Univerzita Jana Evangelisty Purkyně – vše pro nástup

Před zápisem ke studiu, zápis, ISIC

Kromě potvrzení o přijetí ti také univerzita pošle pozvánku k zápisu, kde najdeš všechny důležité informace. Zápis do 1. ročníku se zpravidla koná v 2. polovině srpna. Budeš s sebou potřebovat 2 průkazové fotografie, index (který si koupíš ve škole těsně před zápisem za 100 Kč), psací potřeby a občanský průkaz (hodí se i lepidlo pro nalepení fotky do indexu, ale vždycky ti ho někdo půjčí).

Také je dobré si předvyplnit průkazky nebo různé žádosti pro MHD nebo ČD, které si musíš nechat školou potvrdit, aby ti dopravce uznal studentskou slevu. Na zápisu se dozvíš všechny užitečné informace v kostce, je také prostor pro dotazy, ale řeší se spíše administrativní záležitosti. Neúčast na zápisu ke studiu je považována za vyjádření nezájmu o studium a nárok na zápis do studia zaniká. Před termínem zápisu, a v mimořádných případech nejpozději do 5 dnů od toho termínu, se můžeš písemně omluvit, pokud bude tvoje omluva důvodná, stanoví ti nový termín. Jde však opravdu jen o závažné důvody!

 

Imatrikulace

Imatrikulace je slavnostní přijetí studenta ke studiu. Probíhá ve velkých aulách, ve slavnostním oblečení a součástí je i složení imatrikulačního slibu. Na naší škole se od této krásné slavnosti bohužel upouští, některé fakulty je však ještě pořádají…

 

ISIC

ISIC (International Student Identity Card) má na naší univerzitě řadu využití. Není povinnost ho mít, ale opravdu se ti bude hodně hodit.

Využití průkazu:

 • SafeQ tiskové služby – tisková a kopírovací služba
  • každý student s průkazem má v systému SafeQ svůj účet, na který si může vložit hotovost, kterou pak bude za tisk a kopírování platit
  • kopírování: přiložíš průkaz k panelu zařízení a zvolíš možnost Kopírování
 • průkaz do Vědecké knihovny UJEP
 • poskytování studentské slevy jízdného u Dopravního podniku města Ústí nad Labem
 • přístupové systémy UJEP (koleje, menzy)
 • mezinárodní průkaz studenta ISIC
 • průkaz do Severočeské knihovny v Ústí nad Labem

 

Žádost o vydání průkazu:

Žádost se podává elektronicky. Naskenuješ svoji průkazovou fotografii a nahraješ ji do žádosti na adrese http://renee.ujep.cz/rene/online_zadost/zadost_studenti_gui.php. Vyplníš všechny osobní údaje. Cena je 280 Kč. Poplatek je možné uhradit jen bezhotovostně na účet univerzity. Standardní doba výroby průkazu je 15 pracovních dnů od přijetí platby. Jednou za čas ověř stav vyřízení žádosti (https://feanor.ujep.cz/fcgi/verso.fpl?fname=ci_karty_stav1). Pokud je karta připravena, vyzvedni si ji osobně s občanským průkazem v kampusu UJEP.

 

Index, který si zakoupíš před zápisem do studia, budeš potřebovat po celou dobu studia – jako identifikační průkaz na studijním oddělení a pro zapsání výsledků zkoušek a zápočtů. Na zápisu si ho musíš vyplnit, nalepit fotku a nechat si do něj dát razítko od studijní referentky. V případě ztráty lze zažádat o jiný a musíš si ho samozřejmě nechat potvrdit a znovu obejít všechny učitele.

 

STAG (STudijní AGenda)

Každý student dostane přístupové údaje do STAGu zpravidla do 5 dnů od zápisu do studia – musí se čas od času v této lhůtě zkusit vyhledat ve STAGu (podle jména a příjmení), pokud se najde, získá tím své osobní číslo. Přístupové údaje se skládají s osobního čísla (které ti přidělí univerzita) a výchozího hesla. Osobní číslo je ve formátu Y R R N N N N N = Y je písmeno jedinečně pro každou fakultu, RR je poslední dvojčíslí roku, ve kterém ses zapsal/a do studia, NNNNN je pořadové číslo. Výchozí heslo je ve formátu x+rodné číslo (bez lomítka, bez mezer). Hned po získání těchto údajů je student povinný si heslo změnit a samozřejmě ho držet v tajnosti. Své heslo si změníš po přihlášení do portálu STAG – Změna hesla.

 

Několik hlavních funkcí STAGu:

 • přihlášení do systému (viz výše)
 • prohlížení (studijní plány, sylaby předmětů, přednášející)
 • moje studium
  • průběh studia (výsledky studia)
  • vizualizace studia (zobrazení tvého osobního studijního plánu)
  • zbývající povinnosti (přehled zbývajících dosud nesplněných předmětů a dělení podle kreditů)
  • zápis na termíny (přihlašování na zkoušky a zápočty)
  • moje údaje (osobní údaje, číslo účtu, e-mailová adresa, stipendia)
  • semestrální práce (zadání a přehled tvých semestrálních prací)
  • předzápis, kroužkový a grafický předzápis (tvorba rozvrhu)
   • kroužky stmelují studenty podle jejich studijních oborů – fakulta vytvoří rozvrhy pro všechny obory a studentům je doporučeno, aby se tímto rozvrhem řídili (vyhne se tím i problémům s obsazenými učebnami), ale mnoho studentů to stejně nerespektuje a vytvoří si rozvrh podle svého
   • grafický předzápis ukazuje absolvované předměty – zeleně, aktuálně zapsané předměty – oranžově, předměty vybrány pro předzápis, ale nezapsané – modře, (před)zapsané předměty – fialově
  • výběr kvalifikační práce a kvalifikační práce (údaje o bakalářské/diplomové práci)
  • hodnocení kvality (dotazníky pro hodnocení kvality výuky)
  • studijní materiály (sem někteří učitelé ukládají studijní materiály, abys k nim stále měl/a přístup)
  • změna hesla

Prohlížení

Modul Prohlížení ti umožňuje zjistit mnoho informací. Můžeš vyhledávat např. učitele a jejich předměty a rozvrh, různé vyučované předměty, studijní programy a předměty nebo třeba jiné studenty.

 

Příklad využití Prohlížení – vyhledání učitele

Při prohlížení údajů o učiteli se můžeš dozvědět tyto informace: základní údaje (celé jméno, tituly, pracoviště, telefon a email – ten je obzvlášť důležitý pro komunikaci s vyučujícím), termíny zkoušek a zápočtů (platné, zrušené i prošlé), předměty, které daný učitel vyučuje nebo je jejich garantem, detailní rozvrh, kvalifikační práce, jejichž je vedoucím.

 

Kreditový systém

UJEP používá tzv. kreditový systém studia, který je kompatibilní s Evropským kreditním systémem (ECTS, European Credit Transfer and Accumulation System). Splnění každého předmětu představuje získání určitého počtu kreditů. Za tři roky bakalářského studia musíš získat minimálně 180 kreditů, tj. přibližně 60 kreditů za jeden akademický rok. Kredity získáš za splnění předmětů bez ohledu na výslednou známku (výborně, velmi dobře, nebo dobře) a za splnění zápočtu. Jeden kredit odpovídá 25-30 hodinám studijní zátěže – přednášky, cvičení, domácí příprava, seminární práce. Počet kreditů se pohybuje od 1 do cca 10 s tím, že obecně nejvíc kreditů získáš za praxi anebo bakalářskou práci. Můžeš si tak udělat představu o náročnosti každého předmětu. Samozřejmě je pro každého jiný předmět jinak náročný, takže se může stát, že počet kreditů nemusí úplně odpovídat tvému času strávenému nad studiem.

 

Zápis předmětů

Student si zapisuje předměty prostřednictvím STAGu. Začátek a konec zápisu je přesně daný, máš několik dnů na to, aby sis svůj rozvrh rozmyslel/a a  měnil/a. Po uplynutí této doby nemůžeš se svým rozvrhem hýbat, avšak po domluvě s konkrétním vyučujícím se dají ještě nějaké úpravy udělat.

Po rozkliknutí modulu Předzápis se ti otevře tabulka s výběrem druhu předmětu. Pokud si chceš zapsat povinné předměty (A), klikneš na ně a vpravo ti vyjede seznam předmětů, které musíš odstudovat. Sloupce zleva: doporučený ročník, semestr, kód předmětu + příslušná barva (viz Grafický předzápis), název předmětu + informace o něm (hodinová dotace, způsob zakončení a počet kreditů), kapacita. Tento způsob používáš po celou dobu studia.

Když klikneš na kód předmětu, otevře se ti okno s nabídkou termínů předmětu. Samozřejmě si vybereš ten, který se ti nejvíc hodí (např. s ohledem na dojíždění, nebo na termíny jiných předmětů). Zaškrtneš vybraný termín a dáš Uložit změny. Pokud si to budeš chtít rozmyslet, zkrátka jen odškrtneš původní termín a zaškrtneš jiný. Dávej si pozor na kapacitu předmětu.

Musíš respektovat rozvržení tzv. Áčkových, Béčkových a Céčkových předmětů. Předměty s písmenem „A“ jsou povinné, předměty s písmenem „B“ jsou povinně volitelné a předměty s písmenem „C“ jsou volitelné. Musíš odstudovat všechny Áčkové předměty, z Běčkových si vybíráš, který se ti líbí (je ale dán určitý počet kreditů, který musíš za Béčkové předměty splnit- záleží na tvé fakultě), a Céčkový nemusíš mít žádný. Pro všechny platí stejná pravidla pro úspěšné zakončení. Každý studijní plán má rozvržení jiné, musíš si to sám/sama hlídat. Céčkových předmětů si můžeš zapsat, kolik chceš. Měl/a by ses držet doporučeného studijního plánu, ale pokud na sebe předměty vyloženě nenavazují, můžeš si je proházet napříč ročníky podle svého uvážení. Rozvržení najdeš po přihlášení v sekci Zbývající povinnosti.

 

Zbývající povinnosti – ukázka:

 

Plnění předmětů

Garant předmětu určuje podmínky pro splnění předmětu, ty se dozvíš na první hodině. Jednou z podmínek bývá napsání seminární práce, ale není to pravidlem; dále pak docházka, většinou se tolerují 2-3 absence za semestr. Vyučující může také do programu na semestr zařadit průběžné testy, jejichž termíny (v 99% případů) oznámí v dostatečném předstihu. Uspění nebo neuspění v průběžném testování má vliv na tvé úspěšné zakončení předmětu. Někteří učitelé mají např. stanovenou bodovou, nebo procentuální hranici, které musíš dosáhnout při průběžném testování – pokud ji dosáhneš, pustí tě ke zkoušce, pokud ji nedosáhneš, nemáš automaticky nárok na lepší známku, nebo nejsi připuštěn/a ke zkoušce.
Před každou zkouškou je nutné splnit zápočet, který je buď písemnou formou, formou seminární práce, nebo (v nejjednodušším případě) splněním požadované docházky. Pokud je předmět zakončen zápočtem, není nutné před ním nic plnit.

 

Předmět je zakončen buď zkouškou, nebo zápočtem:

 • zkouška: písemná, nebo ústní
  • hodnocení: výborně (1), velmi dobře (2), dobře (3), nevyhověl (4)
 • zápočet: většinou písemnou formou
  • hodnocení: splnil/započteno, nesplnil/nezapočteno

 

Na zkoušky i zápočty se přihlašuješ prostřednictvím STAGu. Po rozkliknutí modulu Zápis na termíny se ti otevře nabídka termínů zkoušek a zápočtů. Pokud zjistíš, že se ti termín z jakéhokoliv důvodu nehodí, můžeš si ho odepsat zpravidla nejpozději 24 hodin před začátkem. Musíš si ale dát pozor na počet vypsaných termínů, abys neprošvihl/a i poslední pokus v daném zkouškovém období. Na písemný zápočet a písemnou zkoušku bývá vypsán jen jeden termín, na ústní zkoušky a zápočty si můžeš z několika termínů vybrat a rozvrhnout si tak zkouškové období podle svého. Termíny zkoušek musí být, podle Studijního a zkušebního řádu UJEP, vypsány minimálně 2 týdny před začátkem zkouškového období, ale to se bohužel moc nedodržuje…

Na splnění zkoušky máš max. 3 pokusy, na splnění zápočtu 2 pokusy. Učitelé bývají často vstřícní a nechávají i na zápočet 3 pokusy. Pokud neuspěješ ani na poslední pokus, musíš si předmět zapsat další rok znovu (nebo za 2 roky), a to v odpovídajícím semestru – tedy předmět ze zimního opět v zimním a předmět z letního opět v letním. Pokud nesplníš jiný z požadavků (seminární práce, prezentace, referát, docházka apod.), učitel tě nepustí ke zkoušce/zápočtu, a musíš si předmět zapsat znovu. Pokud neuděláš Áčkový předmět, musíš si ten samý zapsat znovu, pokud neuděláš Béčkový předmět, tak platí to samé a Céčkové předměty si můžeš a nemusíš zapsat znovu, to záleží na tobě. Když máš předmět zapsaný znovu, tak máš opět stejný počet pokusů, celkem tedy můžeš mít až 6 pokusů na jeden předmět. Samozřejmě je nejlepší plnit předměty podle studijního plánu, aby se ti toho další rok moc nenakupilo. To se však někdy lépe říká, než udělá J

Standartní doba bakalářského studia je 3 roky, ale máš jeden rok navíc, k dobru. Pokud bys potřebovala protáhnout studium i na 5. a další rok (např. z důvodu opakování předmětů), musíš si ho zaplatit. Výše poplatku je daná zákonem: 19 310 Kč za každé započaté šestiměsíční období studia.

Zkrátka, za úspěšné dokončení předmětu získáš určitý počet kreditů. Na zkoušku máš tři pokusy, na zápočet 2-3 pokusy. Jakmile získáš aspoň 180 kreditů a splníš všechny povinné a povinně volitelné předměty, jsi připuštěn/a ke státnicím.

 

Zábava v Ústí

Ústí je dost velké město a je zde vždycky co dělat.

 • kino – Cinema City (OC Fórum)
 • Činoherní divadlo města Ústí nad Labem (Varšavská 767/7, zast. Krajský soud)
 • Severočeské divadlo opery a baletu (U Divadla, zast. Divadlo)
 • Dobrá čajovna (Mírové náměstí)
 • posilovny a fitcentra jsou na každém rohu
 • beach volejbal (Všebořice)
 • Labská cyklostezka
 • Disco club Družba (Masarykova 90, zast. Poliklinika)
 • Grill&Pub (Masarykova 69, zast. Poliklinika)
 • Retro’s Steakhouse (Masarykova 226, zast. Městský stadion)
 • Hrad Střekov
 • Vyhlídková věž Větruše + restaurace (příjemná procházka, nebo se můžeš svézt lanovkou z OC Fórum)

 

Praktické informace

MHD

Jakmile si zařídíš ISIC, máš nárok na slevu na MHD, a už nemusíš dokládat extra potvrzení o studiu. Nejvíc se vyplatí 90 denní jízdenka, která tě vyjde na 618 Kč. Nemusíš se tak o jízdné starat celý semestr. Můžeš si taky koupit 7 denní – 100 Kč, 15 denní – 150 Kč anebo 30 denní – 265 Kč. Město Ústí nad Labem je zapojené do integrovaného systému Doprava Ústeckého kraje, takže pokud dojíždíš v rámci Ústeckého kraje, můžeš si zkombinovat jízdenku na MHD např. s jízdenkou od ČD a budeš mít u sebe jen jednu, která ti bude platit na veškerou dopravu do/z školy.

Na jednotlivé jízdenky studentská sleva neplatí. 45 minut – 18 Kč, 60 minut – 21 Kč, 24 hodin – 80 Kč. Za koupi 60 minutové jízdenky u řidiče zaplatíš 25 Kč.

Ve městě jsou všude u zastávek automaty na jízdenky, v okrajových částech bohužel nejsou. Je dobré si je koupit dopředu. Ještě máš možnost SMS jízdenky: 60 minut – 20 Kč (+ cena SMS podle tvého tarifu). Tvar MDJ pošleš na číslo 90206, obratem ti přijde SMS.

Pozor! Ve všech autobusech MHD platí nástup předními dveřmi a povinnost ukázat jízdenku řidiči (i SMS). V trolejbusech můžeš nastoupit, kudy chceš a jízdenku ukazovat nemusíš.

 

Ubytování

Kromě privátních ubytování, kterých lze v Ústí najít dost a za dobré peníze, jsou tu samozřejmě koleje. Celkem máme 4 koleje:

 • K1 (Klíšská 979/129, zast. Klíše Lázně)
  • dvoulůžkový pokoj – 89 Kč
 • K2 (Klíšská 979/129, zast. Klíše Lázně)
  • jednolůžkový pokoj – 122 Kč
  • dvoulůžkový pokoj – 95 Kč
 • K3 (Jateční 1002/20, zast. Klíše Lázně)
  • jednolůžkový pokoj 1/11, 1/12 – 95 Kč
  • dvoulůžkový pokoj – 95 Kč
  • třílůžkový pokoj 1/11 – 89 Kč
 • K6 (Hoření 13, zast. Krušnohorská, Orlická)
  • dvoulůžkový pokoj – 95 Kč
  • třílůžkový pokoj – 78 Kč

 

Menza

Menza se nachází v areálu kampusu a u kolejí K1,2 a K6. Otevřeno je každý všední den od 11:00 do 14:00. V kanceláři si koupíš magnetickou kartičku za 60 Kč.

Oběd stojí 42 Kč (polévka + hlavní jídlo; čaj neomezeně). V kanceláři si na své konto uložíš peníze, ze kterých se ti pak strhává za jednotlivé obědy. Jídlo si musíš objednat jeden všední den předem vždy do 14:00 buď elektronicky, nebo pomocí dotykové obrazovky v prostorách menzy. Na výběr jsou vždy dvě polévky a tři hlavní jídla, z nichž jedno je vegetariánské.

 

50bar

50bar se nachází v areálu Pedagogické fakulty a spadá pod Správu kolejí a menz UJEP (SKM UJEP). Jedná se o samoobslužnou restauraci. Každý den obměňují denní menu a mají i stálé položky. Otevřeno je každý všední den od 7:30-16:00. Za hlavní jídlo s polévkou zaplatíš 79 Kč, bez polévky 65 Kč, samotná polévka stojí 20 Kč. Nově nabízejí i Fornetti. V nabídce dále mají zeleninové saláty, bagety, nápoje a vybrané sladkosti.

 

Vědecká knihovna UJEP

Knihovna se nachází v areálu kampusu, ve 3. patře. Pro studenty UJEP je registrace zdarma, stačí se prokázat ISICem, doplnit další osobní údaje a podepsat přihlášku. Při vstupu se musíš prokázat ISICem vždy.

Knihovna má různé druhy výpůjčních lhůt:

 • pouze prezenčně
 • absenčně na 7 dní
 • absenčně na 14 dní
 • absenčně na 31 dní
 • absenčně na 6 měsíců

Výpůjční lhůtu lze prodloužit, pokud není kniha rezervována dalším uživatelem, a to nejvýše třikrát po sobě.

 

Univerzitní knihkupectví

Univerzitní knihkupectví se nachází v areálu kampusu, v přízemí. Prodejní doba: každý všední den od 09:00 do 17:00. K dispozici je také e-shop.

 

Skupiny na Facebooku

Každý rok si studenti založí skupinu na Facebooku jen pro svůj obor. Také můžeš být členem skupin, se kterými se překrývá tvoje kombinace. Skvělá skupina se nazývá Prváci UJEP 2015 (nebo jiný, příslušný rok), kde je valná většina studentů UJEP, a to i napříč různými ročníky, takže se tu dozvíš skvělé informace a získáš i některé zápisky.
Často se taky zakládá společný email, kam učitelé posílají různé materiály, to ale není pravidlem.

 

Tři praktické rady na závěr

 • Jak oslovovat vyučující – na univerzitě oslovujeme vyučující jejich nejvyšším dosaženým titulem (to zjistíš třeba ve STAGu nebo na stránkách fakulty), oslovení chybným titulem se považuje za faux pas.
 • Jak se obléci na zkoušku/zápočet, imatrikulaci, zápis – na každou zkoušku i zápočet bys měl/a mít formální oblečení, přece jen tvé oblečení vypovídá o tvé úrovni… V praxi to však bývá tak, že na písemnou část můžeš přijít (téměř) v čemkoliv, na ústní pak ve slavnostním. Někteří učitelé si na to nepotrpí a sami přijdou v džínách a tričku. Rozhodně je lepší vždy přijít ve formálním nebo aspoň v poloformálním oblečení.
  V případě imatrikulace je slavností oblečení podmínkou, ale jak už bylo řečeno, na UJEP se imatrikulace už nekonají prakticky na žádné fakultě.
  Na zápis můžeš přijít v libovolném oblečení.
 • Jak úspěšně dokončit studium – samozřejmě je plnění požadavků učitelů nejlepší cesta, ale ne vždycky bývá lehká. Budeš se muset poprat s obtížnými testy, náročnými seminárkami a v neposlední řadě se státní závěrečnou zkouškou a závěrečnou prací, tzn. bakalářkou. Avšak existují i předměty, které mají 100% úspěšnost každý rok, tak se nemusíš ničeho bát. Důležité je, aby tě obor bavil – jakmile se pro studium zapálíš, půjde ti to levou zadní – a aby ti byl v životě užitečný.

[1] přednášky jsou zpravidla pro všechny obory se stejným zaměřením společné, vyučující si nevede docházku – není tedy povinná, bývá formou monologu přednášejícího; cvičení povinná jsou, pokud studuješ dvouobor, zde se potkáš s lidmi téměř výhradně se stejnou kombinací oboru, jsou mnohem víc interaktivní.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy