Pravěký vývoj lidstva – maturitní otázka z dějepisu

dějiny

 

   Otázka: Pravěký vývoj lidstva

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Nikk

 

 

 

– Geologické stáří planety je 4,6 miliardy let

– Vznik života 1,2 miliardy let

– Pravěk 2-3 milion

 

Pravěk

 • Nejstarší a nejdelší období lidských dějin
 • Začátek je asi před 2-3 miliony let kdy Zemi osídlili první lidé
 • Konec 3. tis. př. n. l. prvotní vznik písma
 • Z tohoto období máme pouze nepřesné údaje
 • Doba vývoje člověka a kultury před vznikem písemných pramenů
 • Archeologický výzkum:
  • Systematický-dlouhodobý-hledání odpovědi na předem dané otázky
  • Zjišťovací-namátkový-při současných zásahů do terénu
  • Záchranný-nahlášení případného nálezu příslušným archeologickým pracovištím
 • Zdroje-archeologické prameny, dochovány pouze hmotné prameny (archeologické nálezy)
 • Artefakt=věci vytvořené člověkem
 • Experiment=pokus vytvořit imitaci nějakého dobového nástroje, vyzkoušet výrobní techniky, využití samotného nástroje
 • Radiokarbonová metoda-C14 vzniká slunečním zářením, C14 se rozpadá na C12, dostává se potravou do těla
 • Dendrochronologie-datování pomocí letokruhů
 • Paleontologie-staří živočichové
 • Paleobotanika-staré rostliny
 • Paleoantropologie-změna/vývoj člověka
  • Období starožitnické
   • Nejstarší období prvopočátků
   • První zájem o pravěk projevil Rudolf II., Josef Dobrovský, Jan Erazim Vorel-první přehled českého pravěku
   • Dělení pravěku na dobu kamennou, bronzovou, železnou rozdělil CH. J. Tomsen
  • Období archeologické
   • 19. století – 1918
   • První analýzy
   • Archeologie – se odpoutává od dějepisu (jako sam. věda)
  • Období prehistorické
   • 1918- současnost
   • Rozebírají souvislosti
   • Zaobírají se vztahem člověka a prostředím, ve kterém žije

 

Vznik a vývoj člověka

 • Vznik života před 1,2 až 2 miliardami let
 • Vznik člověka před 2 až 3 miliony let, pravděpodobně v Africe
 • Antropogeneze:
  • Vývoj člověka z primátu
  • Probíhal od konce třetihor
  • Je ovlivněn biologickými a civilizačními faktory
 • Hominizace:
  • Proces polidštění člověka
  • Znaky:
   • Napřimování postavy a chůze po zadních končetinách
   • Vývoj ruky jako orgánu práce
   • Růst objemu mozku, klenutí lebky, zkvalitnění mozku
   • Vznik řeči-nástroj lidské komunikace
   • Společenský způsob života
  • Tři plemena/rasy: bílé, černé, žluté se začala vytvářet před 100 tis. lety

 

Egyptopitékus

 • Před 35 mil. lety let př. n. l. v Egyptě, 5-6 kg
 • Nejstarší spolehlivě známý společný předek člověka a antropoidních opic (lidoopi)
 • Pohyb na čtyřech, na stromech, živil se ovocem

 

Kynyaptiékus

 • 16-17 mil. lety východ Afriky let př. n. l.
 • První skutečný lidoopi, zesílená sklovina

 

Dryopitékus

 • Před 11 mil. lety let př. n. l.
 • Tlupy, v korunách stromů, asi 35 kg

 

Ramapitékus

 • Před 14-12 mil. lety let př. n. l.
 • 110 cm, po čtyřech, Indie, východní Afrika, Čína, Evropa

 

AUSTRALOPITHÉKUS

 • Před 5-4 miliony let př. n. l.
 • Jeden z prvních a nejstarších přímých předchůdců člověka
 • Postava se napřimuje, chůze po dvou, používal dvě končetiny
 • Živil se rostlinnou potravou a drobnými živočichy
 • Používal primitivní nástroje (kámen, kosti, větve)
 • Výška 125 cm, 35-45 kg
 • Naleziště jižní a východní Afrika

 

HOMO HABILIS (ČLOVĚK ZRUČNÝ)

 • 3-1 mil. let př. n. l.
 • Nejstarší zástupce rodu Homo
 • Vyčleněn z rodu australopithékus pro nápadně větší mozkovou kapacitu
 • Vzpřímený, výška 120 cm, první náznaky řeči
 • Vyráběl první jednoduché nástroje kamenné (úštěpky), sběrač, lovec
 • V obličeje výrazné nadočnicové oblouky, čelist bez brady
 • Žil v menších skupinách=tlupách, využíval oheň (neuměl ho ale vytvořit)
 • Objevy převážně v Africe

 

HOMO ERECTUS (ČLOVĚK VZPŘÍMENÝ)

 • 2 mil. -200 tis. let př. n. l.
 • Vzpřímená postava, mohutnější stavba 160 cm
 • Větší obsah mozkovny, nadočnicové oblouky, bez brady
 • Vyráběl kamenné nástroje (pěstní klín), používal oheň (neuměl ho vyrobit)
 • Žil v tlupách, kolektivní lov na větší zvířata
 • Komunikoval pomocí jednoduchých signálů (organizace lovu)
 • Naleziště Afrika, Čína, Maďarsko, Řecko

 

HOMO SAPIENS (ČLOVĚK ROZUMNÝ-NEANDRTÁLSKÝ)

 • 400 tis. – 40 tis. let. Př. n. l.
 • Pračlověk, jeho rasou byl člověk neandertálský
 • Měl mohutnou stavbu těla, 160 cm
 • V obličeji nadočnicové oblouky
 • Obýval jeskynní prostory v tlupách, příležitostně chatrče, žije ve skupinách
 • Uměl zhotovit oděv a rozdělat oheň
 • Primitivní řeč k lovu, lov velké zvěře
 • Začíná zpracovávat dřevo, kosti, kámen
 • Začíná pohřbívat mrtvé-duševní vývoj
 • V Německu u Neandrtálu, ČR jeskyně šipka u Štramberku (čelist dítěte), na Slovensku, Moravský kras, Afrika

 

HOMO SAPIENS SAPIENS (ČLOVĚK ROZUMNNÝ)

 • Před 40. tis. př. n. l.
 • Člověk dnešního typu, vytlačil člověka neandrtalského
 • Dál mohutní 170 cm
 • Začíná se tvořit čelo a brada, mluví souvislou řečí
 • Vyrábí speciální nástroje (oštěpy, luky, škrabadla, harpuny), zpracovává oděv
 • Lov velké zvěře (organizovaný)
 • Začíná se rodově sdružovat v tlupách, hierarchie tlupy-rozvětvování, ale o kořist se dělí
 • Dělba práce:
  • Ženy se starají p děti, zpracovávají kůži, sbírají plody
  • Muži se starají o lov
 • Sezóní příbytky (pořád se stěhují)
 • První nálezy cítěného umění (sošky, malby na stěnách…)
 • Náznaky náboženství- existence duše, posmrtný život
 • Věstonice-Venuše, Předmostí u Přerova, Afrika, Francie, Španělska (jeskyně Altamira-lovecké výjevy)

 

Periodizace pravěku

 • DOBA KAMENNÁ
  • Starší-Paleolit
  • Střední-Mezolit
  • Mladší-Neolit
  • Pozdní-Eneolit
 • DOBA BRONZOVÁ
  • Starší
  • Střední
  • Mladší a pozdní
 • DOBA ŽELEZNÁ
  • Starší-halštatská
  • Mladší-laténská

 

Teorie vzniku člověka

 • Kreace-člověk byl stvořen Bohem nebo jinou vyšší silou
 • Evoluce-člověk vznikl postupným vývojem (CH. Darwin)
 • Vznik člověka za pomocí mimozemských civilizací

 

DOBA KAMENNÁ

Paleolit

 • Starší doba kamenná
 • 3 mil – 10 000 let př. n. l (Homo Habilis)
 • Nejdelší archeologická perioda, starší doba čtvrtohor (pleistocén)
 • Lidé závislí na přírodě
 • Nevýrobní hospodářství
 • Lidé přebývají v jeskyních, nezasahují do přírody
 • Na konci paleolitu se objevují doby ledové (paleolit/mezolit)
 • Střídání dob ledových a meziledových
 • Doba ledová-glaciál – asi – 10°C než dnes
 • Doba meziledová-interglaciál- o 3°C než dnes
 • Teplotní výkyvy=změna přírody a živočichů (flóry a fauny), změny způsobu života a skladba potravy
 • Vliv člověka staví příbytky
 • Před 10 tis. lety poslední ústup ledovců dnes po nic máme bludné kameny (začátek druhé fáze čtvrtohor-holocén)

 

Nejstarší paleolit

 • Kámen=nejvyužívanější surovina, používán křemen, pazourek, pěstní klín
 • Australopithékus, Afrika-Olduvajská rokle
 • Homo Habilis
 • Život v menších tlupách (5-6 rodin), často se stěhovali

 

Starší paleolit

 • Homo Erectus
 • Ochlazení, dovednost využití ohně (nevyrobil)
 • Nálezy: Afrika, Čína, Maďarsko
 • Pěstní klín
 • Menší příbytky, lov drobné zvěře (ryby, zajíc)

 

Střední paleolit

 • Homo Sapiens
 • Nálezy: Přední východ
 • Specializace lovu, kolektivní lov na větší zvěře, sběrači
 • Žijí v jeskyních, chatkách
 • První nálezy pohřbů (dary a oběti), věřili na posmrtný život

 

Mladý paleolit

 • Homo Sapiens Sapiens-vyspělý
 • Zdokonalení nástrojů, primitivní šperky
 • Pevná skupina, artikulovaná řeč, putují za zvěří (sezóní příbytky)
 • Na konci se používají šípy a luky, využíval kůži, kosti z mamutů
 • Udržovali ohniště uvnitř příbytků
 • Úcta k zemřelým

V paleolitu převládá kult ženy=matriarchát, plodnost

 

Mezolit

 • 8-5 tis. l. př. n. l.
 • Ústup severního ledovce-změny klimatu-zvýšení hladiny moří-zaplavení některých částí souše, nabytí asi dnešní podoby souše
 • Člověk se začíná zabydlovat v lesích (už se moc nestěhuje kvůli zvěři)
 • Nové přírodní podmínky:
  • Vymírání stádní zvěře (mamuti)
  • Malá zvířata-zajíc, liška, vlk, srna
 • Výroba nástrojů velmi malých, cíleně opracovaných (luky, šípy, harpuna, kopí)
 • Došlo k ochočení zvířat (pes, koza, ovce, vepř, králík)
 • Nový zdroj potravy-sbírání zrn divokých obilovin a jejich drcení (směs měkkýšů, vajec, ořechů, lesních plodů a ovoce)
 • Trval do doby než sběr plodin a lov přestaly být jediným zdrojem potravy

 

Neolit

 • 8-5 tis. př. n. l.
 • Urychlený společenský vývoj
 • Člověk je nezávislý na přírodě (změna hospodářství), rozvoj zemědělství
  • Přední východ-úrodný půlměsíc (1. zmínky)
  • Malá Asie, Syrsko-Palestina, Kurdistán, jih Kaspického moře
  • Poté se zemědělství šířilo do severní Afriky, Asie a Evropy
 • Neolitická revoluce: člověk začíná sám něco vyrábět, pěstovat (pšenice…), chovat, zakládají první políčka
 • Konec kočování-usedlý způsob života, růst populace-vyšší dožití, rodilo se více dětí
 • Obydlí staví blízko vodních zdrojů
 • Žďáření: vypalování lesů a luk pro získání nové půdy
 • Vymýšlejí nové nástroje-srpy,motyky, dřevěný hák, kamenná drtidla na obilí, rádlo…
 • Domestikace: zdomácnění zvířat (kozy, gazely, ovce)
 • Po vyčerpání půdy se kmeny přestěhovaly, Lovecké revíryomezený prostor
 • Zdokonalování oděvu- tkání len, konopí-primitivní tkalcovský stav
 • Primitivní ‚,domy‘‘ stany, stavby kruhové s hliněnou podlahou
 • První cihly=vepřovice=hlína
 • V dlouhých domech žily 2-3 rodiny, sdružování rodin 6-10 domů=osada
 • Synové odcházeli a ženy zůstávaly
 • První neolitické kolonizace
 • První čluny (vydlabali strom, dali ho nad oheň aby se vysušil)
 • Obilí schovávali do obilných sil (jáma v zemi vyomítaná a vydenzifikovaná koužem= dezinfekce a přikrytí poklopem
 • Pojmenování kmenů a jejich rozeznání podle pohřbu a keramiky:
  • Kultura lineární keramiky (čáry), (500 tis. př. n. l. rozmach), Pohřbívali nespálená celá těla
  • Kultura vyvichované keramiky (tečky), žďárové pohřby
  • Kultura volutové keramiky (spirála ‚šnek‘)
 • Stále převládá matriarchát=kult ženy (plodnost půdy, rozmnožování zvířat…)

 

Eneolit

 • 5-2 tis. př. n. l.
 • Pozdní doba kamenná (chalkolit=doba měděná)
 • Přední Východ jejich vývoj byl rychlejší než v Evropě
 • Přední východ:
  • První města, vyspělá řemesla, rozvoj obchodu, dělení společnosti
 • Evropa:
  • Lidská sídla mají vesnický charakter
  • Rozvoj obchodu a řemesla pomalejší
  • Chyběla naleziště měděných rud
 • Ve společnosti dochází k dělbě práce
 • Nadprodukt (lidé umí vyrobit více než spotřebují)
 • objev doby Metalurgie=získání kovů z rud (dále se zpracovává)
  • Měď se objevovala na povrchových místech, ale velmi málo, takže nejdůležitější byl stále kámen
  • Měď se používala pouze na ozdoby, nádoby na zbraně ne
 • Objevy doby:
  • Kolo: převážení nákladu, první vozy, první války (závist)
  • Oradlo: primitivní nástroj na orbu půdy (vzrostly výnosy), táhne zvíře převážně za rohy
 • Změna klimatu-otepluje se
  • Mohli 2X sklidit úrodu=více potravy
  • Lépe se dají získat další rudy a nerosty
 • Rozvoj obchodu a řemesel, které se orientují na kov
 • Kovy s sebou nesou sociální nerovnost (rozdělení na bohatí a chudí)-zjištěno v hrobech
 • Lidé začali válčit
 • Začínají dbát na bezpečí a bydlení, soběstačné vesnice
 • Začínají vznikat kostely, svatyně, chrámy, uctívají bohy=kněžská vrstva
 • Vznik nových států-Mezopotámie
 • Posiluje se postavení muže-PATRIARCHÁT-kult muže
 • Dálkový obchod-převoz zboží
 • KULTURA NÁLEVKOVITÝCH/zvoncovitých POHÁRŮ
 • Dochovány velké kameny:
  • Megality-typ pro západní Evropu, památky z velkých kamenů, pohřební a kultovní místa
  • Menhiry- kameny zastavěné kolmo do země, v řadách nebo kruzích, Stonenehge v Anglii
 • Nákulní osady: osady v oblasti Alp, stavěly se na kůlech v oblasti jezer
 • Kůň, kráva
 • Bydlí v menších domech
 • Vznik indoevropských jazyků jako základ dnešním
 • KULTURA SE ŠNŮRKOVOU KERAMIKOU-zdobené otisky kroucené šňůrky, kočovní pastevci ze severozápadu
 • (rozdělní dle keramik je z důvodu neschopnosti rozdělit je národově)
 • Muži se pohřbívali nalevo, ženy napravo

 

DOBA BRONZOVÁ

 • Nejvyužívanější bronz=slitina mědi a cínu
 • Blízký Východ před 6. tis. lety
 • Vznik prvních států u Egejského moře (Řecko)
 • Řemeslo (tavení, slévání, kovotepectví…)
 • Vznik výměnného obchodu-mezi kmeny sociální diference
 • Majetkové rozdíly vzbuzovaly válečné střety
 • Pastevci: byly nájezdníci, větší možnost nalézt rudu, ovládali bojové umění, jízda na koni
 • Ztracená forma-vyrobená z bronzu
  • výroba: Vytvořím si misku z vosku oplácám hlínou naliju bronz a rozbiju hlínu-vznikne bronzová miska
 • Kmeny se sdružovaly v kmenové svazy
 • polyteismus

 

Starší doba bronzová

 • Od roku 3. tis. př. n. l. v Evropě
 • Období UNĚTICKÉ KULTURY
  • Skrčenci (skrčení na bok) pohřbívali
  • Staví se kulové stavby
  • Bohatá výbava předmětů na onen svět
 • Hřivna=měrná jednotka 0,5 tyčka=20 dkg
 • Měď na výrobu bronzu

 

Střední doba bronzová

 • 1500-1300 př. n. l.
 • Období MOHYLOVÉ KULTURY
  • Pohřbívání do mohyl, měly kamennou konstrukci
 • Období POPELNICOVÝCH POLÍ
  • Pohřbívání=spalování mrtvých
  • Popel do uren nebo volně do jamek
 • Velký nárůst obyvatelstva
 • ČR Knovíz-období KNOVÍZSKÉ KULTURY (jen ČR)
 • Nárůst násilí a válek
 • Ochlazení
 • Jantar=zkamenělá pryskyřice

 

Mladší a pozdní doba bronzová

 • 1300-750 př. n. l.
 • Knovízovská kultura
 • Popelnicové pole
 • Války místo bojišť
 • Depot=poklad
 • Toaletní potřeby (břitvy, pinzeta)
 • Nelze etnicky určit
 • Zápisky od římských autorů informace o oblastech
 • Evropa kmenové svazy s náčelníkem v čele

 

DOBA ŽELEZNÁ

 • Urychlený vývoj
 • 3 000 př. n. l. na Předním Východě
 • 800 př. n. l. – 0 v Evropě doba železná
 • Těžba železné rudy a zpracovávání nového kovu

 

Starší doba železná=HALŠTATSÁ

 • Hallstadt u Salzburgu-velké bohaté pohřebiště a solné doly
 • Sůl=hlavní surovina=platidlo=zbožové peníze
 • Železo:
  • pomohlo vyřešit surovinovou krizi (nedostatek bronzu, dostatek železa)
  • Vznik a rozvoj hutnictví (železo se těžilo povrchově), tavilo se
  • Nebylo tak kvalitní jako dnešní ale lepší než bronz a měď
  • Kovají se koně
  • První kovářská díla-tavící pece na železnou rudu
 • Ze společnosti se vydělila privilegovaná vrstva patricijských knížat
 • Znakem bohatství vůz, do Evropy se dováží luxusní zboží ze Středomoří (víno, perly)
 • Klesá počet osad, ochlazuje se, hodně se válčí
 • Pohřbívali oběti (mrtvý+kůň+zajatci+zlato)
 • V Evropě dominují Řekové a Etruskové (Itálie)
 • Vliv Hallstadtu od severní Francie po Slovinsko
 • Nejvýraznějším rysem bylo obohacování a sjednocování rozmanitých kultur pod vlivem řeckým a italským=halštatský styl
 • Jeskyně Býčí skála u Adamova (Moravský kras)
 • Nálezy: pozůstatky asi 40 lidí poznamenané nejspíš přírodní katastrofou
 • Nález datován do 5. St. př. n. l.

 

Mladší doba železná=LATÉNSKÁ

 • 400 tis. – 0 př. n. l.
 • Název odvozen podle naleziště La Téne ve Švýcarsku
 • Na našem území:
  • kolem r. 400 př. n. l. sídli zle Bójové (latinsky název pro Čachy-Bohemia)
  • Pojmenování Labe, Vltava
 • Keltové (římsky Galové) tvůrci laténské kultury
  • Dozvěděli jsme se o nich od Římanů
  • Objevili pilu, běžné používaní železa
  • Podnikali rozsáhlé nálezy
  • Ovládali území Španělska až po Balkán, pronikli do Británie, ohrozili Řím, vpadli do Řecka
  • Keltové budují velké hradiště (opevněné vesnice-pomocí valu), Centrum=hradiště
  • Pohřbívaní do velkých společných hrobů
  • Velice pospolitá společnost
  • Kelt:
   • halena+kalhoty, nákrčník, šperky
   • mohutný, modrooký, blonďatí
  • zruční řemeslníci
  • Kruhové rotační mlýnky na obilí (mouka)
  • Hrnčířský kruh, základ společnosti rodina a rod
  • Keltové uctívali přírodní síly, Kněží=druidové, centrum opevněná akropole
  • Razili si první mince, Vliv měly ženy, Ulice pravoúhlé (jako v USA)
  • Vytvořili nejvyspělejší kulturu pravěkého vývoje
  • Byli vytlačováni:
   • Z jihu – Římany
   • Ze severu – Germány
  • Vzkvétaly i kultury na Balkáně a v severním Černomoří-ve styku s vyspělým Řeckem
   • Skythové:
    • Kmeny íránského původu, obchodovali s Řeky (obilí, kožešiny), zlaté artefakty
    • Založili v Černomoří silný kmenový svaz
   • Thrákové:
    • Na území dnešního Bulharska, hojná naleziště rud-rozvinutý metalurgie
    • Vytvořili kmenové království
   • Konec a vrchol pravěku v Evropě
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!