Klasicismus – maturitní otázka

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

dějepis

 

   Otázka: Klasicismus

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Linda Kruntorádová

 

 

Klasicismus

 • je to umělecký sloh od druhé pol. 18.stol a začátek 19. stol. (1780 – 1830)
 • Klasicismus – je v podstatě historismus – jde o napodobování starých uměleckých slohů minulosti (jde o krizi umění, měšťané si nejsou schopni vytvořit sloh nový, vlastní).
 • Klasicismus – je návrat k antice (přes renesanci)
  • šlo o obnovení klasického antického umění (vše je v protikladu dynamickému baroku)

 

Jiné styly

 • Romantismus – návrat ke gotice)P
 • seudorenesance (novorenesance) – návrat k renesanci
 • Pseudobaroko (novobaroko) – návrat k baroku
 • A další…….

 

Součástí tohoto období je Empír.

 • EMPÍR – z francouzského EMPIRE – CÍSAŘSTVÍ
 • císařský sloh za vlády Napoleona Bonaparte (začátek 19. stol.)
 • je v protikladu proti zdobnému rokoku – stavby jsou přísně souměrné
 • geometrické tvary
 • střídmá zdobnost (výzdoba se soustředí v tympanonu)
 • objev Egypta – zájem, jeho prvky ovlivňují tvorbu nábytku…

 

ARCHITEKTURA

 • Staví se architektura navazující na antické řády (oblíbený je korintský)
 • V této době dochází k vykopávkám v římském městě Pompeje – inspirační zdroj
 • Architektura má jednoduchý tvar
 • Architektura se zesvětšťuje
 • Upřednostňují se přímky

 

Zahrady – oblíbené jsou anglické zahrady

 • jde o uspořádání keřů a stromů tak, aby tvořily malebné pohledy
 • krajina je ale uměle koncipovaná
 • součástí krajiny se stávají minarety, umělé vodopády, umělé zříceniny….

 

FRANCIE

 • Francie se stala vedoucí země klasicismu. Již v době baroka se zde nejvíce uplatňovalo klasicistní baroko.
 • Jde o vládu Ludvíka VI. (byl popraven s manželkou Marií Antoanetou) a obdobím Velké francouzské revoluce.
 • Zde se také v architektuře uplatňuje Empír (Napoleonův sloh)
 • PANTEON – pohřebiště významných francouzských osobností – Hugo, Zola, Voltaire, Dumas….., je postaven na půdorysu řeckého kříže, má kupoli a portikum (předsíň)
 • VÍTĚZNÝ OBLOUK NA NÁMĚSTÍ ÉTOILE V PAŘÍŽI – inspiruje se římským vítězným obloukem, byl postaven Napoleonem na oslavu svého vítězství u Slavkova
 • VENDOMSKÝ SLOUP – pamětní sloup, napodobuje římské vítězné sloupy, nechal ho vztyčit Napoleon na počest vítězství bitvy u Slavkova. Je zakončený sochou Napoleona. Trajánův sloup v Římě je mramorový, tento kamenný pobitý bronzovými pláty. Uvnitř je schodiště.

 

ČECHY

 • V Čechách se zakládají nová města (Mariánské Lázně), nové parky (Lednicko-valtický areál), ve městech se staví první činžovní domy.
 • STAVOVSKÉ DIVADLO (HRABĚCÍ NOSTICOVO, TYLOVO) – jedna z prvních klasicistních staveb v Čechách určená pro širokou veřejnost.
 • DŮM U HYBERNŮ – vznikl přestavbou kostela, dnes je zde divadlo – má empírové průčelí
 • ZÁMEK KAČINA – nejvýznamnější empírový zámek v Čechách

 

DALŠÍ STÁTY

 • KAPITOL VE WASHINGTONU – místo schůzí sboru Spojených států amerických
 • BRANIBORSKÁ BRÁNA V BERLÍNĚ – připomíná propyláje na Athénské akropolis, nahoře je kvadriga – čtyřspřeží, představuje bohyní vítězství, která jede na voze, ten táhnou čtyři koně.

 

SOCHAŘSTVÍ

 • Navazuje na antické sochařství. Oblíbené jsou sochy antických bohů, kam se přidá portrét současné osoby.

 

ANTONIO CANOVA (1757 – 1822)

 • Ital- svým dílem navázal na antické sochařství, sám také tvoří z mramoru
 • vytváří sousoší a sochy s mytologickými náměty – AMOR A PSYCHE, VENUŠE A MARS …., byl považován za obnovitele antické krásy
 • stal se osobním sochařem napoleona a jeho rodiny, kde je výrazně idealizoval a stylizoval do podob antických hrdinů
 • PAOLINA (SESTRA Napoleona)– jako VENUŠE
 • NAPOLEON JAKO HÉROS

 

MALÍŘSTVÍ

 • Klasicistní malba nemůže navazovat na antickou malbu, protože se téměř žádné antické památky nedochovaly a vykopávky v Pompejích jsou v začátcích.
 • Inspirují se antickým sochařstvím
 • V tomto období je kladen důraz na kresbu, barva pouze koloruje
 • Malují se hlavně monumentální antické náměty a historické scény.
 • Portréty

 

JACQUES-LOUIS DAVID (1748 – 1825)

 • Francouz
 • Zakladatel klasicistní malby
 • Dvorní Napoleonův malíř – portrétuje ho, zachytil významné události v jeho životě (korunovaci)
 • Jeho tvorba je založená na obrysové kresbě a plastické modelaci
 • Maluje náměty z řeckých a římských dějin nebo mytologie
 • Maluje portréty
 • Při tvorbě antických námětů studuje antickou historii, nechává si vyrobit antický nábytek, modelům nechává šít antické modely, o věrnost antice se snažil ve všech detailech..
 • Jeho obrazy byly považovány za velmi věrohodné (nejvíce antické – naplněné pravým antickým duchem)
 • Kritika jeho akty na obrazech označila za neúnosné a urážející stud
 • ÚNOS SABINEK
 • ZAVRAŽDĚNÝ MARAT
 • NAPOLEON PŘECHÁZEJÍCÍ ALPY

 

JEAN-AUGUSTE-DOMINIQUE INGRES (1780 – 1867)

 • je považován za největšího kreslíře světového malířství
 • maluje náměty ve své době oblíbené – mytologické, historické, byl vynikající portrétista
 • maluje akty, ve kterých oslavuje krásu ženského těla – TURECKÁ LÁZEŇ

 

FRANCISCO DE GOYA (1746 – 1828)

 • Španěl
 • Patří mezi největší světové malíře
 • Někdy je považován za zakladatele moderního umění (čerpá z něho impresionismus i expresionismus) – maluje fantaskní vize
 • Svou expresivností je protipól k Davidově tvorbě
 • Začínal jako návrhář gobelínů, postupně se stal královským malířem
 • Když ho ranila mrtvice a ztratil sluch, výrazně to ovlivnilo jeho dílo. Stal se mnohem vnímavější na dění kolem sebe (inkvizice, válka…), dílo je expresivnější
 • Vytváří několik grafických cyklů:
  • HRŮZY VÁLKY – drsné realistické scény mučení, otřesným způsobem vylíčil brutality spojené s válkou vedenou Napoleonem
  • ROZMARY (CAPRICHOS) – poukazuje na nešvary morálky církve, společnosti..80 listů, lidské bytosti podobné zvířatům, popraviště, čarodějnice…staženo inkvizicí…
  • BÝČÍ ZÁPASY
 • POPRAVA POVSTALCŮ 3.5. 1808 V MADRIDU
 • RODINA KRÁLE KARLOSE IV. – jde o oficiální portrét královské rodiny, má však rysy karikatury
 • ČERNÉ MALBY – na konci života se stáhl do ústraní, svůj dům si vyzdobil černými malbami – náměty mytologické, čarodějnictví – jde o brutální výjevy, převládají tmavé odstíny
 • SATURN POŽÍRÁ SVÉ DĚTI

 

KRAJINOMALBA – ANGLIE

 • Anglie navazuje na holandské krajiny, kdy v obrazech převládá světlo, atmosféra

 

WILIAM TURNER (1775 – 1837)

 • ve svém déle se zaměřil na zemi, moře, vzduch, slunce, oblaka – svým dílem předjímal impresionisty
 • s oblibou zpracovával světelné efekty na moři a na obloze
 • postupně se odpoutal od pevného tvaru
 • mezi první impresionistická díla patří DÉŠŤ, PÁRA A RYCHLOST – zachycuje zde zrakový vjem, obrysy se ztrácejí, používá dělený rukopis, jde o první zobrazení moderní techniky na obraze
 • – když maloval bouři na moři – nechával se připoutat ke stožáru

 

JOHN CONSTANBLE (1776 – 1837)

 • snažil se věrně zachytit skutečnou krajinu
 • maluje děleným rukopisem a snaží se zachytit atmosféru
 • nejslavnější obraz – VŮZ NA SENO