Ovládne Čína brzy svět? – otázka ze zeměpisu

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Ovládne Čína brzy svět?

   Předmět: Zeměpis

   Přidal(a): jirka

 

 

Historický vývoj Číny, hospodářské reformy

 • 3000 let př. n. l. – v povodí řeky Huang- He vzniká jedna z nejstarších civilizací
 • Velmi dobrý hospodářský rozvoj až do 12. stol.
 • Důvody vyspělosti: velmi dobrý systém vzdělání + vynálezy (papír, hedvábí, porcelán, střelný prach…)
 • Od 12. stol. – začíná Čína upadat až do 80. let 20. stol.

 

Důvody úpadku:

 • V čele vždy autoritativní císaři (zákaz projevu proti nim), ale r. 1911 zaniklo císařství a vznikla republika (poslední císař- Chu-I)
 • Byrokracie- příliš mnoho úředníků, kteří chtějí práci, protože jsou vzdělaní (rozvoj korupce, podvody)
 • Izolace od světa- nepodniká zámořské výpravy (proto je minula průmyslová revoluce)
 • Náboženství- dříve konfuciánství („zisk je neřest“)

 

 • 1949– vyvrcholení občanské války- moci se chopili komunisté (dodnes)
 • Čankajšek a jeho stoupenci utíkají na Taiwan, kde vytváří vlastní stát (Čína ale dodnes bere Taiwan jako vlastní stát)
 • Mao- Ce-Tung= vedoucí komunistické strany (zrušil soukromé vlastnictví a tržní hosp.)
  • Za něj éra experimentů v hospodářství– většinou bez úspěchu
   • Politika velkého skoku– chtěl výrazně podpořit průmysl- lidé museli opustit venkov (rolnictví) a jít pracovat do továren -> hladomor (umírá 20-30 mil. lidí)- chtěl dohonit západní svět
   • Politika kulturní revoluce-nikdo nesměl oponovat vládě a systému- zákaz spojení se zahraničím (hlavně se západem) -> hodně politických vězňů, zřízeny pracovní tábory
  • 1976- umírá Mao- cetung= velké hospodářské změny
   • Přešlo se na tržní hospodářství
   • Obnoveno soukromé vlastnictví
   • Ekonomické zóny pro zahraniční investory- levná pracovní síla+ potenciální obrovský trh
   • Vznik volných ekonomických zón+ otevřené přístavy (bez cla nebo snížení daní)
  • Dnes– řadí se mezi asijské tygry (draky)- pojem pro státy, kde rychle roste HDP
  • druhá největší ekonomika světa, ale podle odhadů předčí v 1. pol. 21. stol. USA

 

Postavení Číny ve světě

 • nejlidnatější země světa (1/5 obyvatel světa)
 • největší stát (za Ruskem a Kanadou)
 • Kvalitou životní úrovně se řadí mezi rozvojové země (vyspělé přímořské X vnitrozemské, agrární oblasti)
 • Ostatní tygři se souběžně s hospodářským rozvojem demokratizovali, ale Čína je stále komunistická
 • Mezi mocnosti patří i mocenským postavením-stálý člen Rady bezpečnosti OSN

 

Hospodářství

Podíl na HDP:

zemědělství 20%

průmysl: 49%

služby: 31%

 

Průmysl:

 • Hutnictví a těžké strojírenství=> ekologické problémy
 • Těžební průmysl- těží se především na východě, obrovské nerostné bohatství:
  • Černé uhlí- 1. místo na světě, 1/3 světové produkce
  • Ropa- 5. místo na světě
  • Přední postavení v těžbě rud- železo, wolfram, mangan, cín…
 • Energetický průmysl- 80% tepelné elektrárny (největší znečišťovatel ovzduší světa) + vodní elektrárny- Tři soutěsky= největší hydroelektrárna světa- 550 km, na řece Jang c´-ťiang
 • Dopravní- nedostatečné dopravní síť- především železnice, dálkové spoje, ropovody=> velký význam má doprava po vodách
 • Automobilový průmysl, elektronika, oblečení, hračky…

 

Zemědělství– hlavně na SV, kde je mírné klima- pěstuje se pšenice, kukuřice a brambory

 • Střed- subtropický- rýže (3x do roka sklizeň), cukr. třtina, čaj
 • Jih- ananasy
 • Chov prasat+ bourec morušový=> hedvábí

 

Demografické rozdíly mezi regiony

Demografická charakteristika:

V porovnání s ostatními rozvojovými zeměmi se Čína vyrovnává vcelku úspěšně s problémem vysokého přirozeného přírůstku

 • Do 80. let 20. stol. velký PP – zavedena „politika jednoho dítěte“ (2050- nastala by krize)- dnes už od ní ustupují + administrativní opatření (ztráta zaměstnání, pokuty, vystěhování) => porodnost se výrazně snižuje
 • Přirozený roční přírůstek je pod 1%, zatímco u ostatních států Asie 1,9%
 • Průměrná střední délka života je 70 let (relativně vysoká)

 

Číňané (Han)- tvoří asi 93% obyvatelstva Číny- nejpočetnější národ

 • Zbylých 7 % (asi 100 milionů žije mimo Čínu: USA, Londýn- tvoří početné menšiny

 

Rozdíly mezi regiony:

Čínu můžeme rozdělit na 3 oblasti:

 • Část západní– polovina Číny
  • Vysoká pohoří, hornaté (Himaláje, Ťan- Šan)
  • Vysoko položené náhorní plošiny- Tibetská náhorní plošina (prům. v. – 4000m)
  • Nepříznivé podmínky- sucho, chladno, velké rozdíly teplot (pouště Gobi, Tatlamacan), žije tu málo obyvatel (menšiny)- hospodářsky zaostalé

 

 • Střední část-2 hornatiny- Jihočínská a Severočínská
  • Hodně obyvatel žije ve středním toku řek Huang- He a Chang Jang

 

 • Východní část– velká čínská nížina, tichooceánské pobřeží
  • Jádro= soustředí se zde hospodářství a obyvatelstvo

 

TAIWAN

 • Oficiálně provincie Číny
 • Čínská vláda se na tento ostrov stáhla po prohře s komunisty v Číně v roce 1949 a odmítla uznat komunistickou vládu
 • Čína neměla dost sil na ovládnutí ostrova, zvlášť když Taiwan chrání USA
 • Správa zde byla autonomní, totalitní režim v Číně se postupně demokratizoval a Taiwan zažil rychlý hospodářský vzestup (mikroprocesory, počítače, elektronické součástky, spotřební elektronika…
 • Dnes je svobodným vyspělým územím s fungující vládou, ekonomikou, měnou a armádou; ALE pokud by vyhlásil nezávislost, Čína hrozí vojenským útokem

 

TIBET

 • Hlavní město- Lhasa
 • Počet obyvatel- asi 6 mil. (ne všichni jsou Tibeťané)
 • Průměrná nadm. v. = 4000 m (v Tibetské náhorní plošině) = „střecha světa“¨
 • Buddhismus rozšířen až od 8. stol. (lámaismus)

1950- Tibet násilně obsazen čínskou armádou a stále je pod její nadvládou

1959- povstání, které bylo násilně potlačeno

 • Dalajláma uprchl do Indie a vytvořil tibetskou exilovou vládu

Dnešní problémy: porušování lidských práv, devastace životního prostředí, masová čínská imigrace- Čína podporuje přistěhovalectví Číňanů, ze kterých se pomalu stává většina

 

Perspektivy dalšího vývoje

 • Čínská ekonomika rychle roste
 • Proniká na světové trhy a otevírá se zahraničním firmám
 • Např. v Evropě má úspěch tradiční čínská medicína i levné spotřební zboží
 • Do roku 2020 má Čína podle některých expertů vystřídat USA v roli vedoucí mocnosti světové ekonomiky
 • Problém: čínské písmo, které umí jen velice málo lidí ze západního světa

 

 

ČÍNA- Čínská lidová republika

 • Rozloha- 9,57 mil. km2 (3. největší stát)
 • Počet obyvatel- 1,3 miliardy (nejlidnatější stát)
 • Hlavní město- Peking
 • HDP/ obyv. – 6800 USD (celkovou velikostí je na 8. místě)
 • Hustota zalidnění-140 ob. / km2 – východní pobřeží patří k nejlidnatějším na světě