Sociální skupina – psychologie a komunikace

 

   Otázka: Sociální skupina

   Předmět: Psychologie a komunikace

   Přidal(a): Marek Braun

 

Sociální skupina

 • seskupení lidí
 • musí být minimálně 2 ­
 • např. parta, rodina, třída …

 

Znaky sociální skupiny

1) interakce = vzájemný vztah př. jízda autobusem

2) společný cíl

3) sounáležitost = vzájemné vztahy mezi skupinou

4) společné hodnoty => regulují chování lidí ve skupině

5) určitá organizovanost

6) určitá disciplina ­> ve skupině patří určité formy

7) častost společenských kontaktů

 

Dělení soc. skupin

1) Malá sociální skupina

 • rodina, skupina přátel, třída
 • malý počet lidí, všichni se znají a komunikují spolu přímo
  • jsou ve vzájemném kontaktu

 

2) Velká soc. skupina

 • společenská třída, politická strana
 • velký počet lidí, neznají se
 • nejsou v bezprostředním kontaktu, kontakt přes internet nebo sms ­
 • delší trvání, má pevnou organizaci ­
 • mají většinou tradici
 • mají určitou názorovou jednotu
  • např.symboly, stejnokroj ­
 • mají určité obřady, které dodržují

 

Další dělení soc. skupin:

Formální soc. skupina

 • vzniká podle určitých pravidel
 • předem je určen vůdce skupiny, struktura vztahů i náplň činnosti.
  • př. škola

 

Neformální skupina

 • vytváří se spontánně
 • vychází z emotivně vytvořených vztahů
 • není vědomě organizovaná
 • snaží se o uspokojení vlastních potřeb.
 • př. babská sešlost ­

 

 • Hranice mezi formální a neformální skupinou nejsou pevně určeny
 • vlastnosti skupin se mísí, například:
  • ve formální skupině vznikají neformální vztahy a naopak
  • v neformální existuje určitá organizovanost

 

Další dělení skupin:

 • Primární skupiny
  • jen rodina, vztahy přímé, intimní, důvěrné, emotivně laděná ­
  • důležitá spolupráce a bezprostřední kontakt

 

 • Sekundární skupiny
  • každá další sociální skupina kromě rodiny ­
  • neangažuje se celá osobnost, vychází se z určitého zájmu či činnosti
  • nevyznačuje se trvalostí pout
  • vyznačuje se větší organizací
  • přesněji stanovená pravidla
  • např. sekta, politická strana


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy