Přírodní oblasti (zóny) Země – biomy

 

   Otázka: Přírodní oblasti (zóny) Země – biomy

   Předmět: Zeměpis

   Přidal(a): Karel Sychravý

 

 

Oblasti – vytvořené v závislosti na charakteristice podnebí, rostlinstva a živočišstva, ale i půd…

 

U každého biomu je

 • 1. Vymezení – kde se rozkládá
 • 2. Charakteristika a příklady ve světě

 

1. TROPY – mezi obratníky

 • teplo, od rovníku k obratníkům ubývá srážek

1.1 Vlhké tropy

 • rovník – tlaková níže – prší denně odpoledne
 • vždy zelené deštné lesy
 • kde se rozkládají? – 3 oblasti na 3 kontinentech:
  • 1. Amazonka
  • 2. Kongo
  • 3. Indonésie
 • Charakteristika:
  • malé kolísání teplot během roku i dne
  • velké srážky (Kamerunská hora – Afrika na rovníku)
  • největší a nejvodnatější řeky světa: 1. Amazonka, 2. Kongo
  • mnoho druhů rostlinstva a živočišstva
  • Problém kácení trop. dešt.lesů (“plíce Země“, ubývání živ. a rostl. druhů…palma olejná.)
 • Pojmy: džungle, galeriové lesy

 

1.2 Střídavě vlhké tropy (na S a J od rovníku)

 • dvě roční období – dešťů a sucha, směrem k obratníku se prodlužuje období sucha
 • vlhké savany – u říčních toků a podzemních vod
 • suché savany – vysoká tráva, ojedinělé stromy: baobaby a akácie v Af., eukalypty v Aust
 • křovinné savany
 • savana = campos v Brazílii, llanos ve Venezuele a Kolumbii

 

1.3 Aridní oblasti

 • obratníky – tlaková výše – sucho
 • vysoké denní teploty, rozdíl mezi dnem a nocí – mechanické zvětrávání
 • pouště
  • kamenité (hamada – hamadi)
  • štěrkové
  • písečné (erg – ergy) jen 20% všech pouští
 • Pouště – rozložení na Zemi:
  • Afrika ¼ pevniny:
   • S polokoule
   • J polokoule (Kalahari a Namib)
  • Asie: Arabský poloostrov
  • Amerika: S – Mexiko, J Atacama
  • Austrálie
 • Pojmy: dezertifikace, Sahel

 

2. SUBTROPY – mezi obratníky a 40° šířky

 • Západní subtropy – teplé, slunečné léta, mírná deštivá zima
  • Středozemní moře
  • typické stálozelené křovité porosty – macchie
  • požáry
 • Východní subtropy – monzunové – sucho v zimě
 • Vnitrozemské subtropy
  • horké suché léto, chladná suchá zima
  • Meseta na Pyrenejském poloostrově

 

3. MÍRNÝ pás – 40° – 60° – většina Evropy, Asie, S Am, jižní polokoule

 • podnebí podle vzdálenosti od moře: oceánské – přechodné – kontinentální
 • Charakteristika podnebí
  • oceánské: teplota – malá amplituda, srážky – stálé po celý rok
  • kontinentální: teplota – velký rozdíl mezi teplotou v létě a v zimě, srážky – malé srážky
  • přechodné: teplota a srážky mezi oceánským a kontinentálním
 • Vegetace: od J k S:
  • listnaté lesy
  • smíšené lesy
  • jehličnaté lesy – tajga
 • Pojmy: step – stepi

 

4. a 5. SUBPOLÁRNÍ a POLÁRNÍ – Arktida a Antarktida

 • na severní polokouli od J k S:
 • tajgy
 • lesotundry
 • tundry = mrazové pouště
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!