Představivost (druhy, typy, asociační zákony)

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Představivost (druhy, typy, asociační zákony)

   Předmět: Společenské vědy

   Přidal(a): pavlína

 

Představivost,druhy,typy, asociační zákony,představivost  v období předškolního věku

PŘEDSTAVA

 • představa je psychickým procesem, který zobrazuje předmět nebo děj, který v daném okamžiku nepůsobí na naše smysly
 • obrazy vyskytující se ve vědomí člověka, stopy dříve vnímaného

 

1) Vzpomínkové představy (pamětní)

-příliš se od vnímaného neodlišují, vybavíme si je z paměti

-vybavíme si představu předmětů a jevů, při jejich novém vnímání (vstup do stejného kina, dovedeme si představit, co jsme vnímali zrakem i sluchem)

 

2) Fantazijní představy

-fantazie je obrazotvornost a představivost

 • psychický proces, který vytváří obrazy předmětů a jevů v relativně nové podobě
 • základem jsou dřívější zkušenosti, vzpomínkové představy, znalost a dovednosti, jsou zaměřeny do minulosti, současnosti, nebo budoucnosti
  • a)minulost – představujeme si historické osobnosti
  • b)současnost – představujeme si potápěče, jak pozoruje vodu
  • c)budoucnost – představa zítřejšího výletu

 

Perseverační představy

 • vtíravé představy (např.: melodie, slyším ji celý den)

 

DRUHY PŘEDSTAV

1) Paměťové představy

 • jedinečné představy – jsou to představy zcela konkrétního jednostlivého předmětu, jevu, osoby, (matka, byt)
 • obecné představy – jsou to obrazy předmětů a jevů určitého druhu ( pes-má čtyři nohy, ocas, uši, člověk – má hlavu, tělo, ruce, nohy)

 

 2) Fantazijní představy

 • rekonstrukční fantazie -na základě slovního popisu nebo grafického či symbolického zobrazení (symbol lásky, smrti)
 • konstrukční fantazie (tvořivá ) – tvorba nových originálních obrazů, které dosud neexistovaly (módní návrhářka)
  • Bez tvůrčí fantazie není možná výzkumná činnost a posunutí lidstva ve vývoji, uplatňuje se i v běžném životě (oblékání, úprava bytu, zahrady…)
  • je třeba si ji pěstovat od dětství
 • bdělé snění – vytvoření představ, které se vztahují k našim přáním, které bychom rádi v budoucnu uskutečnili
  • bdělým sněním hledá člověk únik z těžkých situací, přináší mu úlevu a pomáhají najít ztracenou rovnováhu
 • sny a spánek – jsou zvláštním druhem fantazijních představ, jsou projevením úmyslné fantazie
  • sny vznikají proto, že se určité okrsky mozkové kůry tzv. STRÁŽNÉ BODY z nějaké příčiny (únava, stres)neutlumí
  • spánek umožňuje pravidelně obnovit funkční pohotovost organismu
  • kolem šesti fází za noc, blíže k večeru – reálnější, dle předcházejících činností, k ránu – více fantazie

 

TYPY PŘEDSTAVIVOSTI

 • lidé se velmi liší ve schopnosti vybavovat si představy co do obsahu zážitků
 • tam, kde je schopnost vybavit si určité představy mimořádně výrazná, mluvíme o typu představivosti
 • málokteří lidé jsou vyhraněné typy, většina lidí jsou typ smíšený, to znamená, mají všechny 3 typy představivosti
  • Zrakový typ (vizuální) – snadno a lépe si vybaví ty představy, které jsou zrakově názorné, co je barevně výrazné (mapy, schémata, nákresy), hlavně malíři, konstruktéři, i EIDETISMUS
  • Sluchový typ (auditivní ) – snadno a lépe si vybaví ty představy, které jsou sluchově názorné, vyrovnané, pamatují si lépe to,co slyšely (hudebníci, herci)
  • Pohybový typ (motorický) – snadno a lépe si vybaví ty představy, kteří jsou pohybově názorné, co sám vykonává (tanečníci)ale i co napsal, namaloval = pohyb

 

ASOCIAČNÍ ZÁKONY

 • představy vznikají zcela náhodně, při jejich vybavení se uplatňují asociační zákony

 

Primární asociační zákon

 • o Zákon dotyku v prostoru a čase -vybavují se nám lépe ty vzpomínky, které jsme zažili na daném  místě,v daném čase (návštěva kina =vzpomeneme si na film)
 • o Zákon podobnosti a kontrastu – vybavují se lépe představy, které jsou  podobné nebo protikladné (stejně vysoký člověk)

 

Sekundární asociační zákon

 • o Zákon novosti – lépe se vybavují čerstvé zážitky
 • o Zákon častosti – lépe se vybavují zážitky, které se často opakují
 • o zákon živosti -živější věci, které upoutají, se lépe vybavují než bezvýznamné a nudné věci