Programování stroje, struktura programu

 

Téma: Programování stroje, struktura programu

Předmět: Technologie

Přidal(a): David Veselík

 

 

Systém načítá do paměti celý program buď z disket, nebo jiných médií na uchování informací, nebo pomocí LAN sítě, ať kabelové nebo bezdrátové. Na rozdíl od NC systémů je interpo-látor nikoli hardware ale software záležitostí. Ke generování dráhy je možné použít přímého matematického popisu tvaru dráhy. Je tedy možné generovat paraboly i křivky vyšších řádů (spline), řídicí systémy s vyšším výpočetním výkonem realizují i kruhovou interpolaci v prostoru, prakticky se ale vystačí s lineární a kruhovou interpolací. Pro zpracování technologických informací se u CNC systémů používá programovatelný automat (PLC – Programmable Logic Controler ).

Programy 3D prostorových tvarů se většinou nepřipravují dílenským programováním, ale zpracovávají se na počítačích pomocí některého CAD – CAM systému, v našem případě již zmíněný EdgeCAM.

 

Sktruktura programu:

Při tvorbě programu se snažíme, aby popis dráhy nástroje byl co nejjednodušší. Většinou používáme způsob programování ABSOLUTNÍ, někdy (například při tvorbě podprogramu nebo při řetězcovém kótování součásti) volíme způsob programování INKREMENTÁLNÍ (přírůstkový).

Je to soubor geometrických a technologických informací, které vyžaduje řídicí systém obráběcího stroje, program je zapsán pomocí jednotlivých bloků, každý blok má své číslo. NC program lze vytvářet přímo na obráběcím stroji nebo jej lze vygenerovat a importovat do řídícího počítače z CAD/CAM pracoviště. Na monitoru PC lze provádět grafickou simulaci obrábění pro kontrolu programu před vlastním obráběním. NC program můžeme jednoduše upravovat a doplňovat.

 

Geometrické informace udávající:

  • způsob pohybu nástroje – pracovní posuv, rychloposuv – dráhu nástroje – přímka, kruhový oblouk

 

Technologické informace udávající:

  • velikost posuvu – otáčky vřetena – směr otáčení, vypnutí vřetena – výměnu nástroje (včetně korekcí nástroje) – zapnutí (vypnutí) chlazení – konec podprogramu – konec programu
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!