Západočeská univerzita v Plzni – vše pro nástup

Jakmile ti přijde dopis o přijetí na některou z devíti fakult na Západočeské univerzitě v Plzni, je třeba začít „jednat“ a vzít na sebe kus odpovědnosti a začít si zařizovat základní věci k tomu, aby vůbec studium na dané fakultě započalo.

 

První krůčky na ZČU

Takovým prvním základem je vyplnit elektronickou žádost o vydání tzv. JIS karty. JIS karta je klasická studentská karta, kterou má každý student ZČU, tzn., že díky ní můžeš získávat veškeré studentské výhody, když jdeš například do kina. Ovšem na rozdíl od ISIC karty, JISku nelze používat v zahraničí!

Žádost lze podat elektronicky na této adrese – https://portal.zcu.cz/portal/ja/jis a její vyhotovení stojí 100,-. Zároveň je zde možnost mít JISku  spárovanou s Plzeňskou kartou neboli karta umožňující dopravu po Plzni, což doporučuji, máš 2 karty v jednom a vyhotovení stojí pouze 270,-. Poplatek se vždy posílá na bankovní účet ZČU (143 929 001/5500 a jako variabilní symbol se uvádí rodné číslo bez lomítka!). Zároveň je samozřejmě nutné připojit fotografii. Stačí, když si oskenuješ svojí pasovou fotku. Často je systém ale citlivý na rozměry a kvalitu fotky, takže se může lehce stát, že ten systém tu fotografii nevezme a musíš jí furt ořezávat, až to konečně půjde, takže ti to třeba zabere trochu více času, někomu se to ovšem povede hned na poprvé. J

Později na stejné internetové adrese můžeš sledovat, jak je na tom tvoje karta a jakmile se zde objeví, že je připravena k vyzvednutí, lze si jí jet vyzvednout do areálu ZČU, konkrétně na tzv. HelpDesku, místnost UI 205. Po vstupu do hlavní budovy areálu jsou na podlaze šipky s nápisem „JIS“ takže lze jednoduše jít pouze v jejich stopách a každý to najde. Kudy se dostat do areálu napíšu později v rámci dopravy a umístění školy v Plzni.

JIS karta má z druhé strany tzv. validační známku, která určuje platnost karty po celý školní rok. Známka bude automaticky na kartě, v dalších letech tuto známku každý dostává na zápise do dalšího akademického roku, takže si jí pak každý sám nalepí.

K tomu, aby byla JISka vydána, musí být každý již zapsán v systému jakožto student ZČU. Studentem se staneš hned po zápise, na který se musíš osobně dostavit (nebo formou plné moci, pokud zrovna nemůžeš), většinou konkrétní místo a čas jsou upřesněny právě v dopise o přijetí, který obdržíš. Na zápis není potřeba se dostavit v nějakém společenském oblečení, jde pouze o formalitu, kdy tě zapíšou a založí tvůj spis jako studenta ZČU.  Na zápis později, nejčastěji na přelomu října/listopadu, navazuje na většině fakult tzv. imatrikulace neboli určité slavnostní prohlášení toho, že se z tebe oficiálně stává vysokoškolský student. Tady už je zapotřebí být společensky oblečen, jako bys šel na ples. Většinou zde ale nic moc neděláš, pouze složíš imatrikulační slib a tím to vlastně hasne.

Pokud jsi přijat na odvolání, tak se může stát, že při menší počtu přijatých se dostavíš na zápis pouze na studijní oddělení. Každopádně na zápise bys měl obdržet i výkaz o studiu na vysoké škole (index), kam si zapíšeš předměty, které máš pro daný akademický rok zapsány (viz dále o zápisu předmětů).

Ovšem indexy nemají všechny fakulty, spíše upadají, a tak většina fakult vede známky pouze v elektronické podobě, což je někdy lepší, protože není moc příjemný, když na poslední chvíli musíš obíhat všechny učitele, které někdy nemůžeš vůbec sehnat, aby ti dozapsali známky a zápočty do indexu, které musí být zapsány v indexu nejpozději do dalšího zápisu následující roku! J

Co se samotného zapisování předmětů do prvního ročníků týče, tak každá fakulta má jiné podmínky. Všechno se to odvíjí od oboru, který studuješ, ale většinou je to tak, že skoro na každém oboru máš předměty v prváku předepsány, konkrétně povinné předměty („A“ předměty). Rozdíly pak jsou například v zapisování povinně volitelných předmětů („B“ předměty) či výběrových předmětů („C“ předměty).

Na některých oborech si v prváku vlastně nemůžeš do rozvrhu zasáhnout vůbec, tzn., že jakmile se přes přihlašovací údaje, prostřednictvím kterých sis podával přihlášku na danou fakultu nebo které byly napsány v dopise o přijetí, přihlásíš do systému (IS/STAG), tak už zde vidíš svůj rozvrh a nemůžeš ho nikterak měnit. Někde ovšem máš například tedy předzapsány pouze povinné předměty, takže už je na tobě, jestli a které Béčkové či Céčkové předměty si dopíšeš.

Ve vyšších ročnících už je to pouze na tobě, jaké předměty si zapíšeš, tzn., že si můžeš zapsat i ve druháku např. předměty, které máš v kolonce pro třetí ročník. Takže pokud bys chtěl jet třeba na Erasmus ve třetím ročníku, tak si nějaké povinné předměty můžeš zapsat už ve druháku, abys to měl pak trochu snazší při splnění, takže obecně je ti ponechána poměrně volnost při sestavování rozvrhu.

Zároveň jsou zrušeny tzv. prerekvizity neboli podmiňující předměty – tzn., že pokud máš zapsán předmět KSP/SKM2, tak nemusíš mít splněn podmiňující předmět, v tomto případě KSP/SKM1. Je to samozřejmě mnohem lepší, protože můžeš mít předmět skládající se ze čtyř částí a jakmile bys nedal první, tak už by ses „vezl“ a musel by sis všechno posouvat a studium by se ti strašně zkomplikovalo. Ale informativně máš u předmětů v sylabu napsáno, které předměty bys měl mít splněny.

 

Informační systém (IS/STAG)

Když jsem poprvé pracoval s informačním systémem školy (IS/STAG) v momentu, kdy jsem si měl dozapsat nějaké povinně volitelné předměty, tak jsem popravdě nevěděl, která bije. Nakonec to ale po nějaké době není tak složité, naopak si člověk po chvíli zvykne a zjistí, že se zde dá zjistit i mnoho informací.

Jakmile si vyzvedneš svojí JISku, tak tě zde hned odkážou do vedlejší místnosti, kde si vytvoříš tzv. Orion konto, což jsou tvoje přihlašovací údaje, kterými se budeš pak vždy přihlašovat právě do systému, přičemž vždycky jednou za půl roku musíš změnit heslo, ale o tom ti vždy přijde mail, když platnost tvého heslo bude končit. Jakmile se přihlásíš do systému, měl bys vidět následující stránku:

Samozřejmě nejdůležitější pro tebe bude kolonka „Studium“. Pod kolonkou „Webmail“ má zároveň každý student automaticky zřízen svůj vlastní mail, ale v nastavení si ho lze spárovat se svým osobním mailem, což je určitě jednodušší, všechno ti pak chodí na tvůj vlastní mail a nejsi zatížen dalším mailem navíc. Každopádně po kliknutí na kolonku „Studium“ se ti objeví následující stránka:

Tady už máš, dá se říci, svojí základnu. V levém sloupci máš několik věcí, z nichž nejdůležitější pro tebe je za prvé „Zápis na termíny“. Přesně v této kolonce ti budou naskakovat po čase vypsané termíny na zápočty a zkoušky, kde se na ně budeš přihlašovat kliknutím na nápis „Zapsat“, resp. při odhlášení „Odepsat“. Ale bacha na to, u každého předmětu máš pouze max. 5 možností se přihlásit na danou zkoušku. To je kvůli tomu, aby někdo schválně nezabíral termíny a pak se z nich neodhlašoval. Jinak ze zkoušky se můžeš odhlásit nejpozději 24 hodin před jejím konáním a přihlásit se na ní můžeš nejpozději 1 hodinu před jejím konáním.

Často je velmi výhodné sledovat stag kvůli tomu, že učitelé třeba vypíšou termín na zkoušku, na níž vypsali omezenou kapacitu neboli často je to i souboj o místa aneb kdo dřív přijde, ten dřív mele. Na termín na zápočet se může přihlásit každý. Pak už záleží právě na tom, jestli se můžeš přihlásit ihned v momentu, co se termín objeví anebo se stává, že je zde napsán termín spuštění zápisu, aby vlastně všichni studenti měli stejné podmínky při startu přihlašování.

Co se zápisu na zkoušku týče, tak skoro ve všech případech se můžeš na zkoušku přihlásit, pokud již máš v daném předmětu splněn zápočet (to neplatí samozřejmě v případě, kdy je součástí předmětu pouze zkouška, nikoliv i zápočet), ale výjimečně můžou učitelé tento požadavek na stagu přeskočit, protože někdo píše zápočet o týden dřív než někdo jiný, a tak by ten s dřívějším zápočtem byl zvýhodněn. Také je u termínu občas psána nějaká poznámka vyučujícího – kde se např. zápočet píše, pro koho je termín určen nebo že učitel bude mít možná zpoždění z důvodu zkoušení u státnic. Pokud je u termínu napsána místnost a ty vidíš, že se jedná o nějakou kancelář, tak nebuď překvapen, tam ústní zkoušky právě často probíhají, nikoliv ve třídách jako na střední.

Na zkoušky bys měl samozřejmě vždycky chodit společensky oblečen. Jak na písemnou, tak na ústní zkoušku choď vždy, jako kdybys měl znovu imatrikulaci! U zápočtů se tohle neřeší, na ty klidně choď oblečen, jako kdybys šel normálně na hodinu.

Další kolonkou je „Moje údaje“. Tady najdeš nečekaně veškeré údaje o sobě tzn., že by sis měl zkontrolovat, zda všechno sedí. Také si zde žádáš o ubytovací či sociální stipendium. To udělej co nejrychleji, zároveň zde musíš vyplnit i svoje bankovní spojení, kam stipendium bude chodit. Ubytovací stipendium činí cca 1600,- a chodí jednou za 3 měsíce. U prváků je ovšem výjimka – první ubytovací stipendium ti přijde až v lednu za celé dosavadní studium, takže se těš na milý dárek v podobě cca 2500,- . Jinak o stipendium už si pak nežádáš, automaticky ti chodí už po dobu tvého studia, žádost tedy stačí vyplnit hned na začátku. Na ubytovací stipendium ovšem nemáš nárok, pokud už jsi jednou studoval a také na ubytovací stipendium mají nárok pouze studenti, kteří bydlí mimo okres Plzně, neboli mimo okres místa, kde student studuje! J O prospěchové stipendium si nežádáš, to chodí automaticky.

Dále je zde kolonka „Předzápis“ neboli místo, kde si právě dovytváříš, či později celý sám vytváříš, rozvrh. Ta tabulka se bude lišit obor od oboru, ale na ukázku může vypadat nějak takhle:

Neboli máš tu zvlášť kolonky týkající se povinných předmětů, povinně volitelných a výběrových. Ale jak říkám – každý obor to má trochu odlišně, ale teoreticky je to dá se říci stejné.

Pokud si rozklikneš kolonku „Povinné předměty – 1. ročník“, tak vidíš seznam těch předmětů, které ti již škola sama předzapsala. Sám do nich nemůžeš vůbec zasahovat, pouze pokud je na výběr u daného předmětu více učitelů na seminář, tak se můžeš přepsat k jinému, pokud ti to fakulta vyloženě nezakáže. Dále si můžeš dozapsat tedy „Povinně volitelné předměty“, u nichž jsi vlastně limitován pouze limitem kreditů na daný akademický rok.

Pokud si tedy rozklikneš například povinně volitelné předměty, tak ti vpravo vyskočí seznam předmětů, které sem spadají:

Pokud klikneš na samotný název předmětu, tak se ti objeví sylabus předmětu. Kliknutím na zkratku předmětu (např. KPO/SOE) se ti objeví malé okénko, kde pouze odškrtneš daný předmět, klikneš na „Uložit změny“ a předmět se ti zapíše do rozvrhu. Pokud se předmět skládá z přednášky i semináře, tak musíš odfajfkovat jak přednášku, tak seminář. Poté právě ta fajfka v zeleném rámečku znamená, že předmět máš zapsán. Pokud u něho vidíš tu lebku, jako je na obrázku, znamená to, že předmět je již plně obsazen a pro tebe už není místo. Rovnou i vidíš, za kolik kreditů je daný předmět a také čím je zakončen – zkouškou (Zk), zápočtem (Zp), zkouškou i zápočtem (Zk+)

Takže např. tvůj limit pro první ročník je 75 kreditů. Áčkové předměty ti dávají dohromady 50 kreditů. K tomu si dozapíšeš např. 6 béčkových předmětů, kdy každý z nich má hodnotu 3 kreditů, což dává 18 dalších kreditů a pak si můžeš zapsat např. céčkové předměty – dva sporty (sporty jsou vždy jen za jeden kredit!), což ti dává další 2 kredity, tudíž tvůj součet je 70 kreditů, takže ti zbývá 5 volných kreditů, které samozřejmě nemusíš vůbec využívat. Naopak je ti ze strany fakulty doporučeno, abys měl průměr cca 60 kreditů na rok, ale je samozřejmě někdy lepší si nahnat kredity, abys to ke konci studia měl trochu volnější. Pokud by sis chtěl zapsat předmět, kterým bys už překročil hranici 75 kreditů, tak tě systém nepustí a nepůjde ti to zapsat.

Nutno říct, že problematika Céčkových předmětů se liší podle fakult – obecně platí, že pokud si například student práv zapíše předmět z fakulty pedagogické (typicky se to týká hlavně zapisování sportů), tak právnická fakulta musí za svého studenta platit určitou částku, protože si zapsal předmět z jiné fakulty. Proto na několika fakultách je výběr Céčkových předmětů omezen např. na 9 v rámci bakalářské studia. Na některých oborech si dokonce student zapsat žádné Céčko ani nemůže.

Dále zde v systému máme záložku „Prohlížení“:

Díky této záložce můžeš vyhledávat vlastně skoro všechno, co je se školou spojeno. Pokud chceš zjistit, jaký má rozvrh konkrétní učitel, můžeš si ho vyhledat kliknutím na „Učitelé“ a vyjede ti jeho rozvrh, resp. všechny předměty, které vyučuje. Dále pokud chceš zjistit, jaký rozvrh má třeba tvůj spolužák, stačí znovu kliknout na kolonku „Studenti“, zadáš jeho jméno a uvidíš, jaký rozvrh má. To samé také pokud máš předmět v nějaké místnosti, která nevíš, kde je, tak jí vyhledáš a u ní je vždycky i odkaz na mapu, takže ti to přesně ukáže, v jaké budově daná místnost je.

Poslední, ovšem ne tolik důležitá, záložka je „Kvalita výuky“:

Po každém semestru je spuštěno tzv. hodnocení kvality, kde studenti sami hodnotí kvalitu výuky ať už pouhým bodováním, či vlastními komentáři k předmětům. Samozřejmě si můžeš počíst veškerá hodnocení, ale hlavně jde o to, aby ta kvalita výuky byla skutečně na celé univerzitě zlepšována, a tak je samozřejmě mnohem lepší, když co nejvíce studentů píše své připomínky, aby škola, resp. jednotlivé fakulty, věděly, kde mají ještě zapracovat na nedostatcích.

 

Kreditový systém

Obecně platí, že k tomu, abys mohl vůbec dostudovat, tak musíš splnit určitý počet kreditů. Kredity sbíráš každým předmětem, který je právě ohodnocen určitým počtem kreditů. Přičemž platí, že čím náročnější či obsáhlejší předmět, tím více je ohodnocen kredity.

Pokud studuješ na bakalářském oboru, tak min. počet kreditů ke splnění je stanoven na 180. V navazujícím programu je to většinou 120. V případě studia práv (pětiletý obor) je potřeba zisku 300 kreditů. Zároveň na celé univerzitě platí, že za jeden rok si člověk smí zapsat max. 75 kreditů. Výjimku může udělat děkan fakulty, což se i děje, a tak na některém oboru je ten počet kreditů například menší. Zároveň v prvních ročnících je dáno minimum kreditů, které student musí splnit, aby prošel dále – konkrétní podmínky znovu stanoví příslušná fakulta, ale na různých oborech musíš mít např. za první semestr min. 20 kreditů, někde 15, někde dokonce jen 6, resp. za i celý první ročník musíš mít znovu určitý počet kreditů. O téhle informaci většinou informuje konkrétní fakulta dokonce již v dopise o přijetí, kde jsou napsány základní informace. J

Zároveň se ti na stagu zobrazují vždy kredity za celé studium a k tomu i průměr za celé studium a také kredity a průměr za studium daný akademický rok. A nikdy tvůj průměr nesmí být za celé studium horší než 3,40 – automaticky by to znamenalo ukončení studia. Takže i svůj průměr si hlídej, pokud tvoje známky nebudou excelentní. Pokud předmět nesplníš, tak se ti do průměru automaticky započítává známka 4, tedy ta nejhorší.

Pokud už jsi studoval na nějaké škole nebo jsi byl například na Erasmu, tak si samozřejmě můžeš nechat některé předměty uznat. Předmět samozřejmě musí být shodný s daným předmětem, který daná fakulta nabízí. Na stránkách každé fakulty by měl být ke stažení formulář, který se musí vyplnit. Obecně uznávání předmětů je poměrně rozdílné na různých fakultách. Na některých fakultách jsou poměrně vstřícní a uznají ti cokoliv. Někde je třeba stanovena podmínka, že ti neuznají předmět, z kterého jsi dostal známku 3. A někde naopak jsou třeba předměty tolik odborné, že k uznání dochází velmi pramálo anebo ti to prostě neuznají, protože to prostě moc nedělají. Uznat lze pouze předmět, který byl splněn max. 5 let zpátky. Uznané předměty se ti počítají normálně tou známkou, kterou jsi obdržel, a automaticky se ti to započítává do studijního průměru.

Každý předmět má také tzv. sylabus neboli informace o daném předmětu, z čeho se skládá, za kolik je kreditů, co je třeba znát v rámci daného předmětu apod. Právě na základě sylabů se pak porovnávají předměty v rámci uznávání. Sylaby jsou sestaveny podle určitého rámce, aby odpovídaly ECTS neboli evropskému kreditovému systému, aby předměty byly navzájem uznatelné.

U každého předmětu platí, že musí být splněn. Pokud se tak nestane, musíš si ho zapsat znovu a pak ho splnit určitě! Pokud bys předmět ani napodruhé nesplnil, tak by to znamenalo automaticky konec studia. Určitou výjimku tvoří tzv. zápisové propustky – pokud si zapíšeš předmět, který nesplníš a další rok si ho nezapíšeš, tak se ti automaticky uplatní právě propustka, kterých máš vždycky tolik, kolik roků trvá tvé studium. Zároveň je lze uplatnit pouze na Béčkové a Céčkové předmět, nikoliv na Áčkové – ty musíš splnit vždycky! J

Samozřejmě na škole se můžeš dočkat i díky velké snaze, soustavnému učení a často i díky velkému štěstí prospěchového stipendia. Konkrétní podmínky stanoví znovu příslušná fakulta, ale znovu jsou ty rozdíly takové, že některá fakulta prospěchové stipendium ani neposkytuje. Ale obecně platí, že prospěchové stipendium ti může být vyplaceno, pokud máš zapsáno min. 60 kreditů v jednom školním roce. I samotné sumy se liší – na některé fakultě můžeš za samé jedničky dostat například i 40 000,- na rok, někde „pouze“ 8 000,-, částky jsou často i rozděleny podle průměru, kdy samozřejmě nejvyšší částku získáš díky průměru 1, o něco méně do průměru 1,20 apod.

Pokud to shrnu, tak je důležité dodržet tedy počet kreditů k tomu, aby ses vůbec dostal ke státnicím! Dále si sám rozvrhnout samotné studium s ohledem právě na počet kreditů – první ročník sám uvidíš, jak to prakticky budeš zvládat a pokud bude vše v pořádku, tak si na druhák dáš třeba kreditů více. Dále samozřejmě minimální počet kreditů, které musíš splnit v daném semestru, resp. v akademickém roce. Také si hlídej svůj průměr – ať už v pozitivním smyslu, abys věděl, jaké prospěchové stipendium tě čeká, tak i v tom negativním, aby se ti studium neukončilo.

 

Praktické rady

Samozřejmě při studiu na nové škole hned napadají každého otázky ohledně toho, kde bude bydlet, kde bude jíst, kam bude chodit a kde vůbec tu školu má. Fakulty technického zaměření, fakulta designu a umění a nově také fakulta ekonomická se nalézají v moderním areálu na Borech, kde se nachází také jedna ze dvou menz a také velká tělocvična či knihovna. Vše se nachází u autobusové zastávky Západočeská univerzita. Zbytek fakult je poté rozmístěn v centru Plzně. Samotný areál vypadá takto:

(zdroj: Mapy.cz)

Co se dopravy týče, do samotného areálu ZČU se lze dopravit pouze autobusem, konkrétně autobusy č. 30 a 24, nikoliv tramvají. Tramvaj (č. 4) končí „již“ u kolejí na Borech, takže stačí pouze vystoupit z tramvaje, přeběhnout silnici a nastoupit na autobus, kterým je to od kolejí pouze jediná zastávka do areálu. Samotnou tramvají č. 4 se lze z Bor dostat právě do centra, odkud už stačí do příslušné školy dojít pěšky. Samozřejmě záleží, jakou fakultu studuješ, ale všechny jsou poměrně blízko právě trasy tramvaje č. 4. Společně se zbývajícími tramvajemi (č. 1 a č. 2) se jako na jediném místě střetávají v úplném centru Plzně – konkrétně na zastávce Sady pětatřicátníků, kde je např. fakulta právnická.

Zároveň na zastávce U Práce (tramvaj č. 4) je centrum Plzeňských městských dopravních podniků (PMDP), kam si můžeš jít dobít plzeňskou kartu, což ovšem můžeš udělat i online, ale i poté sem musíš zajít, aby ti nabití karty potvrdili. Pro studenta vyjde měsíčně nabití na cca 220,-, což není nic strašného. Celou mapu plzeňské dopravy můžeš najít pod tímto odkazem – www.pmdp.cz/project/44/images/1188.png, v případě dalších věci ohledně dopravy lze právě na těchto stránkách PMDP najít detailnější informace. Zároveň Plzeň není tak velká jak se může zdát – pokud bys chtěl projet tramvají z konečné na konečnou, tak to ani tak dlouho nezabere.

Menzy. Konkrétně jsou v Plzni menzy dvě – jedna je v areálu ZČU (ta nabízí i večeře) a druhá je v centru Plzně. Obědy se pohybují v průměru v rozmezí mezi 20-30 Kč, ale samozřejmě jsou zde i dražší a většinou „jednička“ neboli jídlo, které je v nabídce první, je jídlo nejdražší, takže se můžeš těšit i na lepší gastronomii v rámci možností, za kterou si ale připlatíš – někdy třeba stojí jen 50,-, ale někdy se to může vyšplhat i ke 100,-. Veškeré důležité informace jsou na stránkách www.skm.zcu.cz, kde lze najít veškeré informace týkající se právě ať už menz, tak i kolejí. Zároveň se zde můžeš přihlásit svými přihlašovacími údaji a můžeš zde vidět, kolik peněz ti zbývá na kontě nebo také to, co všechno sis v menze koupil. Samotné dobíjení můžeš činit buď to přes účet, nebo hotově právě v menze.

Obecně jsou zde obědy poměrně levné a máš většinou na výběr z cca 6-9 obědů plus polévka, jejíž cena se pohybuje kolem 10,-, ale někdy jen 5,-. Menzu v centrum najdeš v „Kollárovce“, která je právě blízko zastávky Sady pětatřicátníků:

(zdroj: Mapy.cz)

Kolejí je v Plzni několik. Blízko centra se nachází kolej Bolevecká, kde bydlí převážně studenti humanitních oborů. Naopak na kolejích na Borech bydlí hlavně studenti technických fakult, kteří to mají do školy pouze jednu autobusovou zastávku, jak jsem již zmínil. Ceny kolejí se v Plzni pohybují cca kolem 2500,-/měsíc, přičemž vždy záleží na konkrétní koleji, ale ceny nejsou zas tolik rozdílné.

Zároveň se na kolejích liší způsob bydlení na pokojích – např. na koleji Bolevecká jsou pokoje po dvou lidech a každý pokoj je spojen záchodem a koupelnou s druhým pokojem, nebo jsou zde i pokoje pro čtyři. Na kolejích na Borech je např. i možné bydlení sám na pokoji, ale s tím, že sprcha a záchod jsou na chodbách společné pro více pokojů.

Konkrétní seznam kolejí je zde – http://skm.zcu.cz/seznam-koleji.html, zároveň v kolonce „Koleje“ lze zjistit konkrétní cenu pokoje či vybavenost pokoje. Zároveň si prostřednictvím těchto stránek o kolej můžeš zažádat a klidně se i domluvit s kamarádem/kamarádkou na bydlení společně na jednom pokoji stejně tak jako bydlení párů, které je povoleno. Pokud by někdo uvažoval o bydlení v bytě, tak na facebooku je několik skupin ohledně spolubydlení, kde se dá lehce něco najít. Ale samozřejmě kolej je kolej, není to žádný luxus, ale člověk má pak na co vzpomínat a určitě na koleji poznáš hodně nových lidí, což se ti na bytě samozřejmě moc nepodaří.

Internetové připojení se nachází na celé ZČU. K tomu, aby ses mohl připojit, musíš mít ovšem již zmíněné Orion konto. Lze se připojit buďto prostřednictví „zcu-mobile“, kdy se ti otevře okno a ty zadáš svoje přihlašovací údaje a opíšeš kód:

Druhou, a jednodušší, možností je „eduroam“, kdy si vytvoříš účet jakoby nastálo a pak už se jen přihlašuješ na wifi a nemusíš vyplňovat svoje přihlašovací údaje či opisovat kód. Navíc na rozdíl od zcu-mobile se ti wifi neodhlašuje po nějaké době, což se u zcu-mobile stává a musíš se přihlašovat znova třeba po hodině. Pro bližší informace ohledně připojení z mobilních zařízení poslouží následující odkaz – http://support.zcu.cz/index.php/P%C5%99ipojen%C3%AD_mobiln%C3%ADch_za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD,

Na kolejích je skoro všude připojení přes kabel, pouze na koleji Bolevecká je v současnosti stejná připojení jaká se nacházejí ve škole, takže určitě je dobrý mít vlastní kabel a co nejdelší, ať dosáhne až do postele. Na ostatních kolejích sice wifi také je, ale pouze někde v přízemí, takže stěží dosáhne na několik pokojů na rozdíl od Bolevecké, kde je wifi dostupný na každém pokoji.

Samozřejmě nejen studium je to hlavní v Plzni. Plzeň je výjimečná v tom, že je poměrně malá, ale je tu vlastně všechno, co potřebuješ. Zároveň volný čas a hlavně studentské středy můžeš trávit v některém ze studentských barů jako je například Ucho, které je přímo na koleji Bolevecká, dále Pivoňka, která se nachází u právnické fakulty na Sadech pětatřicátníků či Studna, která je hned u kolejí na Borech.

Volným čas lze samozřejmě trávit i nějak zdravě – jak jsem říkal, tak si člověk může zapsat Céčkové předměty, kam samozřejmě patří i sporty. Univerzita nabízí asi kolem 20-30 sportů, takže výběr je poměrně rozmanitý a určitě je to příjemné zpestření studia.

Jsem si jist, že úplně každý obor na škole má založen svojí vlastní skupinu na facebooku. Díky sdružování se v těchto skupinách je pak to studium znovu o něco lehčí, protože komunikace mezi studenty je rychlejší, jednodušší a můžete si navzájem nasdílet materiály ať už sami od sebe nebo od starších spolužáků, kteří třeba již dané předměty mají za sebou. V tomhle ohledu je samozřejmě dobré být kolegiální a navzájem si pomáhat. Některé materiály také můžeš najít např. na stránkách www.primat.cz.

Dobré je také využívat některou z knihoven, které v Plzni jsou, konkrétní zaměření knihoven (právnická, pedagogická…) najdeš na těchto stránkách – http://www.knihovna.zcu.cz/knihovny-studovny/, samotné učebnice je samozřejmě výhodné například kupovat od starších žáků, které je již nepotřebují, a tak na nich něco ušetříš, ačkoliv třeba nebudou vypadat úplně nově. Ale někdy pozor na to, aby učebnici nebyla příliš stará, protože můžeš koupit třeba 2. vydání učebnice a ono už je třeba dávno na trhu 5. vydání – čím novější, tím lépe pro tebe samozřejmě.

Učebnice můžeš zakoupit samozřejmě ale také nové. Samotní učitelé ti většinou upřesní, z jakých přesných učebnic bys měl čerpat a také ti i třeba řeknou, kde je sehnat. Nikdy nic nezkazíš tím, když si je objednáš z internetu, ale znovu pozor na to, jaké vydání si objednáváš. Ale i při samotných fakultách můžeš najít obchody s učebnicemi pro studenty jako je například přímo obchod pro studenty fakulty ekonomické, právnické apod.

 

Doporučení, jak úspěšně dokončit studium na dané škole

Vím, že to není příliš lákavé, ale určitě bych doporučil si někdy pročíst studijní řád ZČU, který je volně k přečtení na stránkách univerzity. Člověk tím bude o něco jistější a bude mít přehled ohledně školy a bude vědět, co se vlastně po něm chce, co může, co nesmí apod. Také se vyplatí trochu i sledovat aktuality na stránkách fakulty, ať už jde například o různé pokyny či vyhlášky děkana. Samozřejmě ale mnoho informací ohledně studia se dozvíš například v rámci zápisu, v dopise o přijetí či samozřejmě od starších spolužáků, kteří většinu věcí mají již v malíku, ať už osobně či v rámci skupin, které jsou tvořeny na sociálních sítích.

Také bys měl být už trochu zodpovědný a trochu si hlídat svoje studium, tzn., že by sis měl hlídat právě dostatek kreditů, netahat si zbytečně moc předmětů do dalších ročníků, jinak to přestaneš zvládat, a samozřejmě je to pořád vysoká škola, takže se nějak chovat i třeba ohledně komunikace s učiteli, takže často se podívej, s kým vůbec mluvíš a jakým titulem ho oslovovat ať už osobně či při komunikace mailem.

Hodně je to samozřejmě i o samotných učitelích, neboli s někým je komunikace suprová, někdo může působit arogantně, takže se to chce někdy přizpůsobit. Zároveň některým učitelům nedělá problém vyhazovat od zkoušek apod., takže si někdy musíš zvyknout na takovou tu „studentskou (ne)spravedlnost“, která tě určitě během studia potká.

Pokud bys náhodou něco nevěděl ohledně studia nebo si nebyl prostě něčím jistý, tak piš vždycky na studijní oddělení tvé fakulty nebo se tam klidně stav osobně. Pokud jde o dotaz ohledně konkrétního předmětu, tak samozřejmě buď se zeptej samotného učitele, nebo dotazy směruj na sekretářku příslušné katedry. Toť vše. Doufám, že se ti na ZČU bude líbit. Určitě sis nemohl vybrat lépe. A neboj, jestli sis myslel, že nezapomenutelná léta jsi zažil už na střední, tak na vejšce to je stokrát lepší! Hodně štěstí ve studiu!

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy