Svahové jevy – otázka ze zeměpisu

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Svahové jevy

   Předmět: Zeměpis

   Přidal(a): Verunka1995

 

 

Svahové pohyby vznikají při porušení stability svahu působením gravitace. Jejich vznik a vývoj je podmíněn místními přírodními poměry (sklon svahu, geologické poměry, klimatické podmínky atd.) a případně lidskou činností (změny reliéfu krajiny, změny vodního hospodářství atd.).

 

Dělení svahových pochodů

  1. PLOUŽENÍ = pomalý a dlouhodobý pohyb; v ČR je nejrozšířenější
  2. SESOUVÁNÍ = krátkodobě klouzavý pohyb (cm – m/den), vzniká SESUV; v Beskydech, v Poohří a v Českém Středohoří
  3. STÉKÁNÍ = rychlý pohyb (km/h), vázán na extrémní srážky, geologické a geomorfologické podmínky
  4. ŘÍCENÍ = krátkodobý rychlý pohyb, často volný pád; Český ráj

 

Riziko svahových pochodů na území ČR

Největší riziko pohybu horninových hmot je na JV – Moravskoslezské Beskydy a na SZ – v okolí Ústí nad Labem. O něco menší riziko pohybu je mezi Jičínem a Mladou Boleslaví, dále pak na Broumovsku.

 

Míra rizika pohybu horninových hmot na Vsetínsku

Často se zde nachází aktivní sesuvy a to poměrně rozsáhlé. Což je nejspíš způsobeno geologickým podložím a jeho vlhkostí. Dále jde o svahové nestability, které jsou dočasně uklidněné, těch je však minimum.

 

Zlínsko je oblast, která je tvořená usazenými horninami – zejména pískovce, jílovce, břidlice, opuky, flyše =střídání pískovců a jílovců. Nebezpečí způsobuje zejména jílovec, který je za dostatečné vlhkosti kluzký. Nános horninové hmoty po něm „klouže“. Vsetínsko je součástí Západních Karpat, které vznikali v třetihorách (později než Český masiv). Dřív tam bylo sladkovodní moře – usazení pískovců.