Obory psychologie a metody zkoumání

 

   Otázka: Obory psychologie a metody zkoumání

   Předmět: Společenské vědy, Psychologie

   Přidal(a): Admin

 

 

Předmět psychologie

 • název psychologie pochází z řečtiny = věda o duši
 • psychologie jako věda vznikla v roce 1879
 • psychologie je empirická přírodně-společenská věda o psychice člověka
 • má interdisciplinární povahu=úzce spolupracuje jak s přírodními,tak se spol.vědami
 • je věda, která studuje lidské chování, mentální procesy   a tělesné dění   včetně jejich vzájemných vztahů a interakcí (souhrnně označované jako psychika) a snaží se je popsat, vysvětlit a predikovat

 

Předmětem je psychika:

 • Prožívání- souhrnný název pro všechny vnitřní, subjektivní psychické procesy a stavy – vjemy,představy, emoce

Člověk si psychické stavy uvědomuje jen do určité míry — VĚDOMÉ/NEVĚDOMÉ

 • Chování-soubor vnějších projevů, které jsou zpracováním a vyjádřením vnitřní situace člověka-zahrnuje činnosti ,úkony,pohyby

EXPRESIVNÍ -spontánní chování jedince, bezprostředně vyjadřuje prožívání

ADAPTIVNÍ – chování přizpůsobeno dané situaci

 

Základní teoretické obory:

 • Obecná psychologie-obecně platné zákonitosti
  • podstata psychiky, psychické procesy, stavy a vlastnosti člověka
 • Psychologie osobnosti-zabývá se jedincem a jeho odlišnostmi
  • zkoumá vlastnosti, vlohy, temperament, potřeby osobnosti
  • zabývá se strukturou a vývojem osobnosti
 • Sociální psychologie-malé a velké skupiny, mezilidské vztahy
  • chování člověka ve společnosti
  • objasňuje souvislost mezi psychikou a prostředím
 • Vývojová psychologie
 • Psychopatologie – patologické prožívání jedince,psychické poruchy a potíže

 

Aplikované (praktické) obory:

 • Klinická-prevence a terapie duševních chorob
 • Psychologie práce-vnitřní i vnější podmínky pracovního procesu
 • Pedagogická-výchova i vzdělání, rozvíjení člověka
 • Forenzní-chování a prožívání lidí v situacích regulovaných právem
 • Poradenská psychologie-pomáhá člověku orientovat se ve složitých životních situacích
  • např. školní, výchovný ,profesní, manželské poradenství

 

Speciální obory:

 • Jeden speciální obor většinou vychází ze dvou různých: psycholingvistika

 

Základní metody zkoumání:

 • Pozorování– nejobecnější a základní metoda psychologie,jedná se o záměrné, cílevědomé, systematické vnímání vnějších projevů jedince
  • Introspekce: pozorování vlastních psych. stavů
  • Extrospekce: pozorování vnějších objektivních projevů druhých
 • Experimentem-sledování jevu, který jsme vyvolali záměrně, kontrolujeme podmínky situace a sledujeme jak se všechno bude vyvíjet
  • Přirozený-spíše se přibližuje pozorování,experiment je realizován v běžných životních podmínkách -výhodou jr přirozenost reakcí
  • Laboratorní- vědomá účast zkoumaných, uměle vytvořené podmínky
  • Výhoda-možnost přesnější registrace
 • Analýza produktu – vývojově podmíněné proměny lidské psychiky
  • analýza kresby a písma
 • Rozhovor-– Spočívá v dotazování Individuální X Skupinový, Standardizovaný (Pevně stanovené    pořadí otázek) X Nestandardizovaný (Volný) Slouží k získávání dat, stanovení diagnózy, lze při něm pozorovat nonverbální komunikaci.
 • Dotazník – Soubor otázek určený ke sběru dat, může být otevřený (lze napsat libovolnou odpověď), nebo uzavřený (vybírá se z alternativ)
 • Projektivní test – ukazují se neutrální předlohy, připouštějí různé možnosti interpretace, ty vedou z nevědomí. Užívá se spíše jako doplňující (baum test, skvrny-Roschachův test)

 

Způsoby zkoumání:

 • Sbírání materiálů různými metodami
 • Vyhodnocení materiálů
 • Zveřejnění výsledků
 • Zařazení výsledků do celku
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!