Poválečné uspořádání světa – maturitní otázka z dějepisu

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

dějiny

 

   Otázka: Poválečné uspořádání světa

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): EvaB

 

Pařížská mírová konference (18. 1. 1919 – 21. 1. 1920)

 • Jednání o poválečné podobě Evropy
 • Zúčastnilo se jí 27 států Dohody a 5 britských dominií
 • Hlavní slovo na konferenci mělo 5 vítězných mocností s tzv. všeobecnými zájmy – Francie, Velká Británie, USA, Japonsko a Itálie (premiér Orlando)
 • Ostatní válčící státy s tzv. omezenými zájmy se mohly účastnit pouze jednání, která se jich bezprostředně týkala
 • Rozhodující slovo měla Nejvyšší rada. Ta se scházela jako Rada deseti (premiérové a ministři zahraničí pěti velmocí), jako Rada pěti (prezident USA a premiérové) nebo jako Rada tří
  (W. Wilson, G. B. Clemenceau a D. Lloyd George)
 • Největší postih pro Německo vyžadovala Francie, protože kvůli Německu utrpěla velké škody a obávala se ho
 • Státy se dohodly a v květnu 1919 předaly mírové podmínky Německu

 

Versailleský mírový systém

 • Díky němu došlo ke změnám hranic a vzniku nových států
 • Definitivní dohoda mírové smlouvy byla mezi vítěznými státy a Německem podepsána ve Versailles 28. června 1919, mírové podmínky vstoupily v platnost v lednu 1920
 • Probíhaly boje o Sársko – velice průmyslová oblast
 • Rakousko-Uhersko se muselo smířit se svým rozpadem a vznikem nástupnických států
 • Maďarsko ztratilo Slovensko, Sedmihradsko a Chorvatsko
 • Německo bylo potrestáno státou jedné třetiny území (10 % obyvatelstva) a všech kolonií
 • Mezi Francií a Německem vzniklo 50 kilometrů široké demilitarizované pásmo na pravém břehu Rýna, levý břeh Rýna měl být 15 let okupován dohodovými vojsky. Německá armáda mohla mít maximálně 100 000 mužů-dobrovolníků, byla zrušena všeobecná branná povinnost. Německo nesmělo vyrábět vojenskou techniku a zbraně
 • Vítězné státy označily Německo za viníka rozpoutání války a uložily mu tíživé reparace
 • Mírové smlouvy byly uzavřeny také se spojenci Německa – Rakouskem, Bulharskem, Maďarskem a Tureckem (demilitarizace a povinnost splácet reparace)

 

 • Společnost národů:
  • První schůze výkonného orgánu SN proběhla na Pařížské konferenci, vznikla z iniciativy Wilsona, působila v letech 1920 – 1939 v Ženevě, jejím cílem bylo zajištění míru a bezpečnosti ve světě a podpora spolupráce mezi národy, USA se paradoxně členem SN nestaly, ze začátku nebyly členy poražené národy (až od roku 1925)
  • Cíle společnosti národů nebyly splněny (žádná armáda, pouze morálka)

 

Washingtonská konference (12. 11. 1921 – 6. 2. 1922)

 • Zúčastnilo se jí 9 států (USA, Velká Británie, Francie, Japonsko, Itálie, Čína, Belgie, Nizozemsko, Portugalsko)
 • Jednání o uspořádání poměrů v Tichomoří a na Dálném východě a o zbrojení
 • Versaillesko-washingtonský mírový systém měl vymezit poválečné hranice nových států, posílit demokracii v Evropě a zajistit světový mír. Přes dočasné uklidnění se však svět začal postupně opět formovat do bloků – vítězové a poražení.


Napsat komentář