Úkoly a rozdělení stavebnictví

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Úkoly a rozdělení stavebnictví

   Předmět: Stavitelství, Pozemní stavitelství

   Přidal(a): Pavelka40

 

ÚKOLY A ROZDĚLENÍ STAVEBNICTVÍ, PŘEHLED DÍLŮ STAVBY, ZÁKLADNÍ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY

 

STAVEBNICTVÍ ZAJIŠŤUJE

-Výstavbu

-Modernizaci

-Rekonstrukci

-Údržbu objektu

-Jsou potřebné pro ostatní funkce společnosti

 

HLAVNÍ CÍLE

-Vytvoření vhodného pracovního a životního prostředí pro existenci lidí,zvířat,rostlin

-Zachování všech přírodních a kulturních památek

 

SLOŽKY CO ZAHRNUJÍ

-Technické

-Technologické

-Ekologické

-Ekonomické

-Estetické

 

ROZDĚLENÍ STAVEBNICTVÍ

1.Pozemní stavby               

– Stavby pro bydlení

– Občanské stavby

– Stavby pro průmysl

– Stavby pro zemědělství

 

2.Dopravní a pozemní stavby

– Silnice

– Železnice

– Mosty

– Tunely

 

3.Vodohospodářské stavby          

– Přehrady

– Úpravy vodních toků

– Zavlažování

 

4.Speciální stavby

– Veřejné sítě

 

TŘÍDĚNÍ POZEMNÍCH STAVEB

1.Stavby pro bydlení

– Obytné domy (bytové  a rodinné)

– Stavby individuální (chaty)

 

2.Občanské stavby

– Školské stavby   (školy všech zaměření)

– Sportovní stavby   (hřiště,haly)

– Stavby pro kulturu a osvětu   (kina,divadla,knihovny)

– Stavby pro zdravotnictví   (domovy důchodců,jesle,nemocnice…)

– Stavby pro služby a obchod   (obchodní domy,supermarkety,restaurace)

– Stavby pro dočasné ubytování   (hotely,motely)

– Budovy pro dopravu   (nádražní budovy,letištní haly)

– Administrativní budovy   (úřady,policie)

 

3.Průmyslové stavby

– Výrobní haly

– Skladovací objekty

 

4.Zemědělské stavby

– Stáje

– Skleníky

– Sklady

– Sila

 

POŽADAVKY NA OBJEKTY POZEMNÍCH STAVEB

– Kcčně statické   (únosnost,stabilita)

– Stavebně fyzikální   (tepelně technické,akustické,osvětlení)

– Architektonické   (urbanistické začlenění,estetika)

– Ekologické

– Protipožární

– Bezbariérový přístup

 

PŘEHLED DÍLŮ STAVBY

– Budova představuje systém složený z jednotlivých částic = subsystémů

 

ROZDĚLENÍ

1.Nosný subsystém

– Rozhoduje nosná funkce   (únosnost,stabilita)

– Ostatními funkcemi se nezabýváme ale nesmíme je zanedbat

 

ČÁSTI

– Základy

– Svislé nosné kce.   (stěny,sloupy,pilíře)

– Stropní kce.

– Pilíře

– Nosná kce. Zastřešení

– obvodové pláště

– nosné příčky

 

2.Nenosný subsystém

– Rozhodující funkce jsou akustické,tepelně technické,dělící,hydroizolační a jiné

 

ČÁSTI

– Nenosné příčky

– Výplň otvorů   (okna,dveře)

– Podlahy

– Střešní plášť

– Instalace