Pedagogika jako společenská věda

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Pedagogika jako společenská věda

   Předmět: Pedagogika

   Přidal(a): BerLin

 

 

Pedagogika jako společenská věda:

 • předmět pedagogiky, pedagogické disciplíny, vztah pedagogiky k jiným vědám, základní pedagogické pojmy a informační zdroje při studiu pedagogiky

 

Co je to pedagogika?

 • Pedagogika je společenská věda, jejímž předmětem výchova a vzdělávání.

 

Výchova

=   záměrné a cílevědomé působení na jedince, s cílem změnit, nebo pomoci změnit, určitou vlastnost prostřednctvím učení. Smyslem je dosažení pozitivních změn v jeho osobnosti (dlouhodobé nebo krátkodobé).

 

Vyučování

=   nejorganizovanější forma výchovy. V průběhu vyučování probíhá proces, kterému se říká vzdělávání. Žáci získávají zkušenosti a poznatky a dosahují vzdělání. (např. střední odborné nebo vysokoškolské)

 

Koho zahrnuje?

 • Dnes pedagogika nezahrnuje pouze děti, ale i dospělé a seniory

 

Předmět pedagogiky

 • Předmětem pedagogiky je výchova, která je pernamentní (celoživotní). Týká se jak zdravých, tak i postižených jedinců.

 

Rozdíl výchova X vzdělávání: existují 2 názory

 1. Výchova je formování celé osobnosti a vzdělávání je její součást, která se zaměřuje jen na rozumovou složku
 2. Výchova je pouze formování charakteru (jak se má chovat) a vzdělávání kultivuje rozumovou část (získávání poznatků a dovedností)

 

Jak vznikla?

 • Z řeckého slova paidagogós, což byl ve Starém Řecku otrok, který vodil děti do školy, ale chránil je před ostatními otroky
 • *paidagógos → pais= dítě agogé= vedení
 • dostalo se do Evropy přes latinu, kde už znamená vychovatel a z toho pedagogika
 • Pedagogika se dříve nazývala didaktika a byla součástí filozofie à oddělila se až v 19. Století a stala se samostatnou vědou a samostatným oborem na VŠ
 • ale již v 17.stol Jan Amos Komenský položil základ pedagogiky a podílel se na jejím rozvoji

 

Pedagog vs. Učitel

 • často se to zaměňuje
 • pedagog = vědec, který se zabývá pedagogikou, vytváří poučky, zkoumá teorie, pojmy, sepisuje odborné knihy a ty pak používají učitelé
 • učitel = praktik, využívá poznatky , které mu zprostředkuje pedagog a používá to pak v praxi

 

Vztah teorie a praxe

 • pedagog vychází z pozorování, studování, musí vycházet z praxe, nasbírá mnoho dat, zpracuje to, dojde k závěru a cel to sepíše do odborné monografie => si to přečtou lidé a používají to
 • teorie vychází z praxe a jedna bez druhé nemůže fungovat, je to chaos
 • teorie: vědět jak postupovat, jak si organizovat práci

 

V otázce na další stránce najdete:

 • Základní pedagogické disciplíny
 • Základní pedagogické disciplíny
 • Aplikované pedagogické disciplíny
 • Další (pomocné) pedagogické disciplíny
 • Pedagogika a ostatní vědy

Odkaz: http://zsv-maturita.cz/obory-a-discipliny-pedagogiky/

 

Základní pedagogické pojmy

pedagog, pedagogika, výchova, vzdělávání a vzdělání

 

Jaké informační zdroje lze využívat při studiu pedagogiky?

V důsledku rychlého rozvoje se v pedagogických oblastech znásobuje množství informací, a proto by si měl každý pedagog, učitel nebo vychovatel celoživotně rozšiřovat své pedagogické vědomosti. Zdroje jsou snadno dostupné a prospěšné ve studiu předmětu pedagogika.

 

Můžou mít následující podobu:

 • Odborné slovníky (výkladové nebo překladové), encyklopedie
 • Učebnice (středoškolské nebo vysokoškolské)
 • Odborné pedagogické monografie (=publikace věnované pouze jednomu tématu nebo osobnosti)
 • Didaktické příručky (teoretické a praktické návody jak pracovat se žáky, s učebními osnovami, učebnicemi apod.)
 • Populárně naučné publikace (knihy určené pro širokou veřejnost – pozor na zjednodušený a někdy zkreslený pohled na pedagogickou problematiku)
 • Pedagogické časopisy (Komenský, Pedagogika, Učitelské noviny, Děti a my, Informatorium 3-8, Rodina a škola…)
 • Časopisy pro děti a mládež (Sluníčko, Mateřídouška, Pastelka)