Osobnost a její charakteristika – psychologie a komunikace

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Osobnost a její charakteristika

   Předmět: Psychologie a komunikace

   Přidal(a): Marek Braun

 

Osobnost = je každý člověk, který má biopsychosociální potřeby ­

 • osobnost posuzujeme ve vztahu ke společnosti – hodnotící hledisko
 • př. rodiče, kamarádi ­
 • osobnost posuzujeme z hlediska psychologie
 • osobností je každý člověk, protože je jedinečný (individuální) ­
 • osobnost je člověk jako společenská bytost, která plní společenskou roli a zastává společenskou pozici

 

Společenská role

 • nějaká funkce osobnosti
 • př. kamarád

 

Společenská pozice

 • nějaký systém společenských vztahů k sobě samému a ke společnosti

 

Vlastnosti osobnosti

1) stálost

2) časové trvání

3) určitá hierarchie

4) určitá polarita ­

 • vlastnosti osobnosti hodnotíme podle vnějších projevů chování a jednání jedince

 

Činitelé ovlivňující vývoj osobnosti

1) biologičtí činitelé

 • genetická dispozice a rozvoj centrálního nervového systému ­ činnost endokrinních žláz => štítná žláza

2) činitelé sociálního prostředí

 • škola, kamarádi

3) výchova

4) sebevýchova

 

Vlastnosti osobnosti

1) aktivačně­-motivační = plány

2) vztahově­-postojové = charakterové vlastnosti

3) vlastnosti výkonové => vlohy, schopnosti, vědomosti

4) seberegulační vlastnosti => zdravé sebevědomí, svědomí, sebekritika

5) dynamické vlastnosti => temperament

6) vlastnosti psychických procesů a stavů

 

Další dělení

a) vrozené vlastnosti => patří tam vlohy a temperament

b) získané vlastnosti => vše ostatní