Typy lidí podle temperamentu – referát

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Typy lidí podle temperamentu

   Předmět: Psychologie, Společenské vědy

   Přidal(a): ivka99

 

„Temperament je soustava psychických vlastností, které se projevují způsobem reagování, chování a prožívání člověka, zvláště tím, jak snadno reakce vznikají, jak jsou silné a jak rychle se střídají. Temperament je převážně vrozený.“ 1)

Rozdělení temperamentů pochází už z doby antického Řecka. Nejstarší teorii temperamentu vypracoval řecký lékař Hippokrates, který žil v 5. – 4. stol. př. n. l., o 200 let později ji upravil lékař Galenos. Tehdy se lékaři domnívali, že chování člověka ovlivňuje tělní tekutina (životní šťáva), která v těle daného jedince převládá: U sangvinika krev (sanguis), u cholerika žluč (cholé), u flegmatika sliz (flegma), u melancholika černá žluč (melaina cholé). V 19. století pak Ivan Petrovič Pavlov vysvětlil rozdílné chování lidí různými vlastnostmi nervových procesů. „Rozlišoval sílu podráždění a útlumu, vzájemnou vyrovnanost nervových procesů a jejich pohyblivost.“ 1) Podle těchto vlastností nervových procesů Pavlov stanovil čtyři typy vyšších nervových činností:

 

Na toto poté navázali další psychologové (Jung, Eyseneck aj.) rozdělením lidí podle přístupu k okolnímu světu (introvert a extrovert) a podle základní adaptace organismu k vnějšímu prostředí (stabilita a labilita). Jejich kombinací získáme 4 základní typy temperamentu.

 

Sangvinik je silný, vyrovnaný, pohyblivý typ, stabilní extrovert. Je pro něj charakteristický optimismus, veselost, upovídanost, přizpůsobivost, pohotovost, podnikavost, nekonfliktnost. Snadno se seznamuje a je společenský, bývá však někdy lehkomyslný a povrchní, často přehnaně odvážný. Lehce se vyrovnává s neúspěchy.

Flegmatik je silný, vyrovnaný, nepohyblivý typ, stabilní introvert. Je pro něj charakteristický klid až netečnost, vytrvalost, spolehlivost, pomalost až pasivita. Bývá přátelský, snášenlivý, přemýšlivý a pečlivý. Má rád řád a vykazuje stálost a vcelku spokojenost.

Melancholik je slabý typ, labilní introvert. Je vážný, nejistý, nerozhodný, věčně pochybující. Mívá sklon k pesimismu a hluboké city. V práci bývá, svědomitý, zodpovědný, důkladný. Je tichý, nespolečenský a obtížně navazuje kontakty. Vztahy, které naváže, jsou pak trvalé a hluboké.

Cholerik je silný, nevyrovnaný, pohyblivý typ, labilní extrovert. Je pro něj charakteristická impulsívnost, vášnivost, rozhodnost, prudké reakce, netrpělivost a zvýšená dráždivost, někdy až agresivita. Bývá však i optimistický a vstřícný a nebývá lhostejný. V práci je rychlý, samostatný, energický, v kolektivu se snadno prosazuje. Špatně se ovládá a rychle citově vzplane.

 

Ráda bych nyní uvedla příklady ze života, o tom, jak se jednotlivé typy chovají například při stolování nebo ve volném čase.

Cholerik přijde na minutu přesně, hned se pustí do jídla, po jídle se nezdržuje a jde si hned po svých.

Sangvinik přichází nevypočitatelně, málo dbá na pravidla stolování a jí jen to, co mu chutná.

Melancholik přichází ke stolu včas a jí tiše, téměř obřadně. Při jídle toho moc nenamluví a po jídle se rád stáhne.

Flegmatik přichází zpravidla pozdě, klidně jí a mluví. Dojídá jako poslední.

Ve volném čase cholerik často pracuje (workoholik). Vyhledává užitečnou a účelnou činnost, nerad přemýšlí a tím „ztrácí čas“.

Sangvinik neplánuje nic na dlouho dopředu. Můžeme ho vždy najít mezi jeho podobnými, vyhledává zábavu a velké senzace, miluje změnu a bláznivé nápady. K tomu, aby se po zábavě dal do práce, musí být téměř donucen.

Melancholik rád ve volném čase vyhledává samotu. Miluje ticho, skrytost, krásu přírody, umění a svět ducha. Vyhýbá se hluku a velkým senzacím. Přemýšlí, věnuje se hudbě, čte, tvoří. Jeho volný čas je prostoupen určitou životní vážností. Není rozpustilý a má smysl pro povinnost.

Flegmatik velmi miluje volný čas. Většinou jej využívá k tomu, aby se příjemně bavil a povyrazil, ale také k tomu, aby se někde „zašil“.

 

O žádném z uvedených typů nemůžeme tvrdit, že je lepší nebo horší, každý z nich má kladné i záporné vlastnosti.

Lidstvo nemůžeme podle temperamentu striktně rozdělit do čtyř skupin, čistý typ prakticky neexistuje. Takový člověk by byl totiž málo adaptabilní a nedokázal by se přizpůsobit různým podmínkám. Na všechny situace by reagoval stále stejným způsobem a neobstál by tak v případě náhlé změny prostředí.

V určité situaci se někdy zachováme jako flegmatik, jindy se rozčílíme jako cholerik, vždy ale máme k jednomu nebo druhému větší sklon.

 

Citace:

1) ČÁP, Jan, Věra ČECHOVÁ a Marie ROZSYPALOVÁ. Psychologie 1: Obecná psychologie pro 1. ročník středních pedagogických škol. 2. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. učebnice pro střední školy. ISBN 80-04-26627-4.