Vývoj Československa a zápas o demokracii – referát

dějiny

 

   Otázka: Vývoj Československa a zápas o demokracii

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Jitka

 

 

Po skončení I. světové války, tj. po roce 1918, vznikají na troskách rozpadajícího se Rakouska – Uherska nové státy. T. G. Masaryk, který se nejvíce zasloužil o vznik Československa v zahraničí sepsal Washingtonskou deklaraci, ve které zaručil budoucnost státu a jeho politickou situaci. Deklarace vznikla na žádost prezidenta Wilsona a vyjadřovala charakteristiku budoucího Československa.

 

Deklarace obsahovala: svobodu slova a tisku, náboženství, vědy a umění, právo petiční, shromažďovací, rovnoprávnost pro ženy, hospodářské reformy – zrušení šlechtických výsad, vznik demokratické armády. Pro vznik Československa pomohly i boje legionářů v Rusku, kteří bojovali proti bolševikům. V legiích bojovali i Slováci. 28. Října 1918 vzniká v Praze Národní výbor. Členové výboru byli Antonín Švehla, Alois Rašín, Jiří Stříbrný, František Soukup a Milan Rostislav Štefánik. Tento výbor vyhlásil v tento den samostatný Československý stát. Slovenská národní rada odmítla spojení s Maďarskem a na radu Štefánika se přidala k Čechům, včetně Podkarpatské Rusi. Do čela státu je zvolen T. G. Masaryk a stává se tak 1. Československým prezidentem. V prosinci 1920 dochází k rozdělení sociální demokracie na dvě části levici a pravici.

 

Levice v čele se Šmeralem vidí příklad v bolševickém Rusku, vítězí pravice v čele s Tusárem. Mladá republika upevňuje pravicovou demokracii a buduje obranný systém po vzoru Francie. Po nástupu Hitlera k moci podporují Němci sudetoněmeckou stranu Konráda Henlaina působící v českém pohraničí a vyvolávají nepokoje. Sudečtí Němci žádají připojení českého území k třetí říši – 5. kolona. 18. prosince se stává prezidentem dr. Eduard Beneš. Československo se dostává do těžké pozice z důvodu tlaku Hitlera na západní mocnosti. Došlo k tzv. jednání „O nás bez nás“ – podrobení Hitlerovi a odevzdání pohraničí. Mnichovský diktát rozhodl o připojení pohraničí k Německu. 15. března 1939 došlo k zániku 1. republiky a k obsazení celého Československa Němci. Beneš uprchl do Anglie, kde založil exilovou vládu. Vzniká protektorát Čechy a Morava. Prezidentem okleštěné republiky se stal dr. Emil Hácha. Tiso a Hlinka vyhlásili Slovenský stát, který spolupracoval s Němci. Tímto skončila doba 1. republiky.

 

Zdroj:

  • Kdy, kde, proč – jak se to stalo v Českých dějinách
  • Reader´s Digest Výběr
  • Kolektiv autorů pod vedením Petra Čorneje
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!