Typologie bytových a občanských staveb

 

Otázka: Typologie bytových a občanských staveb

Předmět: Pozemní stavitelství

Přidal(a): hanisdib

 

Typologie bytových a občanských staveb

 • ČSN 734301

 

Základy typologie:

 • Typologie – nauka o navrhování budov

Rozlišujeme:

 • obytné budovy – rodinné domy
  • bytové domy
  • dočasné bydlení
 • objekty občanské vybavenosti (školy, nemocnice, kina)
 • objekty průmyslové
 • objekty zemědělské
 • objekty speciální


Názvosloví:

 • budova – nadzemní budova převážně uzavřená obvodovými stěnamia  střechou
 • obytná budova – stavba určená pro  trvalé bydlení, kde alespoň 2/3 podlahové plochy jsou byty
  • dělí se: bytové a rodinné domy
 • bytový dům – stavba pro bydlení, kde převažuje fce bydlení, 4 a více bytů se společným hl. vstupem
 • rodinný dům – stavba pro bydlení, kde více jak polovina podlahové plochy určená k bydlení, max 3 samostatné byty (2 nadzemní a 1 podzemní + podkroví)
 • byt – soubor místností, které splňují požadavky na trvalé bydlení, obsahuje min 1 bytovou (obytnou) místnost + příslušenství

 

Základní faktory ovlivňující provozní a prostorové vztahy

 • Pohybový prostor – ovlivněn rozměry člověka, který potřebuje při pohybu, při práci a v různých podmínkách (rozměry dvěří  a chodeb, průchozí šířky mezi řadami sedadel)
 • Pracovní prostor – souvisí s rozměry ploch určené pro předměty a pomůcky pro určitou práci (stolní plochy, velikost kuch. linek 600·1200-1800
 • Manipulační prostor – nejvýrazněji se uplatňuje u sedadel, u pracovních a odkládacích ploch (postel 900·2000; židle 400·400; výška spol. stolu 500-620; psací stůl 760; kuch. linka 860)

 

Fyzikální vlastnosti prostoru

 • Osvětlení a barva světla – v obytných místnostech musí být přirozené + umělé osvětlení
 • Větrání – přirozené, umělé
 • Teplota a vlhkost vzduchu – řídí se dle účelu místnosti
 • Zvuk – snižovat hladinu, dobrá izolace a správné dispoziční řešení

 

Prostorové řešení bytu

Druhy bytu (dříve tzv. kategorie):

 • 1) dle vybavenosti … 1-5
 • 2) dle velikosti …. 1-8
  •  a) počet osob
  • b) počet obytných místností (POM)
 • 3) dnes dle počtu obytných místností (POM), všeobecné požadavky:
  • řešené bytu musí umožňovat přepravu předmětu o rozměrech 1800·600·1800 do všech místností
  • jednotlivé místnosti musí umožňovat vybavení bytu zákl. nábytkem dle účelu
  • hl vstupní dveře min. š. do budovy 900, bytu 800
  •  v RD nesmí být obytné m. a kuchyň přístupná přímo ze zádveří
  • š. sch. ramene BD 1100     RD 900
  • sklon sch. ramene BD 35° , RD 41° pokud nepřesáhne konstrukční výška 3000mm
  • místnosti bytu:
   • a) obytné – obývák, pokoj, ložnice, jídelna
   • b) pobytové – pracovny, domácí kanceláře
   • c) příslušenství – kuchyně, předsíň, technická m.

 

Obytné místnosti

 • min. plocha je 8m2 v případě, že je v bytě větší místnost o 16m2
 •  musí být přímo osvětlená a větratelná okny
 • vytápěná s regulací
 • BD                    RD
  – min s.v.                        2,6m                  ≥2,5m
  podkroví                   2,55m                ≥2,3m
  zalomení                   1300                  1300
            přístup osob ≥ 1,6m
  nábytek ≥ 1,3m
  střešní okno 0,9-1,2m
  – podlahová plocha podkrovních m. – v. nad 2,3m musí být alespoň polovina místnosti
  – pod 1,3m se podl. plocha nezapočítává

 

OBÝVACÍ POKOJ

 • zpravidla největší prostor bytu
 • může být členěn na jiné plnící fce
 • min š je 3,30m

 

LOŽNICE A DĚTSKÝ POKOJ

 • nesmí sloužit jako jediný průchod
 • velikost pro 1osobu  8m2   pro 2 osoby  12m2
 • min š.                        1,95m              2,40m
 • ložnice nemá sloužit jako spaní více jak dvou osob
 • v ložnici počítat s dětskou postýlkou 0,6·1,2m (nepočítá se jako lůžko)

 

JÍDELNA

 • výjimečně samostatná
 • součást obyv. pokoje nebo kuchyně
 • měla by mít přímý vstup z prostoru vaření

Příslušenství bytu

ZÁDVEŘÍ

 • odložení svrchního šatstva a obuvy
 • min š. 1100mm
 • spojovací chodba 800
 • podchodná v. 2100mm
 • vhodné osvětlit okny

 

KUCHYŇ

 • příprava pokrmů
 • – >12m2  ……obytná místnost
 • druhy:
  • a) pracovní – min 5m2
  •  b) kuchyň se stolováním 6-15m2
  • c) obytná kuchyň nahrazující obýv. pokoj – min 16 m2
  • d) obytná kuchyň nahrazující obýv. pokoj + 1 lůžko – min 16 m2
 • vybavení:
  • a) pracovní plocha
  • b) dřez + odkládací plocha
  • c) chladnička
  • d) sporák
  • e) nábytek na nádobí, kuchyňská linka

 

PROSTOR PRO USKLADNĚNÍ POTRAVIN

 • spíž, komora nebo zabudovaná skříň
 • nesmí umožňovat vznik plísní
 • ideál – odvětrání bez přilehlého topení, komína, sporáku

 

PROSTOR PRO OSOBNÍ HYGIENU

 • s.v. min 2,3m
 • dveře min 700
 • WC v koupelně – buď malý byt, nebo 2. záchod v bytě
 • min vybavení koupelny – umyvadlo + sprcha (4m a více – 2 umyvadla)
 • možnost instalace pračky

 

PROSTOR WC
nesmí být přístupný z kuchyně, jídelny a skladu potravin

 • POM 3-4 …. WC samostatně + umývátko
 • >5 …. 2 WC, jeden může být v koupelně

 

ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST

 • nemá být přístupná z obytné m.
 • slouží jako uložení uklidových prostředků
 • ideál výlevka
 • může být spojen s technickou místností

 

Další prostory

 • balkon, lodžie, terasy
 • vhodné u každého bytu vyššího jak 2 podlaží
 • nezřizovat u 10 a výše podlaží
 • domácí práce, praní, sešení, komory, šatny

Provozní řešení bytu

 • vstup
 • zádveří
 • koupelna, Wc, předsíň, kuchyň
 • ložnice <     > obývací pokoj
 • dětský pokoj

 

Provozní řešení obytných budov

 • vnitřní prostory budov se dělí:
  • a) vlastní užitné plochy- použít jádro a hlavní náplň objektu
  • b) prostory spojovací (komunikační)
  • c) prosotory doplňkové

 

PROSTORY SPOJOVACÍ
1) Domovní komunikace
– OB (hl. komunikace) min š sch r 1100 mm
– přepravní břemeno 1,95·0,8·1,95
(vedlejší komunikace) š sch r 1100mm
– přepravní břemeno 1,8·0,6·1,8
– podchodná v. 2,1m
– RD (hl. komunikace) min š sch r 900 mm

 

2)Hlavní vstup
– musí být zádveří …. vstupní dveře 900, do bytu 800
– schodiště – max sklon ramen:
a) bytový bez výtahu 33°
b) bytový s výtahem 35°
c) pomocné sch až 41° k.v. do 3 m
d) RD 35°
e) pomocné sch až 41° k.v. do 3 m

 

PROSTORY DOPLŇKOVÉ
BD
– schránky přístupné z venku
– prostor pro odkládání kol
– odstavné a parkovací plochy
– garáže
– kotelny
– sklady paliva
RD
– podobně jako bytový dům
– každý byt musí mít jedno garážové stání popř. odstavnou plochu
– garáž min 2,65·5,5m; dvojgaráže 6·6m
– vrata 2,4·2,1m
– větrání min 150·150mm (ideál příšně větráno)

 

PROSTORY DOPLŇKOVÉ ZLEPŠUJÍCÍ BYDLENÍ
– kryté – arkýř
– nekryté – terasy, balkony, zahrada
– částečně kryté – zavětří, pergola, lodžie

Umístění obytných budov do území

a) Orientace ke světovým stranám
– sever – kuchyň, spíž, wc, vstup, schodiště, ateliéry
– východ – ložnice, koupelna
– jihovýchod – dětské pokoje
– jihozápad – obývací pokoj
– prosluněný byt- min 1/3 podlahové plochy obytné m. na slunečnou stranu
– V, JV, J, JZ, Z
– ČSN 734301
b) Vzájemné odstupy budov
-1) min 7m (4m pokud nejsou umístěna okna obyt. m.)
-2) min 2m
-3) okna obyt. m. min 2m od vozovky
je dán uliční čárou (územní plán)
BD 20m je-li průčelí okna obyt. m. a 10m ostatní případy
c) umístění otvoru ve vnějších stěnách

d) Proslunění obytné místnosti
– obytná místnost je prosluněná tehdy:
– když půdorysný úhel slun. paprsku je min 25°
– výška slunce nad horizontem musí být min 5° a slun. paprsek musí dopadat na kritický bod, který je umístěn ve výšce 300mm nad parapetem a min 1200 nad podlahou po dobu min 90 minut v období od 1.3 do 21.6
– při návrhu otvoru v obytných místnostech musí být ccelková plocha oken větší jak 1/10 podlahové plochy a zároveň š otvoru min 900 mm, u střešních oken min 700mm
– na proslunění mají vliv i odstupy budov od sebe navzájem

e) přirozené větrání
– ideální je byt, který je příčně provětraný

 

Druhy obytných budov
RD

+ velká míra soukromí
bezprostřední styk s přírodou ze všech stran
vlastní dispoziční řešení
možnost přístavby, rekonstrukce a adaptace
– vyšší údržba a náklady
vyšší náklady na provoz
daň z nemovitosti a pozemku
vyšší pořizovací cena
rozdělení dle podlaží:
1) jednopodlažní (bugalov)
2) jednopodlažní s podkrovím
3) dvoupodlažní
4) podsklepený
5) částečně podsklepený

urbanistické typy RD:

a) izolované
– využití všech světových stran
– nejčastější kontakt s přírodou
– zajištění soukromí (možnost pomocí zahradních úprav)
– ekonomické náklady – největší – pořizovací a udržovací

b) dvojdomek
– hospodárnější ve využití pozemku a inženýrských sítí
– pro umístění oken 3 sv. s.
– menší soukromí

c) řadové domy
– dobře využivají pozemek
– ekonomické, přímé větrání
– k dispozici jen 2 sv. s.
– orientace V,Z
– problém bývá s prosluněním
– domek musí mít vlastní vstup z veřejné komunikace
– není příčný vstup na zahrádku

d)řetězové
– přechod mezi řadovými domy a dvojdomy
– domy se spojovacími krčky, kde je umístěna garáž nebo dílna
– možnost průchodu na zahradu přes garáž
– orientace V, Z

e) domy ve dvojnásobné řadě
– velmi ekonomické
– nevýhoda: malá hloubka zastavění
– není možnost příčného provětrání
– orientace na 1 sv. s.
– malý pozemek
– přístupné komunikace ze 2 stran

f) čtyř domy

– ekonomické, ale mají nestejnou hodnotu kvůli orientaci k jednotlivých
domů vzhledem k sv. stranám
– přístupová komunikace z více stran

g) atriové

-obytné místnosti obrácené do vnitřní zahrady, okna do ulice málo (podružné místnosti)
– bezprostřední spojení s přírodou
– izolace vůči sousedům (atrium zajišťuje soukromí)
– většinou jednopodlažní)

i) terasové
– realizují se ve svažitém terénu usupováním jednotlivých podlaží
– ustupující podlaží vytváří terasu

 

Druhy obytných budov
BD

– podle dispozičního řešení a seskupení bytu v domě:
a) schodišťové
b) chodbové
c) pavlačové
d) sendvičové
e) mezonetové

a) schodišťové
– byty jsou přístupné ze sch. podesty nebo mezipodesty
–  vhodný pro velké a střední byty (většinou 2-3 byty na podlaží)
– omezený počet bytu na podlaží
– orientace V, Z
-sch. u průčelní zdi nebo uprostřed oběktu

b) chodbové
– byty jsou přístupné ze společné chodby uprostřed domu
– okna jen do jednoho průčelí
– omezení orientace vůči sv. stranám
– malé byty bez příčného provětrání
– příslušenství uvnitř oběktu, nucená ventilace
– konstrukční řešení – podélný třítrakt

c) pavlačové

– byty přístupné z chodby umístěné na dvorní průčelí domu
– obytné m. situovány uprostřed domu, příslušenství k pavlači

d) sendvičové
– kombinace chodbového a schodišťového
– většinou každé 2. nebo 3. chodbové
– dlouhé domy

e) mezonetové domy
– zvláštní druh sendvičového domu
– byt rozdělen do 2 podlaží
– schodiště je umístěno uvnitř bytu
– lze výrazně oddělit klidovou část od provozní

 

dle tvaru:
a) bodové
b) věžové
c) deskové
d) terasové

a) bodové
– volně stojící izolované domy
– tvar nízského hranolu
– obvykle 4 podlaží

b) věžové

– izolované většinou sch.
– větší počet podlaží -min. 5
– většinou dominanta zástavby

c) deskové
– dlouhé chodbové domy
– pavlačové nebo sendvičové
– délka až 20m

d) terasové (pyramidové)
– tvořené ustupováním kce od přízemí k vyšším podlažím
– oběkt je situován v rovině

podle formy bydlení
s rodinnými byty : RD, BD
svobodárny – ubytovny, internáty, VŠ koleje
– většinou společné kuchyňky popř. prádelny a jedná se o ubytování jednotlivců nebo páru bez trvalého bydliště
kolektivní – kromě bydlení mají navíc začleněné složky občanské vybavenosti
– většinou chodbové domy s RB
domy s pečovatelskou službou – navrženy s ohledem na starší lidi, bezbariérové včetně místnosti pečovatelské služby a ordinace lékaře
– klidné lokality (dvoupodlažní) pokud vyšší > rampy
– ústřední vytápění a el. sporáky

Vztah konstrukčního řešení a dispozice

Stěnový sistém podélný – vhodný pro chodbové, pavlačové, sendvičové byty (nižší zástavba)
příčný – variabilita bytu omezena příčnými nosnými stěnami
sch. domy – vyšší zástavba
Skeletový sistém – umožňuje největší volnost při řešení dispozice
podélný – nižší zástavba
příčný – vyšší zástavba

Typologie občanských staveb

– urbanismus řeší prostorové a provozní vztahy OB(navrhování měst a obcí, členění sídlištních útvarů)
z urbanistického hlediska dělíme uzemí na : obytná území
průmyslové zony
rekreační plochy
doprava
zeleň
bytová zástvaba nemůže zajistit standartní bydlení, proto dělímse stavby na obytná území :
stavby pro bydlení
stavby občanského vybavení
stavby pro techn. vybavení a rekreaci (kotelny, hřiště)
stavby pro dopravu (silnice, chodníky, zastávky)

Obytná území

sídliště se člení na menší organizační útvary:
obytná skupina – nejmenší organizační útvar
fce – a) obslužná (doprava)
b) hospodářská (obchod)
– bydlení pro 1000-1800 lidí
obytný okrsek   – skládá se z několika obytných skupin
– základní organizační útvar sídliště
– má základní občanské vybavení (obchod, ZŠ, MŠ)
– bydlení pro 3000 lidí
obytná čtvrť    – ucelená část města
– skládá se z několik okrsků
– obsahuje některé složky vyššího obč. vybavení (nemocnice, kina, stadiony)
– bydlení pro 15 000 – 60 000 lidí

Stavby občanského vybavení

– nejsou určeny k trvalému bydlení (mají společenské fce)
hlavní dělení: základní občanská vybavenost – slouží k denním potřebám obyvatelstva
vyšší občanská vybavenost
dle účelu: stavby pro   výchovu a školství….. ZŠ, SŠ, VŠ
vědu, kulturu….. kina, divadla, muzea
zdravotnictví….. nemocnice, polikliniky
obchod a veřejné stravování
služby….. kadeřnictví
ubytování…… hotely, penziony
sport
dopravu….. garáže, parkoviště
administrativní…… úřady, banky
ostatní…. hasičská zbrojnice
vnitřní prostory občanské budovy (všeobecně): užitné prostory– hl. prostory dle char. stavby
vstupní a komunikační
vstupní: vnější – zavětrání, myrkýza, veranda
vnější – zádveří, vestibul
fce zádveří:     tepelněizolační
proud teplého vzduchu  (turniketové)
čištění obuvy
částečný vestibul, pokladna, informace
vyrovnávání vnějších rozdílů
Komunikační: vertikální- výtah, schodiště, rampa, eskalátory
– chodby a schodiště vytvářejí komunikační uzly
– umísťují se v docházkové a únikové vzdálenosti 30m
– v chodbách lze snížit výšku pro vedení instalací
Doplňkové: a) sociálně-hygienické – šatna, WC, koupelny, umyvárny
b) ostatní – osušovací chodby
Pomocné: sklady potravin, garáže, kotelny, strojovny vzduchotechniky, prostory pro čištění a údržbu

 

Stavby základního občanského vybavení

– úzce souvisí s bytem
– stavby pro denní potřeby
– spolurozhodující jsou docházkové vzdálenosti dětí a dospělých
– rozsah závisí na velikosti a počtu ale také na složení obtného okrsku
– umisťují se také do 1. nebo 2. podlaží BD
– zahrnují se jesle, MŠ, ZŠ, zdravotní střediska, prodejna potravin

 

JESLE
– zdravotnické zařízení
– péče pod dohledem zdravotnických pracovníků
– děti od 3 mšsíců až po 4 roky
– dělení do 4 skupin: kojenci mladší a starší (max 15 ve skupině)
batolata mladší a starší (max 20 ve skupině)

-pro skupinu se řeší tzv. samostatný soubor místnsotí

– 3m2 na batole
– zvláštní místa – mléčná kuchyně pro kojence
– izolace
– umístění v zelených plochách v centru obytného okrsku
– 4 velikosti – pro 20, 35, 55, 70 dětí
– ideální pavilonový systém
– pozemek oplocený
– denní místnost J, JV

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA
– děti od 3 do 6 let
– zřuzují se pro všestraný rozvoj dětí předškolního věku
– denní, týdenní nebo nepřetržitý provoz
– organizační jednotka – třída – mladší děti 15-20 ve skupině
starší děti max 30
– velikost MŠ dle počtu dětí
– venkovní pozemek 30 m2 na dítě
– vnitřní herní plocha 3 m2 na dítě
-každá třída by měla mít :         pracovnu
hernu (ložnici)
sklad hraček a lehátek
šatnu
hygienické místnosti ….. 5 dětí > 1 umyvadlo
WC bez kabinek
– ideál pavilonový sistém
– budova umístěna ve zdravém prostředí v centru spádového okrsku
– docházková vzdálenost 15 minut
– hřiště a zahrada součást MŠ

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
– děti od 6 do 15 let
– povinná školní docházka
– poskytuje základní výchovnou péči (vzdělání)
– velikost školy určená počtem obyvatel
– budují se ve velikostech 9, 12, 16, 20 tříd (1 třída = 30 žáků)
– části školy – učebny, dílny, tělovýchova (hřiště, tělocvična), administrativa, šatny (průchozí), WC a umývarny, stravování, mimotřídní výchova (družina), byt školníka
– provoz školy řešen tak, aby se jednotlivé části nerušily
– dispoziční řešení:       monoblok
pavilon
sdružené pavilony (mohou tvořit dvůr)
základní konstrukční údaje:
učebny             6·8,8m                        s.v. 3,3m                      J, JV                plocha  1,5 m2/žáka
odborné učebny                                                                                                          plocha 1,75 m2/žáka
chodba             š. 1,5m
hyg. zařízení    zvlášť chlapci a dívky                           1 WC/ 20 dívek/ 80 chlapců
1 pisoár/ 20 chlapců
pro personál samostatné WC
přímé větrání a osvětlení
kabinety
tělocvična                                            s.v. 6m
posilovna, nářaďovna, WC, umývárna, šatny
administrativa – ředitelna, sborovna, sekretariát a ekonom
místnost pro úklid, sprcha, WC, šatna, sklad

 

Středisko občanského vybavení obytného okrsku (nižší)

– prodejna se samoobsluhou, jídelna se samoobsluhou
– základní služby obyvatelstva
– umístit tak, aby docházkové vzdálenosti byly rovnoměrné ze všech obytných domů a stanic MHD
– většinou samostatné zástavby
obecné zásady:           – přístup a příjezd pro návštěvníky (roptylové plochy před vstupem, bezbariérový vstup, parkoviště, parkoviště pro zaměstnance a zásobování)
– dispozičně oddělený provozu – špinavé, hlučné části
– namáhavá manipulace v přízemí
– vlastní hygienické zařízení
– konstrukční sistém – skelet

 

PRODEJNA SE SAMOOBSLUHOU
– požadavky uvádí stavební zákon
– zajišťuje v krsku prodej zboží základní poptávky (potraviny, drogerie, papírnictví, základní zboží)

 

JÍDELNA SE SAMOOBSLUHOU
– stravování v jídelně, prodej hotových jídel, potravin a nápojů, podávání občerstvení a společenský    život ve večních hodinách

 

Stavby vyššího občanského vybavení

význam: místní – pošta, zdravotní středisko, nákupní centra, kino
celostátní – hlavní a velká města – ministerstva, senát, ambasády
podle prostorového konstrukčního vybavení:
1) vícepodlažní             – administrativní budovy, nemocnice, hotely, školy
– nosná kce – ocelový, želbet skelet
– horizontální a vertikílní provoz
2) velkoprostorové b.   – sportovní haly, výstavní pavilony, shromažďovací sály
– limitující je kce střechy umožňující překlenutí prostoru bez mezilehlé podpory až 100m
– želbet skořepiny, lomenice, rámové, obloukové klenby
– převažuje horizontální provoz
– nutno řešit problémy s vytápěním, větráním a osvětlením
3) kombinované vícepodlažní budovy se sálovými prostory
– vícepodlažní skelet + velký sálový prostor
– tyto budovy bývají dispozičně, provozně prostorově velmi složité
– velké nároky na umístění a řešení okolí
4) nezakryté nebo polozakryté stavby
– sportovní stadiony, hřiště, koupaliště, letní kina
– využívají členění terénu, převládají výkopové a sadové práce
– stavby polozakryté – želbet, ocel tribuny

 

ADMINISTRATIVNÍ  BUDOVY
– variabilní prostor – přemístitelné příčky
– v podélném směru je prostor dělitelný v určitém rozměrovém modulu 1800mm
– v příčném směru jsou rozměry místnosti závislé na počtu pracovišť umístěných vedle sebe směrem    od okenní stěny (2-3 pracoviště) hlavní trakt 5,4-6m
– světlo musí dopadat vždy z levé strany
– dispoziční uspořádání pracoviště: buňkový sistém, velkoprostorové kanceláře
(pracoviště oddělené pouze vzájemným odstupem, nábytkem)
– nároky na estetiku a hygienu práce
– kce: vícepodlažní skelet, stěnové sistémy (třítrakt)

 

Zdravotnické stavby

NEMOCNICE
– pavilonový szpůsob výstavby nebo monoblok
– většinou výšková budova + nízské budovy s vyšetřovacími a laboratorními složkami
– ve zvláštních oběktech je infekční oddělení
– řešení pracovišť vychází ze studii provozu a potřebného vybavení

 

OKRESNÍ NEMOCNICE
– min 4 lůžkové oddělení
– ošetřovací jednotka samostatné provozní celky o 25, 30 , 35 lůžkách

 

POLIKLINIKA
-zpravidla 10 odborncýh oddělení

 

LÉKÁRNA
– prodejna, skladovací, provozní a k míchání léků

 

Hotely

3 odlišné provozy:  ubytování, stravování, zázemí (administrativa)
Ubytovací část
– pokoje s příslušenstvím
– prostory pro denní pobyt hostů
– místnosti a zařízení pro služby hostů ve vertikální, horizontální komunikaci

 

Stravovací část
– restaurace, kavárny, vinárny, bufety
– slouží pro ubytované hosty i veřejnost
– výrobní, provozní, skladovací zařízení
– sociální zařízení pro zaměstnance

 

Administrativa
– zařízení pro vedení hotelu pro provoz a údržbu

– dispozice – výšková zástavba (lůžková část) + nízská zástavba (stínovací, společenské a hospodářské části hotelu)
– kce – skelet
– ubytovací část – panel

dle velikosti:   a) malé 10-100 lůžek
b) střední 101-250 lůžek
c) velké > 250 lůžek
dle úrovně služeb: (podle hvězdiček)
HOTEL *
– nejnižší kategorie
– málo služeb, ale je levný

 

HOTEL **
– ekonomická třída

HOTEL ***
– střední třída
– lepší vabavení pokojů
– některé s se sprchami

HOTEL ****
– první třída
– každý pokoj WC + sprcha

HOTEL *****
-luxus

dle funkce:
HOTELY – ubytování, stravování + další služby
HOTELY GARNI – ubytování + jednoduché stravování
MOTEL – pro motoristy
BOTEL – na lodi, která kotví v přístavu
TURISTICKÉ A SPORTOVNÍ UBYTOVÁNÍ  – jednoduché ubytování
– pokoj 5-10 osob
– sociální zařízení
– cenově výhodné
HOSTEL – pro studenty a mládež
HOTEL FORMULE – jednoduché, na přespání
HOSTELY typu APARTMÁN – více místností (sociální zařízení a kuchyň)
HOSTELY typu TERMINÁL – hotely u letiště (spožděné lety)

Divadla

části:
a) hledištní část – vstupy, šatny diváků, hlediště, společenské prostory, WC
b) jevištní část – orchestriště, provoziště, med. zařízení, sklady, zkušebny, dílny, satny herců
c) administrativa – vedení divadla a předprodej vstupenek
požadavky:     – včasné a bezpečné vyprazdňování budovy
– dobrá viditelnost
– slyšitelnost
– větrání
– vytápění
– osvětlení

Kina

– obdobně jako u divadla
– technické podmínky promílání odrazu a reprodukci zvuku
– bezpečnost diváků
– určije norma ČSN 735251

Kulturní domy

– kulturní a společenské zařízení universálního typu
může obsahovat: divadlo, kino, hudební část s koncertní síní, klubovnu, společenskou část (přednáškový sál, taneční zábavy) knihovny, dílny (výtvarná a zájmová činnost), výstavy, hospodu, kavárnu, restauraci, administrativu, sležební byty

Sportovní zástavby

– prostory pro sportovce
– sportovní plochy + příslušenství
– prostory pro diváky
– vstupy a WC
– dobrá viditelnost
– administrativa

Parkoviště

– nutné ke všem občanským stavbám
– počet míst je dán normou
– stání je rovné nebo šikmé
– navrhuje se na rovných plochách (parkovací domy)

Bezbariérové stavby

– vyhláška č. 398 z roku 2009 sb
– novostavba občanské vybavenosti musí mít bezbariérový přístup do všech podlaží užívané veřejnosti
– u dokončených staveb doinstalovat zvedací plošiny
– také u staveb dopravních a obytných ( v bytovém domě min 1 bezbariérový byt)
typy staveb pro osoby :
1) Pohybově postižené  a) těžce (vozík)
b) lehce (berle)
2) Sluchově postižené   a) neslyšící
b)nedoslýchavé
3) Zrakově postižené     a) nevidomé
b) slabězrací

Základní požadavky na stavbu pro pohybově postižené
– rozměry vozíku : 1200·700 mm

– manipulační prostor: otočné o 360 – 1,8·1,8m
180° – 1,4·1,8m
90°   –     při nacouvání 1,4·1,4m
při čelním 1,8·1,4m
RAMPY
– většinou výškový rozdíl mezi veřejnou komunikací a objektem
– podélný sklon max 1:16
– min šířka 1,3m
– rampa ukončena dojezdem min délky 1,2m
– delší rampa jak 9m musí být odpočívadlo o min délce 1,5m
– protiskluzový povrch
– zábradlí výšky 900mm, dobré je i v 750mm + vodící lišta 300mm nad povrchem po obou stranách

 

VSTUP DO OBJEKTU
– před vstupem do objektu musí být vodorovná plocha min 1500/1500 při otevírání dveří dovnitř objektu a 1500/2000 při otevírání ven
– dveře min 900mm
– dolní část nerozbitný mat do výšky 400mm
– dveře z 2 stran musí být madlo ve výšce 800-900mm
– klika max 1100mm
– bez prahu
– max 20mm- výškový rozdíl

VÝTAHY A ZVEDACÍ PLOŠINY
– volná plocha před nástupem do výtahu nebo na plošinu
– klec výtahu min šířka 1500mm, hloubka 1400mm
– dveře výtahu posuvné
– bezpečnostní prvky výtahu v dosahu vozíčkáře

Min průchod dveřmi
– 1 proud vozík – 900mm
– vozík + vozík – 1800mm

CHODBY
– protiskluzová podlaha
– ochranná lišta ve výšce 300mm od podlahy
– min šířka pro vozík – 1200mm (nestačí pokud zahýbá o 90-140°)
– vozík + chodec – 1500mm
– vozík + vozík – 1800 mm

ZÁDVEŘÍ
– u občanské vybavenosti musí být 1800·1200mm
– u RD 1200-1500·1900mm

BYT
– všechny prostory musí umožňovat otáčení vozíku o 360° (1500·1500)
– dveře v bytě min 800 (lépe 900) bez prahů (u vstupních max 20mm)
– okna min jedno musí mít pákový uzávěr ve výšce 1100mm
OBYTNÉ MÍSTNOSTI – přístup k veškerému vybavení tak, aby vozíčkář dosáhl
WC (občanská vybavenost)
– min 1WC přístupné s vozíkem
– min půdorysný rozměr – rekonstrukce 1400·1400mm
– novostavba 1600·1800mm
– dveře otevíravé ven
– horní hrana WC mísy 500mm
– madlo z obou stran (madlo v prostoru sklápěcí)
– musí mít umyvadlo a sklápěcí zrcadlo

 

KOUPELNY
– musí se dostat ke všem předmětům
– páková baterie
– volný prostor pod umyvadlem
– sprchový kout 1400·1400mm
– sklopné sedátko – výška 500mm
– vana – horní hrana výšky 500mm + madlo
– přístup vozíku k vaně
– musí být i WC
KUCHYŇ
– bezbariérová linka, podlahy protiskluzové

PARKOVÁNÍ

 

GARÁŽ – min 3,5·5m

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!