Nacismus – základní pojmy

dějepis

 

   Otázka: Nacismus – základní pojmy

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Andrea

 

 

Noc dlouhých nožů

 • 30. 6. – 2.7. 1934
 • masové vraždění
 • Hitler chce odstranit více svých oponentů (i uvnitř nacistické strany – Ernst Röhm – SA – vidí ho jako možného protivníka)
 • jednotky SS a Gestapo obklíčí Röhma a jeho spojence
 • začnou je odstraňovat a střílet
 • Röhm zajat a zastřelen
 • Gregor Strasser, Kurt von Schleicher a jeho žena, Gustav Ritter von Kahr – odstraněni
 • Hitler si zajistil cestu k absolutní moci nad Německem

 

Křišťálová noc

 • 9.- 10. listopad 1938
 • protižidovský pogrom organizovaný státem
 • provedli ho Hitlerovi stoupenci z NSDAP (na popud ministra propagandy Josepha Goebbelse)
 • Německo, obsazené Rakousko a okupované pohraničí českých zemí – vraždění Židů nacisty
 • kdo si život zachránil – koncentrační tábory
 • likvidace synagog, židovských obchodů i domů
 • záminka – atentát na německého velvyslaneckého radu v Paříži Ernsta von Ratha (7. 11. 1938)
 • pachatel – žid Herschel Grünspan

 

SA = Sturmabteilung (Úderný oddíl)

 • 1920 – 1945
 • v počátku oddíly tělesné stráže
 • konec 1921 – oddíl tělesné stráže Německé dělnické strany (DAP) – název Sturmabteilung
 • oddíly kopírovaly strukturu německé armády – paramilitární organizace – vzniklo z nich polovojenské křídlo Německé dělnické strany
 • úkol – ochrana členů strany a boj s komunistickými skupinami
 • hnědé košile (podle uniforem)
 • v srpnu roku 1934 již 2,9 milionu příslušníků
 • více nezávislá než SS
 • v čele Ernst Röhm

 

SS =  Schutzstaffel (Ochranný oddíl)

 • polovojenská skupina nacistů
 • ozbrojená organizace NSDAP vytvořená z oddaných přívrženců Adolfa Hitlera (původně jeho osobní stráž)
 • v čele SS v době její největší moci – Heinrich Himmler
 • 1925 – 1945
 • používána k zastrašování a odstraňování
 • zodpovědná za plánování a provedení holokaustu

 

Gestapo –  Geheime Staatspolizei (tajná státní policie)

 • 1933 – 1945
 • tajná policie nacistického Německa
 • vznik přeměnou tajné pruské státní policie (26. dubna 1933)
 • úkol – vyhledávat a případně i likvidovat osoby a skupiny, které by mohly ohrožovat fungování nacistického státu

 

NSDAP – Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Národně socialistická německá dělnická strana)

 • nacistická strana
 • 1920 – 1945
 • německá krajně pravicová politická strana
 • vznikla přejmenováním Německé dělnické strany (Anton Drexler a Karl Harrer – 1919)
 • členové – nacisté
 • od 1920 v čele A. Hitler
 • pětadvacetibodový program (staví na šovinismu)


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy