Tereziánské reformy – maturitní otázka z dějepisu

dějiny

 

   Otázka: Tereziánské reformy

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): lenule.d92

 

 

 

 

VÝVOJ ŠKOLSTVÍ OD TEREZIÁNSKÝCH REFOREM

 • Tereziánská reforma elementárního školství byla vydána roku 1774
  • Šlo o Felbingerův školní řád – Jan Ignác Felbinger byl opat augustiniánského kláštera, kterého do Vídně pozvala Marie Terezie
  • Tak vznikla 1. Soustava elementárního školství na Komenského principu jednotnosti
  • Na základě toho řádu vznikaly v každé zemi školské komise pro všechny typy škol (normální, hlavní, triviální)
  • komise se skládaly z ředitele normální školy, sekretáře a zástupce ordinariátu a úkolem komise bylo zakládat a řídit školy

 

 • v roce 1805 byl vypracován nový kodex, úroveň školství se podstatně zvýšila, ale z tohoto kodexu plynula hlavní zásada a to, že RU nepotřebuje vzdělané lidi, ale dobré poddané
  • vzhledem k tomu, že Tereziánská reforma byla spjata s germanizací, v českých zemích rostla potřeba práva mít všechny školy české (na českém území)
  • jedním z hlavních buditelů byl Josef Jungmann, který požadoval, aby byl dodržován jazykový dekret z roku 1816 – ten byl velmi důležitý proti germanizační politice vlády, protože prosazoval, aby se na českých školách vyučovala mateřština, rozvíjela jazyková kultura

 

 • roku 1832 předložili autoři spisu (Jungmann a Vinařický) tento dekret hraběti Chodkovi, za tři roky zemské gubernium zamítlo tento dekret a tak výuka pokračovala v duchu Ter. Ref.
 • Roku 1848 bylo ve Vídni zřízeno Ministerstvo kultu a vyučování

 

 • Roku 1869 je přijat Hasnerův říšský školský zákon
 • Tento zákon: – zavedl povinnou osmiletou školní docházku
  – zřídil obecné osmileté školy a osmileté měšťanské školy
  – rozšířil obsah vzdělání
  – zavedl učitelské ústavy pro vzdělávání učitelů.
 • Říšský školský zákon mimo jiné deklaroval svobodu vědy a vyučování, prohlašoval všechny hlavní jazyky za rovnoprávné /v českých zemích češtinu i němčinu
 • Tento zákon přetrval až do meziválečného období

 

 • Roku 1922 byl vydán Malý školský zákon, který uzákonil:
  –    osmiletou povinnou školní docházku /i na Slovensku/
 • zrušení úlevy na školní docházce
 • snížení počtu žáků ve třídě
 • zavedení společných tříd chlapců a dívek na všech stupních
 • uznání rovnosti učitelů a učitelek
 • Za Protektorátu začala německá správa zřizovat řadu obecných, měšťanských, středních a odborných škol, ale také řadu středních škol buďto zavřela nebo přeměnila na odborné školy

 

 • V roce 1941 proběhla tzv. Heydrichova správní reforma, Ministerstvo školství a národní osvěty rušilo střední a vysoké školy (ministrem byl Emanuel Moravec)
 • Po válce se vláda snažila co nejrychleji zregenerovat školství a uvést co nejrychleji všechny školy do provozu, což se také podařilo (ministrem školství byl Zdeněk Nejedlý)
 • V důsledku překonání okupačních zásahů do školství byla snaha o vytvoření nové jednotné školské soustavy, zestátnění školství, prodloužení povinné školní docházky a uzákonění vysokoškolského vzdělání učitelů.

 

 • Roku 1946 byly zřízeny pedagogické fakulty
 • Po Únoru 1948, kdy nastoupila na 40 let vláda Komunistické strany, se školství podstatně změnilo

 

Hlavní zásady školského zákona:

 • vzdělání je povinné, jednotné a bezplatné pro všechny
 • právní, organizační a ideové sjednocení celého školství.
 • rovné právo všech občanů na vzdělání
 • stejná příležitost všech občanů ke vzdělání
 • prodloužení povinné školní docházky o 1 rok, tj. do 15-ti let

 

Členění škol:

 • mateřské školy 3 – 6 let
 • stupeň /národní/ 6 – 11 let
 • stupeň /střední/ 11 – 15 let
 • stupeň / gymnázia, odborné školy, vyšší odborné školy/ od 15-ti let
 • 1953 povinná osmiletá docházka
 • 1960 povinná devítiletá docházka


Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy