Schizofrenie – referát do psychologie

 

Otázka: Schizofrenie

Předmět: Psychologie (společenské vědy)

Přidal(a): lostakovapetra

 

 

Schizofrenie patří mezi psychotické onemocnění.

Jednodušeji: ztráta kontaktu se skutečností. Pojem schizofrenie lze nejlépe přeložit jako rozdělené myšlení, ale jinak jde o poruchu mnoha duševních funkcí: myšlení, vnímání, emotivity, narušena může být i motorika, osobnost, schopnost jednání s lidmi, pozornost nebo paměť. Trpí jí zhruba 1% populace, tedy každý stý člověk

 

Proč schizofrenie vzniká?

Často se najde vysoká hladina dopaminu v mozku,  která způsobuje hyperaktivní funkce center myšlení, vnímání, paměti a emocí (4m). Na vině mohou být některé viry, stres nebo špatná rodinná komunikace. Vždy se musí spojit určitá dispozice se spouštěčem. Schizofrenik cítí a vnímá mnohem více informací, proto je nedokáže zpracovat. Mozek si následně vytvoří svoji vlastní realitu. Hlavním viníkem je tzv. prefrontální kůra. Ta se rozvíjí zejména ve druhé a poslední třetině puberty, kdy její neurony rostou a vytváří nová spojení s ostatními neurony. Pokud však tyto neurony nová spojení nenaleznou, vzápětí degenerují

 

Jaké jsou příznaky schizofrenie?

Důležitým ukazatelem je změna chování a fungování. Nejčastěji se objevují v období puberty a dospělosti (15 – 30 let). Začíná projevovat nespecifickými potížemi, např. plachostí, společenskou izolací, antisociálním chováním, depresivními stavy, oploštěním emocí, úzkosti, strachy, trpí defekty asociačního myšlení, emotivní oploštělostí, halucinacemi a bludy a uzavírá se před okolním prostředím do vlastního vnitřního světa.

 

U dětí můžou schizofrenii předpovídat:

  • poruchy svalové koordinace a motoriky. Děti můžou trpět zvýšenou tenzí určitých svalových skupin a působí na okolí strnulým dojmem. Často mívají vadné držení ruky a prstů, špatně koordinují pohyby například při lezení, různých hrách a psaní (tím pádem neuvěřitelně „škrábou“, písmenka jim skáčou po lince, neudržují sklon a velikost písmen.

 

Bludy –  patří mezi poruchy myšlení. Jsou to nevývratná mylná přesvědčení, kterým dotyčný věří, a je přesvědčen o jejich pravdivosti.

Halucinace – je poruchou vnímání. Jsou představy se smyslovou živostí, které postižený promítá navenek a nezvratně jim věří. Člověk slyší, vidí nebo cítí věci, které nevnímají ostatní. Lze je rozdělit do několika základních skupin. Halucinace: sluchové, zrakové, čichové, chuťové a tělesné.

 

Typy schizofrenie

  • paranoidní: je nejčastější, vyskytují se bludy a halucinace
  • simplexní: negativními symptomy jako citová otupělost, abulie a anhedonie (myšlení je narušené)
  • hebefrenní: zanedbávání povinností, časté používání vulgarismů, plané filozofování, hloupé vtipkování, zvláštní myšlení a celkově podivínství
  • katatonní: typické je narušení v oblasti motoriky (pohybů), příčinou nehybnosti jsou halucinové hlasy, které jim zakazují se hýbat

 

Léčba schizofrenie závisí na odborné pomoci i zájmu nejbližších.

Základem léčby je podávání léků tzv. antipsychotik, které snižují účinek dopaminu v mozku.

Schizofrenie je téma, které se týká celé společnosti. Pravdou je, že schizofrenie připravuje nemocné o práci, běžné všední činnosti a vlastně i přátelé, kteří si na základě nedostatku informací mohou udělat špatný úsudek a bojí se udržovat s takto nemocným člověkem jakýkoliv vztah.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy