Privatizace a RM systém – maturitní otázka

 

   Otázka: Privatizace a RM systém

   Předmět: ZSV

   Přidal(a): neuvádět

 

Privatizace

(Ministerstvo pro správu národního , majetku a jeho privatizaci)

Privatizace označuje změnu změnu veřejného majetku na soukromé (veřejný majetek do soukromého vlastnictví). Opakem privatizace je znárodnění.

 

Důvody provedení privatizace: 

Efektivita správy ( soukromý vlastník může snížit náklady)

Rozvoj ( soukromý vlastník chce zhodnotit svůj majetek)

Získání prostředků (stát prodejem získává peníze)

Státní privatizace je typická zejména pro postkomunistické země, kde byla privatizace využita pro změny ve vlastnictví po rozpadu SSSR na přelomu 80. a 90. let 20. století.

 

Formy privatizace:

Malá privatizace

Velká privatizace

Získání prostředků (stát prodejem získává peníze)

 

Malá privatizace

Malá privatizace je jedna z prvních etap, kterou začal rozsáhlý proces privatizací v Československu po roce . Pomohla znovu vystavět živnostenský sektor, který v Československu prakticky žádný nebyl. Jednalo se o převody především jednotlivých provozoven maloobchodu a služeb z vlastnictví státu jiným, nestátním subjektům.

Konala se ve veřejných aukcích jejichž předmětem byly provozovny, zařízení a zásoby, přičemž eventuální závazky se na nového majitele nepřenášely. Peníze získány malou privatizací byly využívány na obnovu po povodních a z úvodních 31 mld. Zde lze stále nalézt přes 3 mld. korun.

 

Velká privatizace

Velká privatizace měla za úkol privatizovat střední a větší podniky především v oblasti průmyslu. Nejprve bylo třeba zvolit tempo privatiace. Vybíralo se mezi pomalou privatizací – upřednostňovala převod na akciové společnosti, stát by nejdříve podnik restrukturalizoval a následně by vybral vhodného vlastníka. Druhou volbou, která nakonec zvítězila, byla rychlá privatizace, která chtěla, aby došlo k urychlené a okamžité privatizaci a o restruktulizaci se staral až nový vlastník.

 

Metody velké privatizace

  1. – aukce – byla málo využívána, využití našla hlavně v malé privatizaci
  2. – veřejná soutěž
  3. – prodej předem vybranému zájemci (zejména prosperující podniky)
  4. – transformace na a.s.
  5. Kupońová privatizace – nejvíce využitá

 

Kupońová privatizace

Privatizační metoda, při které občané státu dostanou možnost levného nákupu, případně obdrží zdarma kupońové knížky, za které mohli následně získat podíl v kterékoliv státem vlastněné společnosti, která byla do privatizace uvolněna. Nejprve musel být vypracován privatizační projekt a následně mohl jít podnik do privatizace.

Kupónová knížka obsahovala 10 kupońů po 100 bodech. Majitel kupónové knížky se stal DIKem (držitel investičních kupońů).

Kupónová privatizace měla dvě vlny, první roku 1992 a druhá 1994. Knížka stála 35 Kč a známka k ní 1000.

 

Problémy privatizace

Největším problémem bylo, že zde nebyly vytvořeny dostatečné kontrolní mechanismy, což nabízelo rozsáhlé možnosti tunelování. Například Viktor Kožený vytvořil známé Harvardské investiční fondy, kdy od lidí, kteří tomu nerozumněli nabízel peníze za jejich kupónovou knížku a následně jejich knížku investoval.

 

Restituce

Navrácení neoprávněně odebraného majetku původnímu majiteli. Není-li vrácena původní věc, ale náhradní plnění, jedná se o reparaci. Majetek vracen po násilné konfiskaci nebo  znárodnění majetku státem.

 

RM Systém

Rm systém neboli česká burza cenných papírů je standartní akciovou společností. 100% vlastníkem je Fio banka.

Centrála společnosti je rozdělena na 4 úseky: Provozní ředitel, Finanční ředitel, Marketingový a stratedický ředitel a ředitel sítě obchodních míst.

První otevření volného trhu v RM systému přišlo roku 2005 a v září roku 2007 došlo i ke vstupu zahraničních firem.

Obchoduje se zde s nejvýznamnějšími společnostmi ( O2, ČEZ, Erste Bank). Také se obchoduje s online akciemi, které se nevyskytují na pražské burze.

 

Investiční strategie

  1. Indexová strategie – Inestiční horizont (Doba, na kterou je investice plánována. S delším investičním horizontem se snižuje riziko, ale většinou také zisky.) 5-7 let.
  2. Výnosová strategie – Investiční horizont 3-5 let.
  3. Růstová strategie –  Vyšší očekávaný výnos, investiční horizont 1-3 roky.
  4. Aktivní investování – investiční horizont nepřesahuje měsíce, ale obvykle se tato doba pohybuje v týdnech.
  5. Trading – je specifickým způsobem obchodováním, který je zaměřen pouze na nejlikvidnější akciové tituly a deriváty. Využívá minimálních kurzových rozdílů na trhu, ale i několikrát za den a s vysokou finanční pákou (půjčeným kapitálem). Výnosnost portfolia je odvislá od schopností tradera a dosahovat může i stovek procent ročně.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy