičům je přes 45 let. Sofie má dva starší sourozence, oba studují vysokou školu.

Chlapci jsou většinou na koleji a domů se vrací jen na víkend.

 

Osobní anamnéza

Maminka měla Sofii v 39 letech. Narodila se jako třetí dítě. Matku celé těhotenství provázely zdravotní problémy, pravděpodobně kvůli jejímu věku. Porod byl normální a bez komplikací.

Sofie se dobře adaptuje ve školním kolektivu, má dobré hygienické návyky, je samostatná nejen v  oblékání, ale i ostatních základních věcech, školní jídelna, jídlo.

Její nejoblíbenější zvířata jsou dinosauři. Velice ráda si něco vyrábí, nebo si hraje na matracích s kamarády a staví z nich domečky. Sofii nesnáší veliký hluk, nebo ostré zvuky.

 

Školní anamnéza

Sofie navštěvovala Mš zpočátku 1 až 2x týdně, aby si na vše přivykla.

Později začala školku navštěvovat pravidelně. Maminka musela vždy konzultovat jídelníček s paní kuchařkou.

Sofie nastoupila do Základní školy s ročním odkladem. Byla zařazena do normální třídy, která je s nižším počtem žáků z důvodu Sofiiny integrace.

Sofie má poruchu rovnováhy – nesmí tedy šplhat, dělat kotouly. Při kolektivní práci mimo lavici si striktně u koho bude stát, koho se bude držet za ruku, vždy si vybírá svého spolužáka, s kterým sedí v lavici, druhou ruku dává za záda. Při větším hluku si okamžitě sedá na zem do tureckého sedu, přikrývá si uši a zavírá oči, přičemž se pohupuje a mručí si cosi pro sebe.

Sofie se jinak celkem dobře adaptuje na práci ve školním kolektivu, děti si na její chování již zvykly.

 

Definice případu

ADD – porucha pozornosti – u dítěte s ADD nedominuje impulzivita a hyperaktivita, více problémů je v oblasti pozornosti a v percepčně-motorických schopnostech, typickou je porucha pozornosti při mentální činnosti, celkově pak pomalé osobní pracovní tempo. Pro okolí jsou tyto děti méně nápadné, většinou ve výuce nevyrušují a „nezlobí“.

 

Zvláštnosti chování Sofie viz příloha!

 

Všeobecně:

 • má problémy se samostatnou prací a má nevyrovnaný výkon v práci ve škole
 • neudrží pozornost při úkolu nebo hře
 • nesoustředí se na okrajové detaily, pracuje ledabyle, s chybami, zabývá se při jednom úkolu ještě jinými aktivitami
 • neposlouchá instrukce, dělá zbrklé, chybné závěry:
 • neumí si uspořádat školní práci a svoje pracovní místo, není schopno udržet pořádek
 • zdá se být duchem nepřítomné, když mluvíme přímo k němu
 • neumí si naplánovat úkoly, pracovní, sportovní i hravé aktivity
 • nelibě nese, odmítá a vyhýbá se angažovat v aktivitách, které vyžadují mentální úsilí a trpělivost
 • často ztrácí nebo nemůže včas najít potřebné školní pomůcky, sešity, hračky, sportovní potřeby aj.
 • okamžitě reaguje na zevní podněty, nechá se jimi rozptylovat
 • zapomíná na denní aktivity či povinnosti, které má plnit

 

Interakce a poruchy komunikace (autismus)

 1. Sociální interakce
  • Děti s poruchou autistického spektra nemají zájem o navazování kontaktu s lidmi
  • Porucha autistického spektra se projevuje mnoha způsoby, proto je důležité přistupovat ke každému z nich zcela individuálně. Musíme upravit
   a přizpůsobit pomůcky, zvolit metody a postupy práce, které by jim vyhovovaly, hlavně je důležité zvolit správný komunikační systém, abychom jim mohli nějakým způsobem porozumět
   .
 2. Komunikace
  • narušení komunikační schopnosti se projevuje ve verbální i neverbální oblasti.
  • porucha určitých mozkových funkcí způsobí, že dítě nedokáže správným způsobem vyhodnocovat informace (senzorické, jazykové).
  • lidé s autismem pak mívají výrazné potíže ve vývoji řeči, ve vztazích s lidmi a obtížně zvládají běžné sociální dovednosti

 

Potravinová alergie

Potravinová alergie je alergická reakce organismu, kdy vyvolávajícím alergenem je některá složka potravy případně přídavná potravinářská látka (konzervant, barvivo).

E296 – kyselina jablečná (džusy,sirupy, protlak, bonbony..).

E334 – kyselina vinná (přesnídávky pekařské výrobky, džusy…)

E260 – kyselina octová (tatarka, majonéza, pekařské výrobky)

cereálie a veškeré výrobky z nich

meruňky, ořechy, citrusy, jahody, hroznové víno, mošty….

 

Nejnebezpečnější je pro Sofii kyselina jablečná.

Projevy : Cca 30min. po pozření nevhodné potraviny dochází ke spavosti až apatii, objevují se bolesti bříška, která se stupňují ve velké křeče, následuje zvracení a nekontrolovatelný průjem, při kterém téměř spí. Reakce trvá většinou 2 -3 hodiny, dokud se tělo alergenu nezbaví. Záleží na množství potraviny.

Při tomto stavu není schopná převozu.

 

Prognóza

Dítě potřebuje individuálně citlivější přístup, zaměřený hlavně na podporu vlastního sebepojetí. Je třeba posilovat začlenění do dětské skupiny ve třídě.

Rodiče zajišťují každodenní přípravu na vyučování a spolupracují se školou. Forma kontaktu ústní, písemná i telefonická. Rodiče dohlédnou na pravidelnou domácí přípravu na pravidelnou docházku a na individuální doučování.

 

Uvedené prameny

Dětská a adolescentní psychiatrie. Portál, Praha 2000Hort, V., Hrdlička, M., Kocourková, J., Malá, E. a kol.:.

Metody práce s dětmi s LMD – Jucovičová, D., Žáčková, H.:  – především pro učitele a vychovatele. D+H, Praha 1998.

www.is.muni.cz

Rozvoj komunikační schopnosti u žáků s poruchou autistického spektra -diplomová práce – zpracovala: Bc. Dana Hejlová, Vedoucí diplomové práce: Mgr. Barbora Bočková

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy