Ochrana užitných vlastností zboží, škodlivé vlivy

 

   Otázka: Ochrana užitných vlastností zboží, škodlivé vlivy působící na zboží

   Předmět: Zbožíznalství

   Přidal(a): Mitchie

 

 

Škodlivé vlivy působící na zboží

 • vlivy snižující užitnou hodnotu zboží. Jsou to vlivy, které snižují užitnou hodnotu zboží. Jedná se o vlivy fyzikální, chemické, biologické, morální opotřebení a vlivy společenské.

 

1) Fyzikální vlivy

 • Mechanické vlivy – v dopravě i při manipulaci ve skladech poškozují zboží tlaky, otřesy, nárazy. Proti těmto vlivům se chráníme vhodnými obaly. (např. zajištění zboží proti pohybu na ložné ploše).
 • Klimatické vlivy
  • Teplota
   • stoupající – tání látek, rozklad (zrání, klíčení), odpařování vody, vypařování tuhé látky (sublimace u naftalínu, dezodorantů atd.), srážení emulzí (krémy, majonéza a jiné)
   • klesající – zákal piva z podchlazení, zákal voňavek, křehkost plastů, aj. ;
  • Vlhkost – relativní vlhkost vzduchu, která vyjadřuje % nasycenosti vzduchu vodní párou při zjištěné teplotě
  • Světlo
   • viditelné světlo – působí ztrátu barvy sluneční záření – proniká obalem
   • ultrafialové záření – urychluje oxidační děje, rozklad tuků

 

2) Chemické vlivy

 • koroze = způsobuje vady vzhledové a funkční – vzájemné ovlivňování zboží různého látkového složení (pachy, jedovaté výpary)

 

3) Biologické vlivy

 • biologické změny – dýchání, klíčení, zrání, autolýza (zrání sýru), plísně, kvasinky (způsobují kvašení vína, moštů,zákal v pivu..)
 • vliv škůdců – působení mikroorganismů (hubíme desinfekcí)
  • hubení hmyzu (hubíme dezinsekcí) – hubení větších živočichů (hubíme deratizací)

 

4) Morální opotřebení – zejména u průmyslového zboží, demodace výrobku = zastarání

 

5) Společenské vlivy – škody na zboží způsobené požárem, povodněmi, krádežemi, neodborné, nešetrné a nedbalé zacházení se zbožím

 

Ochrana užitných vlastností zboží

Užitné vlastnosti zboží je nutno chránit před škodlivými vlivy.  Cílem je zabezpečit, aby se užitné vlastnosti a jakost zboží uchovaly až do doby spotřeby.

Proti působením škodlivých vlivů chráníme zboží zejména těmito způsoby:

 • Konzervací potravin
 • Povrchovou úpravou
 • Balením zboží
 • Správným skladováním

 

1) Konzervace potravin

Člověk se vždy snažil hledat prostředky, jak konzervovat potraviny, aby si zajistil svoji obživu a mohl konzumovat určité potraviny v celoročním období (ovoce, zelenina, houby, ryby…).

 

Metody konzervace:

Zalití v tuku – používá se ve Francii, kde tímto způsobem konzervují husí a kachní maso a masové pomazánky.

 • Nasolení – ryby, zboží se musí skladovat v suchém prostředí.
 • Uzení – uzené makrely, šproty, masa, klobásy, salámy a další uzeniny.
 • Sušení – odstraňuje se značná část vody. Pouze potraviny s menší velikostí. Suší se maso, ovoce, zelenina, houby, koření, těstoviny.
 • Konzervace teplem
  • pasterizace – mléko, některé druhy polokonzerv, džusy,
  • sterilizace – kompoty, marmelády, džemy, zeleninové saláty, okurky, masové konzervy.
 • Konzervace chladem – zmrazení okamžité při – 45 °C ovoce, zeleniny, maso, ryby, polotovary (plněné papriky, knedlíky, …), mléčné výrobky (nanuky, zmrzliny…).
 • Pomocí konzervačních látek – přidávají se do potravin při jejich technologickém zpracování tzv. E – aditiva mají za úkol zabránit rozvoji nežádoucí mikroflóry

 

2) Povrchová úprava

 • Spočívá v tom, že se na povrch nanese ochranná vrstva  – tzv. pokovování, smaltování, lakování, nanesení minerálních olejů, vazelíny, parafíny, asfalty, plasty zejména u průmyslových výrobků (šrouby, plechy, kovové nářadí a náčiní, lednice, nádobí, výrobky ze dřeva…).
 • U potravin spočívá v pocínování plechovek, někdy je potřeba ještě pocínovaný plech lakovat např. kyselé prostředí některých potravinářských náplní může způsobit korozi.

 

3) Balení zboží

 • Obal je neodmyslitelnou součástí výrobku.

 

Funkce obalu:

 • ochrannou – chrání zboží před vlivy a poškozením
 • manipulační – jeho konstrukce umožňuje snadnou ovladatelnost jak při skladování tak i pro spotřebitele (otevírání plechovek …)
 • komerční – umožňuje spotřebiteli snadné rozpoznání zboží, podává spotřebiteli informace o výrobku (název, složení, DMT, DS, požití, výrobce, …)

 

Druhy obalů:

 • a) přepravní – chrání zboží při přepravě a skladování, ulehčuje manipulaci se zbožím (snadná manipulace, mechanická pevnost) pytle, bedny, palety
 • b) skupinové – obchodní (vytvářejí menší manipulační celky) sdružují určitý počet spotřebitelských obalů
 • c) spotřebitelské – obal slouží společně se zbožím spotřebiteli, zaručuje hygienu a kulturu prodeje (sáčky, kelímky, krabičky, tuby, láhve..), je součástí výrobku
 • d) podle četnosti oběhu – obaly vratné (láhve na pivo) a nevratné (plechovky…)

 

Materiál obalů

 • Papírové obaly – nejrozšířenější, cenově dostupné, hygienicky prodyšné, rozkladem neničí přírodu
 • Plastové obaly – oblíbený materiál, vyrábí se z ropy, pružnost, neprodyšnost, snadné tvarování, závažné problémy s likvidací
 • Kovové obaly – vynikající pevnost, plechovky, sudy, problém s likvidací
 • Sklo – chemická netečnost, průhlednost,
 • Dřevo – nízká hmotnost, bedny na přepravu zboží (ovoce, zelenina, cenově dostupné
 • Textilní – dobrá prodyšnost, požívají se na zemědělské produkty, kávu, kakao, obilí
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy