Vznik ČSR – maturitní otázka z dějepisu

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

dějiny

 

   Otázka: Vznik ČSR

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Oppman

 

Vznik ČSR

– od doby přemyslovců tu byl český stát

– po roce 1526 byl začleněn do Hubsburské monarchie

– ke konci 1WW se Rakousko-Uhersko rozpadlo

– ve střední Evropě vzniklo mnoho nových států

– České země měly v minulosti samostatnost, Slovesnko má složitější vývoj

– po zániku VM bylo trvalou součástí Uherského státu(tzv. země Hornouherská)

– v roce 1918 došlo ke spojení čechů a slováků

 

– Němci šli do války s neobyčejným nadšením,češi a slováci s otázkou proč(boj za císaře pána???)

– píseň „červený šátečku“ byla zakázána, každý projev rusofilství rak. vláda tvrdě trestala

– zatčení byli někteří čeští politikové(Kramář, Rašín,Klofáč)

– pro rusofilství byli odsouzeni k trestu smrti, zachránila je amnestie po smrti Františka Josefa I.

 

– po vypuknutí války zůstal v Itálii Masaryk, postupně začal propagovat „Independenc Bohemia“, byl považován za fantastu a snílka

– Masarykovi pomohli krajané hlavně z USA, nasbírali pro něj 20 mil. dolarů, dobrovolně vstupovali do dohodových armád(Francie legie- Nazdar)

– v Paříži na Sorboně působil profesor Arnošt Denis- historik čes. dějin, začal vydávat Rewue tcheque- propagoval tam český národ

– v roce 1915 za Masarykem emigroval dr. Edvard Beneš(sociolog,politolog), k nim se připojil slovák Milan Rastislav Štefanik(vědec, astronom, aviatik)

– tito tři vytvořili Československou národní radu která propagovala Inde. Bohemia

– Masaryk propagoval tuto myšlenku hlavně v anglo-saských zemích(ovlivnil Wilsona)

– Štefanik ovlivnil politiky Francie a Itálie

– Beneš vyřizoval korespondenci v Paříži

 

– hodně napomohli legionáři, nejvíce jich bylo v Rusku(60 tis.), vznikli z přeběhlíků fronty

– dalších 40. tis legionářů bylo v Itálii a Francii

– nejznámější bitvou byla u Sborova a Bachmače

– když bolševici uzavřeli s Německem mír, jel Masaryk do Ruska, přemýšlel jak dostat legionáře na západní frontu

– musela bát zvolena cestacelým Ruskem až do Vladivostoku

– bolševici požadovali odzbrojení legionářů, při této anabázi došlo k mnoha konfliktům, hroby legionářů jsou podle Sibiřské magistrály

 

– v roce 1918 Německo bylo ještě silné, rakouská ekonomika však byla špatná

– vojáci na frontě byli špatně zásobováni, docházelo ke vzpourám(Rumburk-S.Č.,Kotor)

– hrozilo že rakouští vojáci z Balkánu se obrátí a potáhnou do střední Evropy

– Masaryk intenzivně jednal v Americe

– 30. května 1918 uzavřena Pittsburská dohoda- dohoda se slováky o postavení Slovenska v případném novém státě

– úspěchem bylo že Anglie, Francie a USA uznali Československo za spojenecký národ

– 18. října 1918 ve Washingtonu vyhlásil Masaryk Českou samostatnost

 

28. Říjen

– v létě 13.7 1918 byl v českých zemích vytvořen Národní výbor, bylo v něm 38 zástupců českých politických stran podle předválečných voleb

– Národní výbor spolupracoval s Čs Národní radou v Paříži a připravovalo se na vyhlášení samostatnosti

– 28. října 1918 byla v novinách uveřejněna odpověď rak. Ministra zahr. věcí Andrášiho americkému prezidentu Wilsonovi

– Andráši v odpovědi sliboval splnění práv Čechů, Slováků a jihoslovanů

– lidé v Praze si to vysvětlili po svém- Rakousko zaniká

– v Praze zavlály české a slovanské trikolory, rakouské státní znaky byly strhávány a házené do Vltavy

– lidé v ulicích zpívali, kapely vyhrávaly, Rak-Uhersko končí

– Národní výbor v průběhu dne obsadil svými lidmi pošty, převzal Obilní ústav

– důležité bylo přesvědčit Maďary a Němce v kasárnách aby nezasáhli

– cirkulárním telegramem Národní výbor vyhlásil Českou samostatnost

– z Prahy se myšlenka samostatnosti šířila po českých zemích

– 30. října Martinskou deklarací se k českým zemím přihlásilo Slovensko

Napsat komentář