Pojišťovnictví – maturitní otázka

 

Otázka: Pojišťovnictví

Předmět: Bankovnictví a pojišťovnictví

Přidal(a): lucka.sisi

 

 

Pojištění slouží k minimalizaci rizik, které patří ke každodennímu životu firem jednotlivců (úrazy, krádeže, živelné pohromy)

 

Povinná pojištění

– jsou zákonem uložena a to firmám a osobám

– ty sledují zajištění sociálních jistot lidí a zabezpečení proti škodám způsobenými jinými osobami při provozu motorových vozidel:

1) Zákonné sociální pojištění osob (dle zákona o sociálním pojištění)

 • – správcem tohoto pojištění je státní instituce (správa sociálního zabezpečení)
 • – z tohoto pojištění jsou vypláceny nemocenské dávky, důchody, podpory v nezaměstnanosti

2) Zákonné zdravotní pojištění osob (dle zákona o zdravotním pojištění)

 • – toto pojištění zpracovávají zdravotní pojišťovny

3) Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorového vozidla

 • – od roku 2000 toto pojištění poskytují vybrané zdravotní pojišťovny

4) Zákonné pojištění pracovních úrazů a nemocí z povolání zaměstnanců

 • – tato pojištění jsou povinni uzavírat zaměstnavatelé pro své zaměstnance (Česká pojišťovna, Kooperativa)

 

Dobrovolná pojištění

– uzavírá se na komerční bázi

– nejsou povinná

– klient, který má zájem pojistit se proti určitým rizikům si vybírá z pestré nabídky s komerční pojišťovnou

 

Trh pojišťovacích služeb

– s růstem komerčních pojišťoven na trhu přibilo služeb, které pojišťovny svým klientům poskytují, pojistné služby můžeme dělit do dvou skupin:

1) Životní pojištění – tyto pojištění fyzických osob pomáhají chránit fyzické osoby a jejich rodiny, proti rizikům těžkých úrazů, jejich trvalých následků, vážných nemocí a následné ztráty příjmů

 • – při úmrtí pojistného pomáhá nahradit zdroj příjmů jeho pozůstalých
 • – s rozvojem hypotéčních úvěrů banky požadují jako nutnou podmínku pro uzavření úvěrové smlouvy mimo jiné i životní pojistku klienta
 • rizikové – za nižší pojistné poskytuje vysokou pojistnou ochranu
 • rezervotvorné – obsahuje spořící složku, je vyšší, klient může rozhodnout o té pojistné částce a při pojistné události jsou vyplaceny peníze

2) Neživotní pojištění – zahrnuje pojištění movitostí a nemovitostí

 

Druhy komerčního pojištění

1) Pojištění osob

 • – životní pojištění s daňovými úlevami
 • – investiční důchodové pojištění
 • – úrazové pojištění
 • – úrazové pojištění osob vozidle
 • – důchodové pojištění
 • – pojištění dětí a mládeže
 • – pojištění ušlého výdělku
 • – pojištění pobytu v nemocnici
 • – pojištění dlouhodobé péče
 • – pojištění stomatologické péče
 • – pojištění závažných onemocnění

 

2)Penzijní připojištění

 • – penzijní připojištění má své výhody, vztahuje se na něj státní příspěvek a daňové úlevy
 • – v ČR spravují fondy

 

Důchodové pojištění, penzijní připojištění

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ – je jistou formou kapitálového životního pojištění, která je určena lidem, kteří chtějí mít pohodlně zajištěný důchod.

 • – po překročení jisté věkové hranice jsou pojištěnci vyplácené pravidelné peněžní dávky, které mu zajišťují lepší životní úroveň
 • – jedná se o produkt komerčních pojišťoven, které nabízejí tento produkt s různými např. bonusy
 • – určité znaky však mají společné:
 • – po uplynutí jisté doby dojde k vyplacení pojistné částky formou jednorázového důchodu nebo pravidelnými platbami
 • – délka trvání pojištění záleží na klientovi, běžná věková hranice pro ukončení spoření se nachází okolo 55 – 65 let
 • – důchodové pojištění prošlo reformou, ze které vyplynulo, že pokud se nechceme smířit s nejistými důchody je vhodné platit si PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ, které se jeví jako nejlepší a nejjistější způsob jak si zajistit dostatečné finanční prostředky v poproduktivním věku
 • – jedná se o pojištění které je podobné klasickému důchodovému pojištění, liší se však několika aspekty, které vyplývají ze státní účasti
 • – k pravidelným úložkám jedince, které se pohybují od 100 kč a více stát přispívá od 50 – 150 kč, závisí na výši uložené částky, spoření také může ovlivnit zaměstnavatel nebo 3.osoba, kteří mají možnost přispívat pojištěnci
 • – je to specifický způsob spoření a zhodnocování vkladů, které probíhá prostřednictvím penzijních fondů

 

– Výhod je několik:

1) výhodnost – vklady jsou nemálo úročeny

2) jistota – tento druh spoření je zajištěn zákony – nikdy o své peníze nepřijdete a to ani při bankrotu fondu nebo při krizi – výnosy nikdy nebudou záporné

3) státní příspěvky – 150 Kč měsíčně při vkladu pouhých 500 Kč měsíčně, což dělá asi 30%, které stát tedy přispívá

4) možnost odpočtu ze základu pro výpočet daně – až 12.000 Kč ročně

5) možné příspěvky od zaměstnavatele

 

Pokud splníme podmínky pro vyplácení penze, existuje více možností jak své peníze získat

1) Starobní penze

2) Výsluhová penze – vyplácí se po 15 letech

3) Invalidní penze – doživotní penze

4) Pozůstatková penze – peníze vypláceny osobě, která je uvedena ve smlouvě

5) Odbytné – peníze, které si můžeme nechat vyplatit v předstihu, ale bez nároku na bonusy

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy