Univerzita Hradec Králové – vše pro nástup

V tomto článku se pokusím předat několik informací, které bych jako nastupující prvačka také ocenila, ale, bohužel, jsem je neměla k dispozici takhle po hromadě. Pevně doufám, že pro Vás budou přínosné. Začala bych tím, že jsem z Hradce Králové a chtěla jsem zde zůstat, protože Hradec Králové, jak jistě sami poznáte, je krásné město s velkým množstvím různých volnočasových aktivit a jiného sportovního či kulturního vyžití.

 

Kampus Univerzity Hradec Králové

Je tvořen více budovami, které jsou označené písmeny A, B, C, D, E, F, H, J, K, P a R

Budova A a J se nachází Na Soutoku v centru Hradce Králové. Při dopravě automobilem můžeš použít parkoviště přímo v areálu, které je přístupné všem studentům a brána se Ti otevře po přiložení ISIC karty. Při cestě městskou hromadnou dopravou vystup na zastávce Heyrovského (linky 1, 8, 9, 23, 24.), areál školy už jistě nepřehlédneš. Případně můžeš dojet na zastávku Zimní stadion (linky 2, 16, 18, 23 a 27), přejdeš most přes řeku Orlice, půjdeš okolo Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové a za ní už uvidíš budovu A a J.

Budova B a C se nachází na náměstí Svobody v centru města.Můžeš jet autem a využít placené parkoviště na nábřeží nebo můžeš jet městskou hromadnou dopravou a vystoupit na zastávce Adalbertinum (linky 2, 5, 6, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 23 a 27), vydáš se směrem k samoobsluze na rohu ulice Mostecká, přejdeš ulici a pokračuješ doprava, budovy B a C uvidíš už z mostu přes Labe, budova B se nachází vpravo a budova C vlevo.

Budova D se nachází naproti vchodu do malé haly zimního stadionu. Při cestě městskou hromadnou dopravou vystup na zastávce Zimní stadion (linky 2, 16, 18, 23 a 27) a dej se východním směrem přes park a po pravé straně v nádvoří objektu Biskupského gymnázia B. Balbína uvidíš budovu D.

Budova E se nachází na okruhu města Hradce Králové. Při dopravě autem můžeš využít parkoviště před budovou. Při cestě městskou hromadnou dopravou vystup na zastávce Tesla (linky 5, 11 a 25) a budova se nachází mezi budovou Povodí Labe a benzinovou pumpou.

 

Mapa Hradce Králové s jednotlivými budovami:

 

Mezi důležité kroky, které je potřeba udělat hned na začátku patří:

 • Důležité je nechat si vystavit svou identifikační kartu, což je buď ID karta = průkaz studenta UHK nebo ISIC karta. Žádost o její založení ti přijde poštou, stačí ji vyplnit a odeslat podle pokynů v dopisu. Po té si ji můžeš vyzvednout v Centru služeb UHK, které se nachází na budově A, na tomto odkazu najdeš kontakt a úřední hodiny.
 • Doporučila bych Ti, aby sis nastudoval/a podle svého rozvrhu, kde se nachází tvoje výuka, na jakých budovách, abys nebloudil/a po celém Hradci.
 • Pokud budeš do školy dojíždět autem, budeš potřebovat ID/ISIC kartu, která Ti bude sloužit k otevření závory.
 • Tvým úkolem bude pravidelná kontrola tvé školní e-mailové schránky, kde nalezneš zprávy od vyučujících, ale i ze studijního oddělení s veškerými změnami nebo doplňujícími informacemi.
 • Také se mi osvědčilo zjištění si titulů jednotlivých vyučujících, jelikož právě tituly je budeš oslovovat a někteří jsou opravdu hákliví na špatné oslovení. Stačí když si na webových stránkách (uhk.cz) zadáš do vyhledávače příjmení vyučujícího a už ti vyjede jeho personální stránka se všemi informacemi, co se týče jeho kontaktů, konzultačních hodin, ale i všech titulů (vyšší má vždy přednost).
 • Co se týče stravy, je možné si zakoupit studené i teplé jídlo na budově A, kde se platí hotově nebo opět přes ID/ISIC kartu. Pro odebírání obědů je nutné se zaregistrovat v Menze: Na Kotli 1147, zastávka MHD – Hotel Garni, kde se také můžeš stravovat.
 • Ve škole i na kolejích můžeš využívat univerzitní kopírky, v Centru služeb si můžeš na kartu vložit libovolnou částku, se kterou pak můžeš disponovat.

 

Zápis ke studiu

Mezi první zásadní krok patří zápis ke studiu. S sebou k zápisu si určitě nezapomeň občanský průkaz (cizinci cestovní pas), úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení a žádosti, na kterých chceš potvrdit, že jsi studentem (doprava, soc. dávky, apod.). Tvoje účast na zápisu je nutná, jelikož se tímto dnem staneš studentem VŠ. Ještě před tím, než se vydáš na zápis, nezapomeň mít zaplacenou složenku a útržek nalepený na Čestném prohlášení o nástupu na VŠ nezapomeň poslat do stanoveného data. Zápis není žádná slavnostní akce, tudíž nemusíš být nastrojený ve společenském obleku. Stejně tak na písemné zápočty nemusíš chodit v obleku, pouze na ústní zkoušku by sis měl/a vzít slušné oblečení oblek/šaty, sukni, kostýmek…

 

Tvorba rozvrhu

Jako student UHK si budeš svůj rozvrh tvořit sám. Pokud ale máš kombinovanou formu studia, rozvrh si tvořit sám nebudeš, rozvrh budeš mít stanovený. Tvorba rozvrhu je důležitá, a proto je dobrý to nepodcenit.

 

Přihlášení

Do STAGU se přihlásíš na úvodní stránce zadáním uživatelského jména a hesla, je stejné jako do sítě UHK.

 

Přepínání mezi více rolemi v portálu

Pokud studuješ více oborů, můžeš jednoduše přepínat v portletu „Informace o uživateli a jeho rolích v iS/STAG“. Je vždy první na každé stránce.

 

Časový limit

Pokud se přihlásíš a nebudeš se v portálu aktivně pohybovat, po 30 minutách budeš automaticky odhlášen. Pokud tomu chceš zabránit stačí pouze překliknout na jiný odkaz, a nebo kliknout na „prodloužit“.

 

 Moje studium

Nejčastěji se budeš pohybovat na záložce „Moje studium“.

1) Průběh studia – zobrazuje přehled údajů o tobě i o tvém studiu.

 • Portlet Informace o uživateli a jeho rolích v IS/STAG – slouží k výběru role, kterou chce uživatel použít. Tento portlet je dostupný na všech stránkách portálu.
 • Portlet Výsledky studia – zobrazuje studentovi počet dosažených a plánovaných kreditů a průměr za zvolené období. Dále umožňuje tisk přehledu o průběhu studia.
 • Tisk průběhu studia – neoficiální dokument, který ti může sloužit pro vlastní potřebu. Také si zde můžeš vytisknout potvrzení o studiu a dojít si s ním na studijní oddělení, kde ti dají razítko.
 • Plnění předmětů
  • Známky a zápočty – všechny zapsané předměty s dalšími údaji (zda je předmět povinný nebo volitelný, počet kreditů, hodnocení a počet pokusů
  • Zapsané termíny – data zkoušek nebo zápočtu, kde jsi přihlášený
  • Vypsané termíny – seznam termínů, kam se můžeš zapsat
  • Předměty bez termínů – předměty, pro které nejsou vypsané termíny

 

2) Vizualizace studia

Tato záložka zobrazuje konkrétní studijní plán daného studenta

STAG barevně odlišuje předměty povinné (podbarvené růžově, označené písmenem A), předměty povinně volitelné (podbarvené modře, označené písmenem B) a předměty volitelné (podbarvené zeleně, označené písmenem C).

Když najedete kurzorem myši na blok předmětů v horní tabulce, podsvítí se ve spodní tabulce předměty spadající do tohoto bloku. Celý blok se také dá schovat nebo zobrazit při zaškrtnutí příslušného pole.

 

Pokud tě zajímá, co jsou jednotlivé zkratky za předměty, stačí na něj kliknout a rozbalí se tzv. infobublina předmětu.

 

Tvým úkolem je splnit všechny povinné předměty (to jsou ty růžové) a některé povinně volitelné (modré). Kolik kreditů potřebuješ, z těch modře zabarvených předmětů, zjistíš v tabulce v levé části. Počet kreditů, který tam je uvedený je nutné získat u bakalářského studia za 3 roky u magisterského za 5 let. To znamená, že bych ti doporučila si to nějak rozumně rozložit do všech 3/5 let, abys to mohl/mohla plnit průběžně a vše to stihl/a bez problémů. Počty kreditů jsou vždy určené k dané oblasti.

Co se týče zelených, neboli volitelných předmětů, ty slouží k doplnění celkového počtu do 180 kreditů, které musíš získat během 3 let celkově.

 

Zápis na termíny

 

Přes tuto záložku se budeš zapisovat na zkoušky a na zápočty. Vyučující vždy vypíše nějaké termíny a ty si vybereš, na který z nich půjdeš a na něj se zapíšeš. Na ukázkové fotografii vidíš, že jsem zapsaná na oba předměty, protože to svítí červeně a je tam „odepsat“, protože termín si můžeš ještě do jednoho dne před zkouškou rozmyslet a změnit. Pokud nebudeš zapsaný na žádný z termínů – bude tam místo „odepsat“ – „zapsat“.

Pod touto tabulkou najdete tuto tabulku, ve které máte sepsané všechny již splněné předměty i s hodnocením:

Pokud ani na třetí pokus nezvládneš zápočet nebo zkoušku, neděs se. Předmět si můžeš zapsat podruhé a máš další tři pokusy, a pokud ani to nevyjde, můžeš si požádat o děkanský termín, který ti děkan z 90% schválí.

 

Kvalifikační práce

Závěrečnou práci budeš odevzdávat v systému eVŠKP (https://ris.uhk.cz/eVSKP/). V portletu Kvalifikační práce můžeš vyplnit a posléze vytisknout přihlášku k závěrečné práci (odkaz Vyplnit podklady pro zadání bakalářské práce) a po přidělení práce katedrou také později doplnit další údaje (dříve Zadání závěrečné práce).

 

Předzápis

Velmi důležitá záložka! Přes tuto záložku si budeš zapisovat předměty na další akademický rok. A poté si v ní si budeš sestavovat rozvrh.

Jak už víš, předměty jsou rozdělené do jednotlivých bloků a také barevně odlišené. V levé části jsou bloky studijních plánů a v pravé části jsou jednotlivé předměty. V levé části si můžeš kliknout na jeden z bloků a předměty, které do něj patří se ti zbarví tmavě.

Předmět si zapíšeš tak, že klikneš na daný předmět a zobrazí se ti okno s údaji o předmětu. A tam klikneš na „vybrat“.

 

Tímto stylem si zapíšeš i další předměty. Pokud máš všechny předměty vybrané, klikni na „Uložit změny“.

Po tomto zapsání už máš předměty předepsané. Dalším krokem bude sestavení rozvrhu. Nahoře v portletu „Informace o studentovi“ budeš mít určený čas, kdy si budeš moct zapsat rozvrh jako finální verzi.Všechny předměty si zaškrtneš v termín, kdy se ti budou nejvíce hodit a včas, který budeš mít stanovený si uložíš rozvrh platný na následující semestr. Rozvrh si vždy sestavuješ na jednotlivé semestry. ALE! Předzápis předmětů je na celý rok, tudíž na dva semestry.

 

Další informace pro studenta VŠ:

Rozvrh

Rozvrh si můžeš sestavit podle sebe, ale důležitá je informace, že na semináře a cvičení je většinou povinná docházka, tudíž si je do rozvrhu zapiš tak, abys na n mohl chodit. Pokud je nevyhnutelné křížení semináře se seminářem, lze se s vyučujícím domluvit na 50% účasti, ale je to až krajní řešení.

 

Dělení školního roku

Studium je rozděleno do semestrů. Zimní semestry trvají od září do konce ledna a letní semestry trvající od února do konce června. Každý semestr trvá třináct týdnů, poslednímu týdnu se říká zápočtový. Zápočtovým týdnem zimního semestru bývá zpravidla poslední týden před Vánocemi. Po Novém roce pak následuje zkouškové období. V letním semestru je zápočtový týden zpravidla týden začátkem května.

 

Kredity a předměty

Na UHK existují tři typy předmětů.

 • Povinné, ty musíš před ukončením studia splnit všechny (růžové)
 • Povinně volitelné, z tohoto bloku musíš získat určitý počet kreditů (modré)
 • Volitelné, ty ti pomáhají k získání kreditů navíc, abyss do konce studia měl celkem 180 kreditů, pokud studuješ bakalářské a 300 kreditů, pokud studuješ magisterské studium.

Každý z předmětů je ohodnocen určitým počtem kreditů. Tvým úkolem je získat za své studium určitý počet bodů. U bakalářského studia je to za tři roky 180 kreditů a u magisterského je to 300 kreditů za 5 let.

 

Uznání předmětů

Pokud by ses rozhodl/a na rok přerušit, a nebo si přidat další obor, je možnost požádat a uznání předmětů. Toto je možné udělat rok i dva roky zpětně, alespoň za těchto podmínek, kdy to píšu. Může se to samozřejmě změnit, tudíž si to radši zjisti na studijním, jestli neproběhly nějaké změny. To samé platí, když musíš znovu opakovat prvák, protože si nezískal 40 kreditů nebo kvůli něčemu jinému. Předměty splněné si můžeš nechat uznat.

 

Ukončení předmětu

Předmět může být ukončen třemi způsoby

 1. Jen zápočtem
 2. Jen zkouškou
 3. Zápočtem i zkouškou

To je vždy uvedeno v infobublině u předmětu. A další podmínky pro splněné daného předmětu určuje vyučující. Ten by ti měl být schopný říct podmínky pro splnění předmětu na začátku semestru, abys věděl/a, jak daný předmět úspěšně ukončit.

 

Ukončení studia

Abys mohl ukončit studium na PdF a stát se jejím absolventem, musíš:

 1. Úspěšně absolvovat všechny povinné předměty a splnit jednotlivé bloky učebního plánu (tedy i bloky povinně volitelných předmětů).
 2. Získat 180 (bakalářské obory), 300 (magisterský obor) nebo 120 (navazující magisterský obor) kreditů.
 3. Složit státní závěrečnou zkoušku (SZZ), jejíž součástí je obhajoba bakalářské nebo diplomové práce.

 

Školní síť

Přihlašovací jméno a heslo – Přihlašovací jméno ti bude předěleno už při zápisu. Heslo – Musí obsahovat alespoň 8 znaků a musí obsahovat velká písmena, malá písmena a číslice, heslo musíš pravidelné měnit jednou za tři měsíce.

 

WiFi

Jako student můžeš využívat bezdrátové technologie WiFi. K připojení ti slouží již výše zmíněné přihlašovací jméno a heslo.

 

E-mailová schránka

S nástupem na fakultu jsi získal i svou osobní e-mailovou schránku s adresou jmeno.prijmenicislo]@uhk.cz. Tu je potřebné využívat při kontaktu s vyučujícími, pro vyřízení studijních záležitostí apod.! Na svoji adresu se můžeš dostat pomocí webovského poštovního klienta (http://posta.uhk.cz).

 

Disk N

Často můžeš z úst pedagogů zaslechnout větu: „Máte to v ukázkách“. Na disku N. je umístěn adresář Ukázky, ve kterém má téměř každý učitel svoji složku a umísťuje do ní soubory potřebné k výuce. Tento adresář je dostupný samozřejmě i z domova pomocí WinSCP.

 

Kam vyrazit v Hradci Králové

Sportovní aktivity

Kultura

Kino

Jiné

Některé kulturní akce, které se každoročně pořádají v HK:

 

Závěr

Závěrem bych ti doporučila všechno řešit s chladnou hlavou. Vše se dá vyřešit, buď přímo s vyučujícím, a nebo na studijním oddělení. Vše řeš narovinu a řiď se třemi základními pravidly, tzv. pravidlem 3P: pozdravit, poprosit a poděkovat. S tímto přístupem nejdál dojdeš.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy