Pomocné vědy historické – maturitní otázka (2)

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

dějiny

 

   Otázka: Pomocné vědy historické

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Jan Gutvirt

 

Pomocné vědy historické

  • Soubor vědních disciplín, které používá historik ve své historickokritické práci. Jejich počet je poměrně vysoký, neustále přibývají další.

 

Paleografie

– nauka o písmu a jeho vývoji (typ písma, počet řádků, okraje)

– o vývoji a druzích písma

– o správném chronologickém zařazování písemných památek

 

Diplomatika

– nauka o úředních písemnostech, listinách, listech (dopisech)

– o druzích psacích látek

– o vývoji kanceláří

– rozlišování pravých listin a falsifikátů

 

Archeologie

– věda zabývající se zkoumáním artefaktů, které jsou pod zemským povrchem – vykopávky

 

Antropologie

– věda zkoumající kosterní pozůstatky

– nejznámnější český antropolog: E. Vlček

 

Demografie

– věda zkoumající vývoj lidské společnosti: počet lidí, sňatků, úmrtí, průměrný věk)

 

Chronologie

– zkoumá způsoby měření času, jednotky času

 

Heraldika

– věda o erbech a znacích: barvy na erbech, kovy (zlato, stříbro), typy figur: zvířata, rostliny, předměty

 

Numizmatika

– o mincích a jiných platidlech (bankovky)

– o způsobech ražby

– o mincovnách

 

Sfragistika

– o pečetích: materiál (vosk, kov),

tvar (kruh, ovál)

způsob připojení

 

Metrologie

– nauka o vahách a mírách

 

Epigrafika

– o nápisech rytých nebo tesaných do kovu, kamene (na zvonech, náhrobcích)

 

Genealogie

– o rodových souvislostech jednotlivců i celých rodů

– sestavuje rodokmeny: přehled potomků zakladatele rodu

 

Faleristika

– popis, výklad a hodnocení řádů a vyznamenání

 

Kodikologie

– o středověkých rukopisech neúřední povahy

– kodex (lat. codex = kmen, kláda. Původně označení způsobu svázání knihy. Později přeneseno na formu)

 

Kampanologie

– o zvonech a jejich výzdobě

– lat. campana = zvon

 

Vexilologie

– o praporech

 

Dvojí teorie vzniku světa a člověka:

  1. teorie stvoření: Bible – I. kniha Mojžíšova (Genesis) – Bůh stvořil svět během 6 dnů, první lidé Adam a Eva neuposlechli zákazu a ochutnali jablko ze stromu poznání, vyhnáni z ráje.
  2. teorie vývojova:

– švédský přírodovědec Carl Linné vytvořil živočišné druhy, člověka zařadil do řádu primátů.

– anglický badatel Charles Darwin na něj navázal a snažil se dokázat vývoj živočišných druhů:

 

  1. O vzniku druhů přírodním výběrem
  2. O původu člověka

– anglický antropolog Louis Leakey prohloubil jejich teorie výkopy z oblasti tanzanské rokle Olduvaj


Napsat komentář