Myšlení – psychologie a komunikace (2)

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Myšlení

   Předmět: Psychologie a komunikace

   Přidal(a): Marek Braun

 

 

MYŠLENÍ

 • Je to psychický proces vedoucí od konkrétního k abstraktnímu
 • Myšlení vede k poznání podstatných (ty co předmět odliší od jiných) a obecných (ty co jsou pro určitou skupinu společné) vlastnosti předmětů a jevů
 • Aby se člověk mohl orientovat v prostředí, potřebuje nejen informace zprostředkované smyslovými orgány, ale musí poznat vlastnosti, které nejsou navenek patrné
 • Již dítě získává určité konkrétní poznatky o světě, ty časem zobecňuje – spálí se o kamna, o uhlíky- horké věci pálí.
 • Konkrétní (uhlíky, kamna)—-Abstraktní (horké věci)

 

Myšlenkové postupy při řešení problémů

Využití předchozích zkušeností

 • řešení problému je pro nás nejjednodušší, když se setkáme s úlohou, kterou jsme již řešili, pro niž známe postup, pravidlo, vzorec.
 • je však třeba dát si pozor, abychom se při řešení problému na základě dřívějších zkušeností neukvapili
 • je možno vyzkoušet zkušenosti jiných lidí

 

Pokus a chyba

 • někdy řešíme problémové situace pokusem a omylem, zkoušíme různé způsoby, a když nevede k cíli jeden, zkoušíme dál
 • tento způsob je zdlouhavý a člověk s rozvinutým myšlením jej užívá jen v takových situacích, které jsou pro něj nové, s kterými si v ten okamžik neví rady, když chce úkol vyřešit rychle nebo je silně citově rozrušen

 

Rozbor problémové situace

 • nejspolehlivějším, ale ne vždy nejrychlejším způsobem řešení problémové situace
 • uvědomíme si podstatu problému a posoudíme jej z různých pohledů
 • porovnáme co je na problému stejné se situacemi, které jsme již řešili dříve, co je podobné a co zcela nové, odlišné.

 

Kreativita: tvůrčí myšlení, člověk nachází více způsobů při řešení problému

 

Myšlenkové operace (myšlení probíhá tak, že provádíme myšlenkové operace)

 • Analýza: rozčleňování celku na části
 • Syntéza: myšlenkové spojování sjednocování, opak analýzy
 • Srovnávání: zjišťování podobnosti či rozdílnosti jednotlivých předmětů či jevů
 • Abstrakce: vyčleňuje podstatné a obecné vlastnosti předmětu
 • Konkretizace: aplikace obecných a podstatných vlastností na určitý předmět
 • Zobecňování: spojování společných vlastnosti jednotlivých předmětů do určité skupiny. Určujeme společné zákonitosti, které danou skupinu spojují
 • Indukce: postup od konkrétního k abstraktnímu (kohout zobe zrní, kachna zobe zrní – drůbež zobe zrní)
 • Dedukce: postup od abstraktního ke konkrétnímu (drůbež zobe zrní – kohout zobe zrní, slepice zobe zrní, kuře zobe zrní)
 • Analogie (podobnost): vyvozování poznatků o předmětu a jevu na základě podobnosti druhým předmětem a jevem

 

Poruchy myšlení

KVANTITATIVNÍ (MNOŽSTVÍ)

 • Myšlenkový útlum – pomalé myšlenky, nic nás nenapadá, souvisí s depresemi, únava při nemoci
 • Zrychlené myšlení – myšlenkový trysk, hodně myšlenek, překotné, ale myšlenky jsou nepřesné. U otrav alkoholem, stavy euforie, nesouvislá řeč
 • Zabíhavé myšlení – myšlenky odbíhají od cíle vyprávění, často u seniorů a někdy u dětí
 • Ulpívavé myšlení – člověk neustále opakuje jednu a tu samou myšlenku. U postižení CNS nebo při únavě

 

KVALITATIVNÍ

 • Myšlenkový záraz – vyskytuje se u psychóz, zástava myšlenkového procesu
 • Nesouvislé myšlení – narušení logických vazeb, přeskakuje z jedné věty na druhou
  • zmatené myšlení: proloženo halucinacemi
  • rozšířené myšlení: např. u schizofrenie, projevuje se nesrozumitelnou řečí, nepoužívá gramatická pravidla
 • Autistické myšlení – tvořeno pouze subjektivními prožitky a fantaziemi bez vztahu k nějaké objektivní skutečnosti, ztrácí se nezájem o okolní svět a uzavírá se do svého světa. Zaměřen jen na 1 osobu.
 • Tragické myšlení – přikládání symbolického významu některým věcem, které se kolem nás dějí
 • Obsedantní myšlení- vtíravé myšlenky, člověk se snaží nemyslet na určitou věc, ale myšlenky se mu ,,vtírají‘‘


Další podobné materiály na webu: