Vědomí

 

   Otázka: Vědomí

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Michaela Komárková

 

 

 

 

Charakteristika

 • zahrnuje vše,co si člověk v dané chvíli uvědomuje
 • může být vnímán i jako stav bdělosti-tzv.vigilita
 • díky vědomí jsou možné i ostatní činnosti člověka
 • vědomí sebe sama není vrozené-vytváří se od narození a formuje se v průběhu celého života

 

Historie pohledu na  vědomí

 • Antika – nauka o duši – rozlišováno mezi tělesnou a duševní stránkou člověka(duše= sídlo vědomí) Např. Platón-“Tělo je hrobem duše”,Aristoteles – duše je forma,tělo je látka,kterou formu vyplňuje
 • Novověk – poprvé zdůrazněno vnímání sebe sama
  •  R.Descartes-slavný citát “Myslím tedy jsem” – spojil vědomí s procesem myšlení
  • – J.Locke-zkoumání toho,co probíhá v mysli, – základy metody introspekce
 • Počátek 20 stol. – převratná freudova teorie-zaměření na nevědomí člověka-člověk není řízen jen rozumem,ale i vlastním nevědomím

 

Lidská psychika S.Freuda

 • vědomí– část ledovce nad hladinou,je v centru naší pozornosti
 • předvědomí-není aktuálně v centru zájmu(je těsně pod hladinou),ale můžeme si z něj kdykoliv vybavit některé informace
 • nevědomí-tvoří největší část ledovce pod hladinou – našemu vědomí je tedy nepřípustné (podle Freuda nás nejvíce ovlivňuje)

 

Spánek

 • stav organismu charakteristický útlumem psychické i duševní činnosti,ochabnutí svalového tonu a útlumem vědomí
 • potřeba spánku – primární potřeba jedince
 • udržují se pouze základní životní funkce na nízké úrovni
 • přirozený proces regenerace
 • součastí psychohygieny
 • EEG-elektroencefalogram-přístroj snímající elektrické impulsy mozku,měří jednotlivé fáze spánku

 

Spánkové fáze

 • během lidského spánku se vystřídají jednotlivé cykly zhruba 4-6x

 

Rem

 • fáze spánku,kdy se zdají sny
 • nutné silné podněty k probuzení

 

Nonrem

 • označení pro všechny ostatní formy spánku lišící se od Rem fáze
 • Má 4 fáze : – usínání , -lehký spánek, – střední spánek,-hluboký spánek

 

Poruchy spánku

 • somnambulismus-náměsíčnost
 • hypnotika– prášky na spaní
 • insomnie- nespavost(porucha spánku)
 • narkolepsie – nemoc projevující se náhlým a nekontrolovatelným usínáním
 • hypnóza-změněný stav vědomí-hypnotik ovládá věnovat hypnotizovaného


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy