Neurotické a úzkostné poruchy

 

   Otázka: Neurotické a úzkostné poruchy

   Předmět: Psychologie (společenské vědy)

   Přidal(a): lostakovapetra

 

 

Neuróza je duševní porucha, při které dítě trpí stavy úzkosti a emoční tísní.

Příčinou neuróz může být silný otřes, silný dlouhodobý stres (úmrtí v rodině, šikana, rozvod, znásilnění…) nebo frustrace i deprivace, dlouhodobé působení traumatických vlivů (špatná výchova – nedostatek citu, přehnané požadavky rodičů, nesoulad mezi rodiči, ale i třeba nevhodné a hlavně tvrdé životní prostředí, podmínky v práci, rodině atd.)

 

Psychické příznaky:

 • Poruchy emocí – strach, event. až fobie, úzkost, deprese
 • Poruchy myšlení – obsese (vtíravé myšlenky), poruchy hodnocení a sebehodnocení
 • Poruchy paměti (amnézie)
 • Poruchy pozornosti – porucha koncentrace, snadná unavitelnost
 • Poruchy autoregulace – kompulze (nutkavá jednání)
 • Poruchy spánku

 

Somatické (vegetativní) příznaky:

 • Třes, bolesti, poruchy zažívání či vyměšování
 • Pocit na zvracení, střídání tepla a chladu, bušení srdce, zrychlení dechu

 

Neurózy se často objevují jako zlozvyky – okusování nehtů, stereotypní pohyby, tiky, grimasy, koktavost, noční pomočování, bruxismus (cvakání a skřípání zubů), bolest hlavy či zad, agresivita.

 

Druhy neuróz

 • Fobické úzkostné poruchy: chorobný, bezdůvodný strach z věcí, situací nebo lidí.
 • Agorafobiestrach z otevřených prostranství (cestování ve veřejných dopravních prostředcích, shluku lidí –koncerty, obchody)
 • Sociální fobie – strach z kontaktu s jinými lidmi (na úřadě, při telefon., ze zkoumavých pohledů), vede k jejich uzavřenosti a ke snížení sebevědomí
 • Xenofobie- nesnášenlivost lidí jiných ras, kultur
 • Panická porucha -dítě s touto poruchou mívá bez zjevného důvodu krátká období intenzivního strachu, běžně nazývaného panické záchvaty. Trvá jen několik minut a sama odezní.

 

Dítě, klient má neovladatelnou hrůzu z pocitu sebeohrožení, že zemře. Pokud je otevřené okno, má strach, že ho okno vtahuje, on vypadne a zabije se. Pobíhá po místnosti, nevnímá předměty, šlape po nich, dveře otevírá opačně. Jsou-li skleněné, proskočí jimi. Může ublížit sobě i ostatním.

 

Příznaky:

 • Pocení
 • Sucho v ústech
 • Svírání v oblasti hrudníku
 • Zvracení
 • Zrychlené dýchání
 • Závratě
 • Napětí ve svalech
 • Sevření hrdla – knedlík v krku

 

Obsedantně – kompulzivní porucha

Obsese – porucha, kdy se myšlenky vtírají do mysli člověka proti jeho vůli. Působí mu velikou úzkost, dezorganizaci myšlení a jeho denních aktivit.

Kompulze – činnost, kterou klient (dítě) musí vykonávat proti své vůli (nesmyslně otevírá a zavírá šuplíky, montuje dveře). Tato činnost ho natolik zaneprazdňuje, že nedokáže žít plnohodnotný život.

 

Úzkostná porucha

Separační úzkost je jednou z úzkostí, kterými trpí děti v dětském věku. Vzniká kolem 9.měsíce života dítěte, kdy vnímá jakékoli odloučení matky nebo rodičů jako strach, nelibost. Bojí se, že se maminka nebo tatínek už nevrátí, když někam odchází a ono zůstane samo. Začne plakat, bát se, mnohdy jde až o hysterický pláč a řev.

U předškolních dětí je separační úzkost spojena jen pár dní, než si dítě na nové prostředí zvykne a spolu s ním začne mít rádo děti ve školce, paní učitelky atd. Jsou děti, které při nástupu do školky nemají problém – separační úzkost u nich už vymizela, ale existují i takové děti, u kterých úzkost přetrvá i během školkového věku a může přetrvat i do věku školního. V tom případě by za zvážení stála návštěva dětského psychologa.

 

Diagnóza a léčba neuróz

Lékař pošle dítě na psychiatrické nebo psychologické vyšetření. Je-li u něj diagnostikována úzkostná porucha, bude potřebovat léky na zmírnění úzkosti a psychoterapii, která má pomoci odhalit skryté příčiny úzkosti. Terapeutických sezení se mohou zúčastnit i ostatní členové rodiny. Může být skupinová či individuální. Pomocí léčby dítě dokáže překonat svou úzkost a naučí se lépe vyrovnávat s každodenními stresy. Úzkost a strach, které dítě každý den prožívá, můžete zmírnit tím, že si budete s dítětem o jeho starostech nebo problémech povídat.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy