Pomocné vědy historické – maturitní otázka

dějiny

 

   Otázka: Pomocné vědy historické

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Honza Nachtigal

 

 

Pomocné vědy historické = soubor vědních disciplín, které pomáhají historikovi v jeho práci

 

Historické metody

–        Heuristika = Hledání historických pramenů a literatury

–        Kritika = Porovnávání důvěryhodnosti pramenů

–        Interpretace = Vybrání podstatných pramenů

–        Syntéza = Shrnutí dosažených výsledků

 

Historické prameny = prostředky, které nám slouží jako zdroj informací

–        Pramenné

–        Tradiční

–        Hmotné

–        Audiovizuální

–        Obrazové

 

Nejdůležitější pomocnou vědou je archeologie (archeologické práce se rozdělují na záchranné práce, průzkumné práce)

Typy pohřbu – způsob pohřbívání – spálení, pohřbení

–        Typ hrobu (jestli je hlína navržená)

 

Typy pomocných věd

1)      Numismatika (latinsky nummus – mince)

=             Věda, která se zabývala o mince

–        Na našem území byly jako právní platidla používány duhovky (=statéry), které používali Keltové

–        Během období od 10. do 13. století se razily denáry, kde byly obsaženy náboženské motivy a 1 denár = 10 slepic

–         a poté brakteáty, Pražský groš (Václav II.), Tolar (Z Jáchymova – název německy Joachims Tall), koruny

–        Kampanologie, Genealogie (rodokmeny), Paleografie (písma a materiály na které se psalo), Heraldika (erby, znaky), Metrologie (nauka o mírách váhách – Pražský loket, Budějoviský loket), Chronologie (měření času), Vexilologie (nauka o vlajkách)

 

2)      Heraldika

=             Věda, která se zabývala erby a znaky šlechty, měst, států

–        Uplatňována hlavně v období středověku

–        Člověk, který znal erby a znaky rodů = Herold

–        První znaky se objevují ve 12. století v evropských zemích, ale bojovníci si na své štíty malovali znaky již dávno před tím (Číňané, Egypťané, Římané)

 

3)      Chronologie – zabývala se, jak a čím se měřil čas

a)      Matematická

–        Objektivní časové jednotky podle astronomických cyklů

b)      Historická

–        Způsoby měření času v historii

 

4)      Vexikologie = Studie vlajek, praporů a standart

–        Spolupracuje s heraldikou

 

5)      Kampanologie = Studie zvonů a jejich výzdoby

–        Lat. Campana = zvon

–        Způsob výroby zvonů, akustika

 

6)      Kodikologie = Studuje rukopisy neúřední povahy

–        Kodex = kmen, kláda (podle svázání knihy)

 

7)      Faleristika = Studie řádů, vyznamenání a jejich historického významu

–        Řecky phalera = označení pro ozdobu vojenské přilby

 

8)      Genealogie = studie rodokmenů

–        Vztahy mezi jedinci stejného původu

–        Osobnosti a jejich vztahy

–        Rodokmen – přehled vývoje rodu

 

9)      Paleografie = Studie vývoje a druhy písma

–        Správné čtení písemných památek a jejich chronologické zařazení

–        Například latinka, azbuka, rotunda, cyrilice

 

10)   Diplomatika = studie úředních listin, dopisů a dokumentů

–        Druhy psacích látek, způsob podávání zpráv

–        Lat. Diploma – osvědčení vysloužilým žoldnéřům

 

11)   Sfragistika = Studie pečetí, funkci, vzniku a vývoji

–        Sfragis= pečeť

–        Zajímá se, jestli je pečeť z vosku, kovu nebo hlíny

–        Pečeť má uzavírací a ověřovací funkci

–        Provázána s diplomatikou

 

12)   Metrologie = Studie měr a váh

–        Různé země a období

–        Například v evropě je litr a v Británii pinta

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!