Univerzita Karlova – vše pro nástup

Na Karlovce probíhá vše tak nějak zpozvolna. Když jsem nastupovala do prvního ročníku, měla jsem neustále pocit, že něco zanedbávám a že jsem na něco zapomněla, protože mi veškerá administrativa připadala jednoduchá a neměla jsem moc povinností. Každopádně pro Tebe máme pár tipů a rad, jak zvládnout první ročník.

 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

Zápis obvykle probíhá dva dny na začátku září – záleží na prostorách fakulty a na počtu budoucích prváků. Podmínky jsou u fakult různé, ale vše, co musíš k zápisu donést, se včas dozvíš buď pomocí mailu nebo v informačním systému či na stránkách tvé fakulty. Obvykle je potřeba kopie maturitního vysvědčení (jedna z podmínek pro přijetí) a průkazové fotky, avšak občas fotky nejsou potřeba, protože Tě vyfotí na místě.

Na zápisu se dozvíš pár užitečných informací, je možné, že budeš muset vyplnit nějaké formuláře a především získáš svůj index. Až si vyplníš údaje v indexu, nalepíš své foto a počkáš si ve frontě na razítko, získáš kupón do ISICu a můžeš jít domů.

TIP: Velice doporučuji mít u sebe zásobu propisek a vlastní lepidlo, protože přísedící nechají kolovat maximálně dvě lepidla a každý chce mít tuto proceduru co nejdříve za sebou.

 

ZAŘIZOVÁNÍ ISICu

Co se ISICu týče – někteří odvážlivci vystřelí pro ISIC hned po zápisu. Tento krok moc nedoporučuji, protože se může stát, že tam budeš čekat ve frontě i několik hodin. Pokud na kartičku nutně nespěcháš, můžeš to odložit klidně i o několik týdnů – zkrátka, dokud ji Ty sám nebudeš potřebovat. ISIC ti zařídí na místě na počkání. Potřebuješ k tomu jen kupón, který jsi získal na zápisu, index a poplatek 230 Kč (ideální bude, když budeš mít přesnou částku, zaměstnancům to usnadní práci a nebudou nevrlí). Rozhodně doporučuji vyhledat, k čemu všemu ISIC slouží, přináší spoustu výhod a slev, o které si můžeš v různých obchodech a podnicích zažádat – přehled slev zde http://www.isic.cz/slevy/ . Zároveň slouží jako potvrzení o studiu, takže když budeš někde potřebovat studentskou slevu, stačí předložit platný ISIC. Stejně tak můžeš ISIC používat jako kartičku do knihovny, menzy a dalších zařízení spojených s fakultou.

 

Výdejní centrum průkazů UK v Informačním, poradenském a sociálním centru

Adresa: IPSC, Celetná 13, přízemí budovy Pedagogické fakulty UK

Telefon: (+420) 224 491 610

Až si zařídíš tyto administrativní povinnosti, máš až do imatrikulace a zápisu předmětů volno. Datum imatrikulace i zápisu si hlídej v harmonogramu akademického roku na stránkách školy.

 

IMATRIKULACE

Karlovka si potrpí na tradice a slavnostní rituály, proto se připrav na imatrikulaci (=student je zapsán do fakultní matriky). Ta zpravidla probíhá v říjnu ve Velké aule Karolina – přesné datum se dělí podle počátečního písmena Tvého příjmení.

“Imatrikulace pro studenty prvních ročníků prezenčního i kombinovaného Bc. a NMgr. studia se bude konat ve Velké aule Karolina na Ovocném trhu.

Na imatrikulaci přijď slušně oblečen – přece jenom se jedná o tradiční obřad, kde slavnostně přísaháš, že hodláš plnit své studijní povinnosti. Někomu celá ta akce může připadat trochu patetická, na druhou stranu je hezké být součástí takové prastaré akademické tradice.

Ideálně si nech všechny své věci (včetně telefonu atd.) v šatně – bude přítomen fotograf, který vše zachytí a fotky pak bude možné zakoupit. Hlavně ukaž, že máš vychování a radši dávej pozor, místo abys byl během celé akce neustále na telefonu nebo si povídal s ostatními studenty.

 

ZÁPIS PŘEDMĚTŮ

Nyní k zápisu předmětů – zápis probíhá v každém semestru stejně, proto není třeba před prvním zařizovat nějaké věci navíc. Po přihlášení do SISu si otevři kolonku “zápis předmětů a rozvrhu“.

Aby sis usnadnil práci, klikni na “zápis (studijní plán)“ –  to Ti zaručí, že ti systém automaticky nabídne seznam předmětů, které se vztahují k tvému oboru, rozdělené podle ročníků a kategorií (povinné, povinně volitelné).

 

Např.:

Povinné předměty doporučené pro 1. ročník

 • XXX
 • XXX

Povinné předměty doporučené pro 2. ročník

 • XXX
 • XXX

Povinné předměty doporučené pro 3. ročník

 • XXX
 • XXX

Povinně volitelné předměty (rozdělené do různých kategorií)

 • XXX
 • XXX

Samozřejmě pokud se cítíš na předmět, který je doporučený už pro vyšší ročníky, není problém si ho zapsat. Podstatné je, že během studia musíš splnit všechny povinné předměty – nezáleží, v jakém pořadí.

Dále už jenom klikneš na předmět a sjedeš na stránce až dolu, kde klikneš na “zapsat“ a takto si po jednom zapíšeš všechny předměty, o které máš zájem.

 

TIP: pokud má tvoje fakulta předměty, které tvoří povinný společný základ (tzn. předmět, který musí splnit všechny obory na fakultě – většinou cizí jazyk, tělesná výchova apod.), zapiš si tyto předměty jako první. Bude se na ně hlásit nejvíce lidí a může se stát, že si je nestihneš zapsat během prvních dvou ročníků a budeš to muset dohánět ve třeťáku, kde budeš mít tak jako tak dost práce.

 

Až si zapíšeš předměty, proveď kontrolu rozvrhu – kliknutím na kolonku “kontrola“

Systém Ti zkontroluje, jestli nemáš zapsané předměty, které se vzájemně časově kryjí – u přednášek to ani tak nevadí, ale u cvičení bývá povolené jen určité procento absencí a hrozilo by, že nezískáš atestaci, pokud budeš jeden z těchto předmětů zanedbávat.

Celý svůj rozvrh pak najdeš v kolonce “Rozvrh NG“.

 

KREDITOVÝ SYSTÉM

Další podstatnou stránkou je kreditový systém – za bakalářské studium musíš nasbírat 180 kreditů. Dokonce je pravidlo, že pro postup do druhého ročníku musíš mít povinně minimálně 60 kreditů. Pro postup do třetího ročníku pak 90 kreditů, tzn., že během druhého ročníku musíš nasbírat minimálně 30 kreditů.

Nejmoudřejší je dodržovat systém 60 a více kreditů za akademický rok, protože bys jinak mohl skončit v situaci, že ve třetím ročníku budeš muset nabírat 90 kreditů a do toho psát bakalářskou práci a učit se na státnice, což bychom nikomu nepřáli.

Počet kreditů u atestací se dělí různě podle náročnosti předmětu – někdy získáváš kredity pouze za pravidelnou docházku, jindy za zápočet a jindy za zkoušku. Někdy musíš pro získání kreditů vypracovat nějaký ten referát, jindy zase stačí jen ústní zkouška, někdy musíš zvládnout všechno. Kredity se obvykle pohybují od 1 (například jeden semestr tělesné výchovy) do 6 (například dvousemestrální těžké předměty).

TIP: doporučujeme s sebou vždycky na zkoušky, případně na poslední přednášky v semestru, nosit index – někdy Tě vyučující odmítne a poprosí, aby ses za ním stavil jindy. Někdy Ti zapíše do indexu hned, což je ideální, protože ho pak nemusíš zpětně nahánět po fakultě a žádat o zápis.

 

ATESTACE

Atestace = formální kontrola studia, jinými slovy závěrečné zkoušky na konci každého semestru.

Atestace se dělí na:

 • Kolokvium (Kv) – ústní forma atestace, která se neklasifikuje a při níž se formou rozhovoru ověřuje Tvá znalost daného předmětu. Výsledek zkoušky se zapisuje formou “prospěl/neprospěl“
 • Test (T) – písemná forma atestace, která se neklasifikuje a při níž se prokazuje znalost vymezeného objemu látky. Může být samostatnou formou atestace nebo podmínkou pro připuštění ke zkoušce. Zapisuje se slovem prospěl/neprospěl.
 • Zápočet (Z) – neklasifikovaná forma atestace, která se uděluje za splnění určitých povinností, jež učitel stanovil pro daný předmět – může se jednat o pravidelnou účast na výuce, absolvování testů, referát, atd. Zapisuje se slovem započteno/nezapočteno.
 • Zkouška (Zk) – klasifikovaná forma atestace, jíž se prověřují Tvé vědomosti a schopnost samostatného odborného úsudku. Zkouška může být písemná, ústní či kombinovaná. Klasifikuje se stupnicí výborně – velmi dobře – dobře – neprospěl.
 • Písemná práce (PP) – klasifikovaná forma atestace, při níž prokazuješ schopnost zpracovat zadané dílčí téma požadovaným způsobem a ve stanoveném rozsahu. Klasifikuje se stupnicí výborně – velmi dobře – dobře – neprospěl.

 

Jednotlivé formy atestace mají tuto bodovou (kreditovou) hodnotu:

 • kolokvium: 1 bod
 • zkouška: 4 body
 • test: 1 bod
 • písemná práce: 4 body
 • zápočet: 2 body

 

ZKOUŠKY – PŘIHLAŠOVANÍ

Přihlašování zkoušek je velice jednoduché. Vyučující většinou sdělí předem, kdy do SISu vypíše termíny – většinou tomu tak je na konci semestru, např. týden před koncem.

V SISu si otevři kolonku „Termíny zkoušek – přihlašování“.

 

Tam najdi kolonku “zapsat“ a najdeš tam všechny vypsané termíny pro Tvé zkoušky. Pokud tam nevidíš nějaký z předmětů, pravděpodobně vyučující ještě nevypsal termíny. Je vhodné tento proces opakovat častěji, aby Ti ostatní studenti neobsadili termín, který by Ti vyhovoval.

Pro přehled v zapsaných zkouškách otevři “Zapsané“ – zde najdeš své zapsané zkoušky s informacemi o čase a místě zkoušky. Zde si také můžeš zkoušku odhlásit, když zjistíš, že Ti termín nevyhovuje. Pozor! Odhlásit zkoušku můžeš pouze do určitého termínu (např. 3 dny před zkouškou), který je vypsaný vedle informací o zkoušce. Pokud to nestihneš, nevadí, můžeš ještě zkusit napsat vyučujícímu a domluvit se s ním, většinou Ti vyjdou vstříc. Pokud se na zkoušku z nějakých důvodů nedostavíš, je možné, že se ti odečte jeden pokus ze tří, ale pokud se jednalo o nějakou mimořádnou situaci (např. nemoc) a přineseš potvrzení od doktora, tak se dá s vyučujícím také domluvit.

 

ZKOUŠKY – VÝSLEDKY

Výsledky zkoušek najdeš snadno – buď Ti je sdělí vyučující přímo na místě, nebo se, v případě písemné zkoušky, výsledky objeví v SISu. Většinou se na výsledky čeká 2 dny až týden (v některých případech i déle, ale to se vyučující většinou omluví předem).

V SISu stačí najít “Výsledky zkoušek – prohlížení“ a vyjede Ti seznam zapsaných předmětů a jestli máš hotové zkoušky či nikoliv.

Další podstatný pomocník je kolonka “Přehled plnění plánu“ – tam najdeš podrobnější rozpis svých předmětů a kolik toho ještě musíš splnit pro postup do dalších ročníků.

 

NEÚSPĚŠNÁ ZKOUŠKA

Pokud jsi zkoušku nezvládl, nelámej si hlavu. Zkoušky lze skládat v jednom až dvou opravných termínech – tzn. 3 pokusy. Někdy je možné zažádat děkanát o 4. pokus, ale ne vždy Ti vyjdou vstříc. Pokud by však k takové situaci došlo, dojdi si na studijní oddělení a zeptej se, jak postupovat.

Na ostatní atestace máš oficiálně jen jeden pokus, ale někdy, po domluvě s vyučujícím, můžeš dostat ještě jednu šanci (na to však 100% nespoléhej).

 

OSTATNÍ TIPY

 • TITULY – nauč se správně tituly! Rozhodně nikoho neoslovuj “Pane profesore…“,protože to slyší velice neradi a je velká šance, že si tento trapas zapamatují a použijí ho proti Tobě 🙂
 • BUFETY/HOSPODY – každá fakulta by měla mít minimálně školní bufet nebo vlastní menzu. Můžeš chodit na kafe a obídky tam, ale většinou jsou všude v okolí fakult hospůdky a kavárny, které nabízí polední menu, připojení k internetu a místo, kam se můžeš na pár hodin zašít, když máš v rozvrhu velkou pauzu.
 • KNIHOVNY – knihoven máme v Praze požehnaně a spoustu studijních oborů má nějakou svou speciální. Ideální bude, když se přímo vyučujícího zeptáš, kde hledat odbornou literaturu, která se vztahuje k Tvému oboru/předmětu. Vyučující tím potěšíš a ochotně Ti poradí. Pozor – ne vždycky ti k využití knihovny stačí ISIC nebo Opencard. Ale není to nic složitého, prostě si zajdi na informace v dané knihovně a zeptej se, jestli potřebuješ nějakou speciální průkazku apod. Poplatky většinou nestojí více než 200 Kč a vyrobí Ti jí na místě.
 • JAK SE OBLÉKNOUT – Možná Ti vrtá hlavou, jak se obléknout na určité události. Tady asi stojí za zmínku to, že být vkusně a slušně oblečen není nikdy na škodu. Samozřejmě během akademického roku se můžeš oblékat, jak se ti zlíbí.
  • ZÁPIS → zápis nevyžaduje nic speciálního
  • IMATRIKULACE → tam se určitě oblékni slušně (oblek, šaty/sukně), přece jenom jde o tradiční ceremoniál
  • ÚSTNÍ ZKOUŠKA → obléknout se slušně rozhodně není od věci (není to podmínkou – záleží na vyučujícím, ale může Tě klidně od zkoušky vyhodit, když dorazíš v džínách)
  • PÍSEMNÁ ZKOUŠKA → na písemnou zkoušku to nemusíš hrotit, hlavně, aby Ti bylo pohodlně a mohl ses soustředit na test

 

ZÁVĚREČNÉ DOPORUČENÍ

Obecně mám za to, že ať už se naskytne jakýkoliv problém, vždycky bude po ruce někdo, kdo Ti s tím poradí – můžeš se obrátit na spolužáky, vyšší ročníky, studijní oddělení nebo třeba na někoho z kantorů. Vždycky Ti někdo pomůže, případně Tě nasměruje za někým, kdo by to zvládl také. Proto se neboj poprosit o pomoc – všichni jsme si tím prošli a tak víme, jak to může být pro prváka někdy těžké.

To ale neznamená, že se můžeš na všechno vykašlat a spoléhat pouze na ostatní. Například studijní materiály si radši zařizuj sám (lze je zakoupit formou skript, sehnat od starších ročníků nebo si je můžeš psát o přednáškách) – tak či tak je lepší, když si materiály vypracuješ sám, protože se tak vyhneš situaci, kdy večer před zkouškou budeš na poslední chvíli prosit spolužáky, aby Ti něco poslali.

Co se kantorů týče, nezapomínej na slušné vychování –  choď na hodiny včas a snaž se je ničím neiritovat (nehraj si před nimi na telefonu/notebooku, nepovídej si se spolužáky, neskákej do řeči atd.) – i když to vyučující na první pohled ignoruje, může si to zapamatovat a připomenout Ti to u zkoušky. Když se naopak občas na něco zeptáš, ukážeš tím, že o hodinách dáváš pozor a že Ti jejich výklad něco dává.

Ale hlavně nezapomínej na to, že ač to teď vypadá všechno děsně složitě, tak vysoká škola není jen o studiu a o stresu s ním spojeným. Nastává období, kdy poznáváš nové lidi, učíš se nové věci a formuješ svou budoucnost – proto si to užívej, jak to jen půjde. Doufám, že Ti mé rady a tipy aspoň trochu pomohly a že se prvním ročníkem prokoušeš bez potíží :-).

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy