Státní správa – maturitní otázka

 

   Otázka: Státní správa

   Předmět: Veřejná správa

   Přidal(a): YOUREWELCOME

 

 

Obsah maturitní otázky

 • státní správa – pojem, znaky státu, funkce státu
 • státní zřízení
 • státní moc – pojem, zákonodárná, výkonná, soudní, legislativní proces
 • orgány státní správy
 • ústřední orgány státní správy

 

Státní správa – pojem, znaky státu, funkce státu

 • = veřejná správa uskutečňovaná státem

 

Stát

 • uspořádání lidské společnosti, která má moc vládnout, soudit a vytvářet zákony společnosti
 • svrchovaný stát – není na nikom závislý, není podřízen jiné státní moci
 • suverénní stát – nikdo do něho nesmí zasahovat

 

Znaky státu

 • Státní moc
 • Obyvatelstvo
 • Území
 • Hranice

 

Funkce státu

 • Vnitřní
  • -> bezpečnostní, organizační, zákonodárná, společenská, sociální, kulturní, ekonomická
 • Vnější
  • -> ochranné, diplomatické, regulační

 

Státní zřízení, volební systém

 • způsob, jakým je uplatňována státní moc (jakým způsobem stát vládne)
 • Monarchie – tří druhy:
  • a) Absolutní (vláda jedince je neomezená),
  • b) Konstituční (vláda jedince omezena státními orgány),
  • c) Parlamentní (omezena ústavou a demokraticky zvoleným parlamentem)
 • Republika = „vláda lidu“, představitelé státu jsou volení – tři druhy:
  • a) Parlamentní
  • b) Prezidentská
  • c) Kancléřská

 

Územně správní členění státu

 • Unitární stát (jeden stát, národ, vláda)
 • Spolkový stát, federace ( složený stát, vznikl spojením více států)
 • Konfederace ( volné sdružení samostatných států)
 • -> ČR JE DEMOKRATICKÝ, PRÁVNÍ UNITÁRNÍ STÁT

 

Volební systém v ČR

 • v ČR tvořen zásadami, volebním řádem, organizací voleb a volbami do všech zastupitelných orgánů včetně zastoupení v orgánech EU
 • volby – vyjádření demokracie
 • 2 základní volební systémy:
  • Poměrný volební systém
   • počet hlasů, které dostane
  • Většinový
   • majoritní systém, volí se jednotlivci (např. senát)
   • volební právo je aktivní (volit) a pasivní (být zvolen)
 • druhy voleb:
  • a) komunální – do zastupitelstev obcí, každé 4 roky
  • b) krajské – do zastupitelstev krajů, každé 4 roky
  • c) poslanecké – do poslanecké sněmovny, každé 4 roky
  • d) senátní – po 3 letech se obměňuje 1/3 Senátu, volební období 6 let
  • e) prezidentské- každých 5 let
  • f) do parlamentu EU – z ČR 20 poslanců, každých 5 let

 

Státní moc – pojem, zákonodárná, výkonná, soudní, legislativní proces

 • stát je svou mocí schopen donutit obyvatelstvo, instituce, orgány a organizace k dodržování právních norem
 • státní moc je nezávislá a je uskutečňována institucemi, orgány, organizacemi, úřady.
 • stát má 3 složky: moc zákonodárnou, výkonnou a soudní.

 

1) Moc zákonodárná

 • je tvořena parlamentem, tedy poslaneckou sněmovnou a senátem
 • A) Poslanecká sněmovna
  • 200 členů
  • poslanci jsou voleni na 4 roky, min. věk je 21 let
  • voleni poměrným systémem – podle počtu získaných hlasů v jednotlivých obvodech se odvíjí počet mandátů
  • schvaluje zákony, státní rozpočet
 • B) Senát
  • 81 členů
  • senátoři jsou voleni na 6 let (po 3 letech se obměňuje 1/3 Senátu)
  • voleni většinovým systémem – do senátu je zvolen kandidát s nejvyšším počtem hlasů
  • může návrh zákona schválit a postoupit prezidentovi republiky, vrátit poslanecké sněmovně návrh zákona s pozměňovacími návrhy nebo zákon zamítnout

 

Legislativní proces

 • zákonodárná iniciativa = přednesení návrhu na změnu či přijetí nového zákona
 • návrh jde do
  • 1. čtení = PS projedná, zda se návrhem vůbec „chce“ zabývat
  • 2. čtení = projednání – doplňování, změny
  • 3. čtení = opravení chyb → schválení zákona
 • kvórum = min. počet poslanců, kteří můžou schválit zákon (1/3 členů)
 • zákon je přijat → putuje do Senátu, má 30 dní na to se vyjádřit (schválit zákon)
 • pokud se nevyjádří, zákon je schválen
 • po schválení míří zákon k prezidentovi k podpisu → do 15 dnů má právo veta →
 • zákon vrátí Sněmovně → ta může zákon znovu schválit → poté je zákon vyhlášen → publikován → zveřejněn ve Sbírce zákonů

 

2) Moc výkonná

 • řídí správu státu, vykonává zákony
 • stará se o stát prostřednictvím orgánů: státní zastupitelství, vláda (ministerstva), prezident.
 • A) Vláda
  • = vrcholný orgán výkonné moci
  • může vydávat nařízení a vyhlášky ministerstev
  • člen vlády = ministr, premiér = předseda vlády
 • B) Prezident
  • = hlava státu, volební období 5 let (může být volen na 2 období)
  • zastupuje stát navenek
  • jmenuje a odvolává předsedy vlády a členy vlády, soudce, ústavní soudce, profesory VŠ
  • právo amnestie
  • veto

 

3) Soudní moc

 •  tvořena obecnou soustavou soudů a ústavním soudem
 • soudy jsou při rozhodování nezávislé → řídí se pouze zákony
 • dohled nad dodržováním zákonů, výklad práva

 

Ústřední orgány státní správy

 • Český statistický úřad
 • Český telekomunikační úřad
 • Český báňský úřad
 • Úřad pro ochranu osobních údajů
 • Státní úřad pro jadernou bezpečnost
 • Úřad vlády České republiky


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy