Ploché střechy – Pozemní stavitelství

 

   Otázka: Ploché střechy

   Předmět: Pozemní stavitelství

   Přidal(a): Dominik Zikmund

 

 

 

 

Ploché střechy (sklon 1°- 10°)

Složení střechy:

 • nosná střešní k-ce
 • jeden či několik střešních plášťů oddělených vzduchovými vrstvami
 • doplňkových konstrukcí a prvků

 

Klady:

 • voda stejnoměrně odtéká
 • menší pracnost než u sklonité střechy

 

Zápory:

 • malá životnost
 • poruchovost odtokové soustavy a hydroizolace
 • vysoké náklady za opravy

 

Ploché střechy dělíme na:

 1. Jednoplášťové: střecha (střešní konstrukce), která odděluje chráněné či vnitřní prostředí od vnějšího jedním střešním pláštěm.
 2. Dvouplášťová střecha: střecha, která odděluje vnitřní prostředí od vnějšího dvěma střešními plášti (horní plášť a dolní plášť), mezi nimiž je vzduchová mezera. Prostor mezi plášti může být neprůlezný, průlezný či průchozí, nebo slouží jako půda.

 

Dělení podle funkce:

 • Nepochozí střecha: střecha, která umožňuje přístup pouze pro kontrolu stavu konstrukce a zařízení na střeše pro nezbytnou údržbu
 • Pochozí střecha: střecha určená pro účely dopravy, rekreace, sportu apod. Mezi provozní střechy se zařazují i všechny střechy se zelenou úpravou (tzv. zelené střechy)

 

Dělení podle skladby:

 • Klasická skladba
 • Obrácená skladba: tepelná izol. vrstva je nad hydroizolační vrstvou

 

Požadavky: vodotěsnost, odolnost proti povětrnostním vlivům, odolnost proti mech. působení (kroupy, atd), odolnost proti účinkům vnitřního prostředí (vysoké teploty, vysoká vlhkost)

 

Vrstvy střešního pláště:

 • Provozní vrstva – vrstva při vnějším povrchu střešního pláště umožňující provozní využití střechy.
 • Hydroizolační vrstva – vodotěsná vrstva bránící zatekání do objektu
 • Roznášecí vrstva – vrstva zajišťuje roznesení zatížení z provozu střešního pláště.
 • Separační vrstva – vrstva oddělující dvě vrstvy střešního pláště z výrobních, mechanických, chemických či jiných důvodů.
 • Tepelně izolační vrstva – vrstva omezující nežádoucí tepelné ztráty či tepelné zisky objektů.
 • Parotěsná vrstva – vrstva omezující či zamezující pronikání vodní páry z vnitřního prostředí do střešního pláště.
 • Spádová vrstva – vrstva vytvářející potřebný sklon následujících vrstev střešního pláště pro odvod vody
 • Nosná konstrukce střechy – část střechy přenášející zatížení od jednoho či několika střešních plášťů, doplňkových konstrukcí, vody, sněhu, větru, provozu.
 • Vnitřní povrchová úprava

 

Odvodnění u plochých střech

 • Jsou 2 základní systémy: gravitační a podtlakový
 • Každá plocha by měla být osazena minimálně 2 odtokovými místy
 • Vtok by měl být umístěný tak, aby nenarušil dispoziční řešení podlaží pod střešním pláštěm
 • Vtok by se měl umisťovat min. 1 metr od konstr. vyčnívajících nad střešní rovinu
 • Při použití parotěsné zábrany je nutno používat dvoustupňové vpusti
 • Oblast vpustí musí být zapuštěna min. 20 mm pod sousedící plochou střešního pláště
 • spády včetně úžlabí jsou min. 1,75% (1°), optimální 3% v ploše a 1% v úžlabí

 

Hydroizolace:

 • Syntetické folie, asfaltové pásy, stěrkované a stříkané systémy, plechové systémy(je nutné těsnit styky mezi plechy)

 

Tepelná izolace:

 • Pěněné plasty-polystyren, extrudovaný polystyren, pěnový polyuretan
 • Vláknité materiály-desky z minerálních vláken, rohož ze skleněných vláken – pouze pro dvouplášťové k-ce.
 • Ostatní-desky na bázi dřevených vláken, perlitové desky, pěnové sklo

 

Pochůzné střechy:

 • Vysoké investiční náklady
 • Rozděluje se na pochozí pro údržbu a pro plné využití ploch

 

Pojízdné střechy:

 • Jako parkoviště v obchodních centrech
 • Povrch musí odolávat mech. a chem. zatížení

 

Zelené střešní pláště:

 • Jsou 2 druhy: Extenzivní – tl. substrátu je menší než 80 mm (tráva,mech)

Intenzivní – tl. substrátu je vic jak 300 mm (možnost pěstovat skoro cokoliv)

 • Je nutné je dimenzovat na zatížení, větší vlhkost a prorůstání kořenů

 

Zelený střešní plášť se musí skládat:

 • Rostliny
 • Substrátu
 • Filtrační vrstvy
 • Drenážní a hydroakumulační vrstvy
 • Separační vrstvy
 • Vodotěsné a tepelné izolace
 • Parotěsné zábrany
 • Nosné k-ce
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!