Slovní úlohy na trojčlenku – řešené příklady

matematika

 

Otázka: Příklad na slovní úlohy z trojčlenky

Předmět: Matematika

Přidal(a): Studijni-svet.cz

 

Zadání příkladů:

Ke každé úloze přiřaďte správný výsledek:

1) Petr má 270 Kč. Karel má o polovinu méně. Kolik Kč mají pánové dohromady?

2) Do banky byl vloženo 50 500 Kč na 2 roky. Úroková sazba za rok činí 0,5 %, úroky se zdaňují 15 % a na účet se připisují vždy na konci roku. Kolik Kč přibyde ke vkladu za 2 roky? (Zaokrouhlete na celé číslo)

3) Stará poštovní známka za poslední rok zvedla svou cenu 2x a to vždy o 25% z předešlé ceny. Nyní by Vás přišla na 750 Kč. Kolik stála před rokem?

 

Možné odpovědi:

A) Méně než 400 Kč

B) 430 Kč

C) 450 Kč

D) 480 Kč

E) jiný počet korun

 

Řešení:

Příklad 1

1) Poměrem vypočítáme kolik Kč má Karel:

Petr …. 270 Kč
Karel .. 270 : 1,5 = 180 Kč

2) Finanční obnos Petra a Karla sečteme:

270 + 180 = 450 Kč

Správně je možnost (C)

 

Příklad 2

1) Nejdříve vypočítáme úrok:

u= 50 500 · 0,005 = 252,5 Kč

2) Nyní vypočítáme úrok s 15% zdaněním (za 1 rok):

252,5 · 0,85 = 214,625 Kč

3) Za dva roky bude na účet přičteno (vypočítáme částku po zdanění na 2 roky):

p = 2 · x

p = 2 · 214,625 ≐ 430 Kč

Správně je možnost (B)

 

Příklad 3

1) Nejdříve vypočítáme, kolik stála známka po první slevě:

750 …….. 125 %
y ………… 100 %

$$y = \frac{100}{125}750$$

$$y = 600$$

2) Nyní můžeme počítat, jaká byla cena známky před rokem:

600 ….. 125 %
y ………. 100 %

$$y = \frac{100}{125}600$$

$$y = 480 Kč$$

Správně je možnost (D)

 

Časová náročnost: 7-8 minut

Jedná se o příklad z jarního maturitního testu 2018.

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!