Mocnosti před 1. světovou válkou – maturitní otázka

dějiny

 

   Otázka: Mocnosti před 1. světovou válkou

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): David237

 

 

Anglie:

 • vládne královna Viktorie + parlament
 • sněmovna lordů  ———- dolní sněmovna
 • toryové   — whigo — latour party

koloniální velmoc:

 • Blízký východ (Persie, Afghánistán – ropa) -> spory s Německem
 • Asie (Indie)
 • Austrálie -> dominium = politicky autonomní celek z Britského impéria
 • Afrika -> kolonizovali od jihu k severu; búrská válka – vítězí Britové; fašodská krize – spory s Francií -> 1904 srdečná dohoda = smlouva o koloniích mezi VB a Fr, spolupráce

průmyslová velmoc:

 • rozvoj textilního, strojního, ocelářského a zbrojního průmyslu
 • rozvoj vědy a techniky
 • námořní doprava -> Titanic (1912)
 • v průmyslu jí konkurovalo Německo či USA

k Anglii náleží Irsko -> 1905 vznik hnutí Sinn Fein za autonomii Irska

 

Francie:

 • 1871 – 3. republika -> vládne prezident + parlament
 • senát   —-  dolní  sněmovna                                         

kolonie:

 • Asie (Indočína)
 • Afrika -> kolonizovali od západu k východu + střed; spory s Anglií ->  srdečná dohoda (1904)
 • kolonizování bylo finančně náročné

rozvíjí se:

 • věda, výzkum, technika, móda, umění -> Eiffelova věž (1887 – 1889)

rozvoj průmyslu:

 • chemický, potravinářský, strojírenský, automobilový

problémy:

 • špatné vztahy s Německem, ale dobré s Ruskem
 • antisemitismus -> Dreyfussova aféra

 

Německo (od roku 1871):

 • jedná se o federaci (22 + 3 svobodná města)
 • vládne císař Vilém II. + parlament
 • senát   — spolkový sněm

vztahy:

 • dobré vztahy s R. – Uherskem -> Pangermánská vize = spojení všech německy mluvících národu -> síla
 • špatné vztahy s Francií a VB

kolonie:

 • Afrika (Kamerun)
 • Asie (Šalamounovy ostrovy)
 • !zaspali, už na ně moc kolonií nezbylo -> agresivita ->  hnutí Draug nach Osten (tlak na východ – proti VB kvůli ropě)

hospodářství:

 • vývoz
 • strojírenský, ocelářský a zbrojní průmysl
 • rozvoj dopravy -> železnice
 • rozvoj vědy a techniky (vzducholoď Zeppelin)

problémy:

 • nerovnoměrná vyspělost spolkových zemí
 • sílící dělnické hnutí -> marxismus
 • antisemitismus a šovinismus

 

USA:

 • jedná se o republiku
 • vládne prezident +  kongres  +  nejvyšší soud
 • senát   —   sněmovna reprezentantů
 • demokraté  —  republikáni

vztahy:

 • udržují spíše hospodářské, ekonomické a obchodní vztahy

kolonie:

 • Asie
 • mají Latinskou Ameriku!

hospodářství:

 • rozvoj strojírenského, potravinářského, chemického a ocelářského průmyslu
 • rozvoj dopravy (Ford)
 • ochrana přírody před devastací (parky)

problémy:

 • rasismus

 

Rakousko – Uhersko:

 • jedná se o konstituční monarchii
 • vládne císař František Josef I. +  Říšská rada
 • panská sněmovna  —–   poslanecká  sněmovna

vztahy:

 • dobré vztahy s Itálií
 • rozporuplné vztahy s Německem
 • špatné vztahy s Tureckem (Balkán) a Ruskem

kolonie:

 • bez kolonií
 • chce vliv na Balkáně -> anexe Bosny

hospodářství:

 • rozdíl mezi Zalitavskem (zaostalé, agrární) a Předlitavskem (rozvoj průmyslu – Slezsko, Čechy, Horní a Dolní Rakousy)
 • Vídeň = centrum vědy (S. Freud)
 • železnice

problémy:

 • mnohonárodnostní stát
 • antisemitismus (Hilsneriáda)
 • dělnické hnutí
 • zaostalost armády

dualismus = 1867 změna ústavy -> Uhersko má vlastní ústavu, ale společného panovníka a armádu

 

Rusko:

 • samoděržaví, vládne Mikuláš II.

vztahy:

 • špatné vztahy s Japonskem (1904 – 1905) -> válka, vítězí Japonsko ->  zisk vlivu nad Koreou, Mandžuskem a ostrovem Sachalin), Čínou (Dálný východ), Rakousko – Uherskem (o Balkán)
 • nemá kolonie, ale obsadili Finsko a Polsko!

hospodářství:

 • extenzivní zemědělství (malý vývoz)
 • průmysl se nerozvíjí
 • těžba železa na Sibiři
 • transsibiřská magistrála (1891 – 1904, Petrohrad – východ)

problémy:

 • více národů -> násilná rusifikace (náboženství, jazyk)

1905 -> Krvavá neděle = násilně potlačená demonstrace dělníků za lepší podmínky, vedl ji Gapon

 • zaostalá armáda (vojáci nedostávali žold, staré vybavení…) -> vzpoura na křižníku Potěmkin
 • => 1905 vydává Mikuláš manifest ->  vzdává se samoděržaví a začíná se o moc dělit se státní dumou
 •  sociální demokraté — menševici — bolševici – (Lenin – rozvoj děl. hnutí)

 

Japonsko:

 • jedná se o konstituční monarchii
 • vládne císař Meidži s ,,poradními orgány”
 • parlament — generální štáby armády a námoř.  — premiér + vláda — tajná rada
 • horní sněmovna — dolní sněmovna

vztahy:

 • špatné vztahy s Čínou -> (1894 – 1896) japonsko-čínská válka
 • špatné vztahy s Ruskem -> (1904 – 1905) japonsko-ruská válka ↓
  • zisk vlivu nad Koreou, Sachalinem, Mandžuskem a Port Arthur

reformy:

 • reformy císaře Meidži (1864 – 1914) -> razantní reformy, pozemková industrializace, dopravní sítě, státní správa, školství => 2x více obyvatel => potřeba nového území => expanzivní politika (Čína, Rusko)
 • nová armáda (zejména námořnictvo) -> schopnost konkurovat ostatním státům

 

STARÝ SVĚT NA PŘELOMU STOLETÍ:

Evropská společnost na počátku 20. století:

 • po roce 1900 – ekonomická a politická stabilita -> belle époque (krásná doba) = označení dějin mezi lety 1890 – 1914; toto období bylo považováno za epochu rozkvětu, míru a spokojenosti v Evropě (nové technologie, pokrok); ve FR počátek 3. republiky, ve VB konec vlády Viktorie
 • boj za politická a sociální práva, především o volební právo
 • růst sociálního hnutí, které požadovalo zlepšení postavení dělnictva
 • hnutí za práva žen -> sufražetky = radikální bojovnice za práva žen (hlavně za volební právo i pro ženy) z VB

 

Vojenská a politická situace v Evropě:

 • období bez většího válečného konfliktu
 • přetrvávajícím zdrojem napětí mezi evropskými státy byl Balkánský poloostrov (ropa) -> všichni ji chtěli -> mírové konference (Haagu 1898, 1907)

 

Kolonialismus evropských zemí:

 • kolonialismus = rozšiřování svrchovanosti určitého národa na teritorium a lid mimo vlastních hranic, často za účelem zlepšení vlastní ekonomiky prostřednictvím využívání domorodých přírodních zdrojů, pracovní síly a místního trhu (pomáhá i místním obyvatelům)
 • imperialismus = pojem užívaný k označení velmocenské, dobyvačné a expanzivní politiky, vedené snahou o rozšíření vlivu jednoho státu nad jinými s cílem vytvoření velmoci nebo získání dominantního vlivu nad územím, na které si tento stát činí nárok z historických, nacionálních, náboženských, ekonomických nebo politických důvodů; jde jim hlavně o hospodářské cíle

 

Konflikty mezinárodních vztahů:

 • 1898 – fašodská krize -> FR vstoupila do území nárokovaného VB ->  poslali armádu a FR musela ustoupit ->  už se nechtěli hádat –> 1904 – Srdečná dohoda = vymezili si svá území, základ spolupráce ve WW1
 • Búrské války (1899 – 1902) – kvůli nalezištím zlata v Jižní Africe, která chtěla VB, ale žili zde Búrové -> konflikt skončil zánikem ,,búrských republik”
 • 1905 – 1911-> marocká krize (Německo x FR a Španělsko) – ukončeno diplomatickou cestou
 • Balkánské války:
 • mocnosti si nárokovaly Balkán (náboženství, jazyk, obyvatelstvo..)
 • válka ->  1912 – Balkánský svaz (Srbsko, Řecko, Č. Hora, Bulharsko x  Osmanům o území Makedonie ->  uzavření míru ->  1913 – Londýnská mírová smlouva, rozdělení území Makedonie ->  to se nelíbilo Bulharsku => 2. válka ->  1913 – proti spojencům z Balkánského svazu ->  porážka Bulharska, posílení Srbska
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!