Marketing – maturitní otázka

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Marketing

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): Tomáš

 

 

Metoda řízení, vychází z potřeb zákazníků (zjišťuje průzkumem trhu) a podle nich utváří nástroje marketingu:

 • Produkt
 • Cena
 • Distribuce
 • Propagace

Marketingový mix – neupřednostňuje žádný z nástrojů

 

Základní principy marketingové koncepce

 1. Orientace na potřeby zákazníků – orientuje se na určitou skupinu zákazníků = určitý segment trhu
  marketingové nástroje přizpůsobuje, aby potřeby zákazníků uspokojil co nejlépe

 

Potřeby ovlivňuje a vytváří nové

 1. Dosažení přiměřeného zisku
  zisk přiměřený, dlouhodobý

 

Marketing

 • Nauka o trhu
 • Významné téma podnikové ekonomiky
 • Podnikatelská koncepce

 

Proces řízení zajišťuje poznání, předvídání, ovlivňování a v konečné fázi uspokojování potřeb zákazníka tak, aby byly vhodným způsobem dosažený cíle firmy (hl. zisk)

 

Podnikatelské koncepce:

Výrobní podnikatelská koncepce – 1900 – 1920

Čím levnější výrobek, tím lépe se prodá.
produktivita ve výrobě
H. Ford (pásová výroba)
T. Baťa

Masová výroba, masová spotřeba

 

Výrobková podnikatelská koncepce 1920 – 1940

Kvalitní zboží si svého zákazníka vždy najde

Zaměřeno pro movité lidi

Vyrábí se méně, vysoká kvalita = vysoká cena

 

Prodejní podnikatelská koncepce 1940 – 1950

Po 2. sv. válce, obrovský rozmach masmédií (televize, rozhlas, tisk)
důraz na reklamu

 

Marketingová podnikatelská koncepce 1950 – 1970

Trh je nasycený, v některých státech krize z nadvíroby

Předchozí koncepce stavěly zákazníka do pozadí

Poznejme naše potencionální zákazníky, jejich potřeby, a možnosti a teprve pak vyrábějme

Průzkum trhu, plánování, nástroje marketingu

Dlouhodobé vytvoření vztahů se zákazníkem

 

Sociálně marketingová koncepce 1970 –

Nejnovější stupeň marketingu

Šiřší spol. zájem dopadů výroby a spotřeby – hl. vobl. ŽP, vztahů , etiky

Vychází z marketingové koncepce, ale zahrnuje i další společenské zájmy

 

Sestavení marketingového plánu

 • Podklady ze 4 oblastí
 • Stav trhu : okolnosti, které ovlivní naše postavení na trhu (technický a technologický pokrok, právn předpisy, char. Obyvatelstva)

 

 • Výběr segmentu trhu : (cílové skupiny zákazníků)
  trh spotřební
  trh organizací
  podrobnější segmentace (podle věku, pohlaví, soc. vrstvev, kolality)

 

 • Analýza konkurence: cenová
  necenová – dle propagace, distribuce, produktu
  pozice produktu – image
  tvorba několika značek v jedné společnosti = multibranding (škoda)

 

 • Analýza stavu podniku: (poslání a cíle podniku, silné a slavé stránky)
  SWAT analýza